Byggahus.se

Konkreta fall där trinett/pentry godkänts

 1. amatör-Kalle
  Medlem · 29 inlägg
  Hej,

  Vi ska bygga hus i suterräng. Entre är på övre plan, köket på nedre. För att klara tillgänglighetskraven behöver vi plats för matlagning på entreplanet. Tanken är att lösa det med en trinett, men kommunens bygglovshandläggare trilskas.

  BBR har inga bindande krav på utformningen av matlagningsplats (bara att funktionen ska tillgodoses). BBR pekar dock i sina allmänna råd (ej bindande) på standards enligt SS, t.ex. intedningsmått. Vår handläggare blandar ihop ”skall” och ”bör” i vår optik, och vi tänker fortsätta argumentera för vår sak. Kan behöva lite torrt krut och vassa argument för den diskussionen.

  Är det någon som har något av följande:

  1) Vetskap om specifika fall där bygglov beviljats på basis av trinett/pentry som matlagningsplats på entreplanet? Gärna med kommun och adress eller fastighetsbeteckning så att jag kan hitta på bygglovet ifråga.

  2) Vetskap om kommuner som har skriftliga policies/råd där de OK:ar detta?

  3) Vetskap om kataloghus med sådana lösningar inritade? Vilka kataloghus?

  Tack.
   
 2. B
  Medlem · 17 076 inlägg
  BBR grundar sig på lagkrav och det står "bör" därför att det kan finnas något annat sätt att också uppfylla lagkraven om t.ex. tillgänglighet. Ni måste alltså visa att även er lösning uppfyller lagkraven.
   
 3. A
  Medlem · 506 inlägg
  Enligt min erfarenhet är det absolut ingen tyngd i kataloghus eller tillverkares redovisade lösningar gällande diskussioner om BBR, min bedömning och erfarenhet är att hustillverkare är skrämmande dåliga på varför hus bör utformas på vissa sätt.

  Detsamma gäller kanske även hänvisning till hur andra kommuner hanterat frågan, OM det inte handlar om överklagade ärenden där det finns prejudikat från MÖD.

  Gällande hänvisningar till standarder i de allmänna råden ska de ofta tolkas som att de gäller som skall krav om en annan lösning som kan bedömas likvärdig inte redovisats. Ofta tolkas "bör" krav som om de skulle vara helt frivilliga att uppfylla, men de är skrivna så för att det är ett sätt att uppfylla de bindande reglerna som råden hänvisar till utan att lagstiftarna binder upp utformningen till en lösning och på så sätt hämmar utvecklingen. Ska en annan lösning användas är det upp till den sökande att visa att funktionen är likvärdig.

  Redovisar du en trinettlösning med tillräckliga avställningsytor, utrymmen för förvaring osv bör det gå.
   
 4. amatör-Kalle
  Medlem · 29 inlägg
  Jag är med på att jag måste visa hur min alternativa lösning uppfyller kraven. Är mest ute efter inspel på hur jag kan utforma den argumentationen, vilka knappar jag ska trycka på.

  Jag kan köpa att kataloghusens standardlösningar inte har så stor tyngd. Vad gäller MÖD har inga fall gått hela vägen så vitt jag kan se (igogt googlande plus att MÖD lägger upp alla sina domar på webben).
   
 5. A
  Medlem · 506 inlägg