Byggahus.se

Konflikt med vägsamfälligheten.

 1. A
  Medlem Nivå 2
  Hej på er. Har pratat med kommunen, lantmäteriet och en jurist.

  Skrev tidigare att ordförande i vägsamfälligheten varit på mig om detta. Det har idag visat sig att det inte är en vägsamfällighet alls som tidigare nämnts utan en intresseförening.

  Vägen tillkom efter huset. Det kan argumenteras huruvida vägen bör anpassas efter huset, och inte tvärtom.

  Det finns idag en förbindelsepunkt på min tomt. Kanaler gör att vatten rinner ner från vägen, genom berget, in på min tomt och samlas i en brunn som sedan pumpar bort vattnet. Det finns däremot inga diken längs med vägen.

  Pumpen klarar en större volym än vad som anses som schablon för dagvattenansamling. Kan argumenteras att det borde vara mer än tillräckligt som åtgärd.

  Huset ligger som sagt var på ett berg. Vatten strömmar genom detta berg ut på vägen nedanför. Det är tydligen ganska luddigt om det är mitt berg eller inte, och då blir också ansvaret likaså.

  Uppdaterar om mer dyker upp.
   
 2. O
  Medlem Nivå 6
  Tack för alla bra tips här - jättebra forum
   
  • Laddar…
 3. A
  Medlem · Nivå 3
  Tråkigt med konflikter och det finns ingen anledning att kasta mer bränsle på det hela.

  Har suttit i styrelse för vägsamfällighet och vi hade/har ett flertal tomter med högre läge än vägen, där det då är naturligt att det kommer ett flöde av vatten ifrån dessa. Problem uppstår om man har problem med att leda bort vattnet och det "stannar kvar" i vägkroppen och på så sätt "underminerar" densamma. Med det sagt..... Vi löste detta med att säkerställa att vattnet kunde ledas "förbi" vägkroppen och på sätt sluta att vara ett problem. Säkerställde att diket blev mer korrekt med ett fall till nya vägtrummor genom vägkroppen. På så sätt upphörde problem för oss.
  Jag förstår att det är någon mekanisk lösning med pump i ditt fall.
  Fråga? Vem har installerat denna lösning, den förra ägaren eller vägföreningen?

  Du skriver också att genom denna lösning så saknas diken????? känns ju inte rätt (oberoende på vem som är ansvarig för "pumplösningen") att man när detta inte verkar fungera, att man inte förlägger diken.
  Är det något du undanhåller? Varför har man en dikeslös lösning, är det beroende av något?
   
 4. A
  Medlem Nivå 2

  Hej Aklo!

  Vägen som ligger ovanför vår tomt står på en brant stödmur som gränsar mot vår tomt (höjdskillnaden mellan tomten och vägen består alltså av en ca 3 meter hög vertikal mur), så på vår sida om vägen finns inte plats för något dike. Huset står dessutom direkt på blottat berg. Den förre ägaren har därför sprängt en brunn med en mekanisk pump i nedanför stödmuren för att samla in det vatten som rinner från vägen, samt det dagvatten som kommer via stuprör från vårt tak.

  Vägföreningen har inte anlagt diken eller någon annan dräneringslösning vi känner till på den sida om vägen där detta skulle få plats. Det finns inte heller diken runt den del av vägen som löper nedanför vår tomt. Varför detta blivit så är för oss okänt.
   
 5. Bästa svaret

  A
  Medlem · Nivå 3
  Vem har anlagt stödmuren, den förra ägaren av tomten?
  Ser det inte som någon bra idë i vilket fall som helst (om inte i tätbebyggt område med gatubrunnar i vägen, dvs inte plats för diken) att inte som väghållare se till att tillräcklig avrinning finns.
  På ovansidan av er tomt, är detta högsta punkten i området eller ligger marken på andra sidan vägen högre?
  Om så är fallet, dvs att marken på andra sidan är högre bör man på den sidan vägen se till att ha avrinning (typ dike finns).
  Vid stödmuren borde också vara någon finnas någon dränering/avrinning, ifall tomten inte är högsta punkt.
  Sedan som du beskriver att dagbrunnar och mekanisk pump tar hand om flödet ifrån den övre delen av vägen samt ert hustak, men inte övrig tomt.
  Känns som detta är infekterat på något sätt och blivit "personligt". Svårt att se att vägföreningan kan lägga detta ansvar för avrinning på er. Om det inte varit tomt med hus utan något annat som typ allmänning? detta ändrar ju inte hur vattnet rinner, snarare hade problemet varit större (om nu inte er pump leder ned vattnet till undre delen av tomten). Hur hade man då hanterat detta?
  Lugn och fin diskussion med hela styrelsen av vägföreningen föreslås, inte bara med ordförande. Lyssna ut vad de har att säga utan att söka konflikt. Det kan klargöra saker som inte framgått. Det kan vara att övrig styrelse inte håller med. Antar att du/ni också är medlemmar i vägföreningen och är det så att det bara är ordföraren som "bråkar", kan man (om tid finns) lägga in en motion om att se över avrinning och diken till årstämman eller om det är försent ta upp det under övriga punkter. Svårt att se att vägföreningen kan lägga över ansvar på enskild, om det inte ligger något speciellt bakom.
  Kolla (eller sök på deras hemsida) vad REVS ) riksförbundet enskilda vägar har att säga om korrekt vägskötsel.
   
  • Laddar…
 6. A
  Medlem Nivå 2

  Hej Aklo!


  En kvalificerad gissning baserad på observation är att stödmuren är anlagd samtidigt som vägen någon gång under 50- 60-talet.

  På ovansidan av vägen, som vätter mot öster fortsätter berget uppåt. Vår tomt är högs belägen i området, men inte högsta punkten.

  Du har rätt. Vet inte hur man tänkte förr, eller om det funnits ett dike en gång, men som under tiden fyllts igen av jordmassor pg a dåligt underhåll.

  Det finns, har heller ej aldrig funnits dränering, eller avrinning i foten av stödmuren.

  Har inte hört något från övriga medlemmar, inte sett något skriftligt som backar upp en rad påståenden, inga protokoll eller liknande har uppvisats. Som du tidigare nämnt så låter det mer som en personlig åsikt. Hoppas att det finns en årsstämma och hoppas jag kan vara med på den. Är i nuläget mer intresserad av att skifta fokus från beskyllning till lösning. Hade varit kul och allmännyttigt om vi kunde lösa problematiken för samtliga istället för att skuldbelägga.

  Tack för tips om REVS! Ska kontakta dem.


  Som sista not så bifogar jag ett utdrag ur ett prejudicerande rättsfall:

  "Utgångspunkten är att fastighetsägare är skyldiga att tåla naturligt ytvattenflöde in på fastigheten från högre belägen mar. En fastighetsägare kan således inte tvinga grannen att hindra ett sådant vattenflöde och har inte rätt till ersättning för den skada vattenflödet orsakar. Det kan också uttryckas så att en markägare inte är skyldig att vidta åtgärder med orörd naturmark för att förhindra att vatten kan strömma in på annans mark. Detta gäller även om marken skulle vara belägen inom detaljplanelagt område - t o m om den där är utlagd t ex som parkmark. Detta belystes av rättsfallet NJA 1971 s. 468, av högsta domstolen."
   
 7. A
  Medlem · Nivå 3
  Lycka till.

  Involvera HELA styrelsen i din dialog, på ett öppet sätt, men försök att göra det samlat.
  Om du känner att det är en spridd aggression, backa hem och ta samtal med övriga styrelseledamöter enskilt och hör dig för
  varför det verkar vara infekterat (om det nu är det överlag), var tydlig med att du söker en lösning acceptabel för alla (det kan du ha nytta av sedan, oavsett hur dialogen går).

  Var försiktig med rättsfall om du inte är jurist eller har hjälp av en sådan. Det kan finnas olika utfall på liknande ärenden och tolkningar kan peka åt olika håll, lite "som du frågar får du svar". Detta var i och för sig avgjort HD, men gammalt och inte klockrent emot ditt "fall" och du har inte hela historien bakåt.
  Skulle tro att er vägsamfällighet är medlemmar i REVS om inte är det en god tanke, där finns mycket hjälp att få (t.ex. om ordförande hade helt rätt i sak, något att peka på som skulle styrka detta).
  Sedan som du skriver, verkar ju inte vägsamfälligheten riktigt gjort sitt jobb. Diken är ju till för att vatten inte skall bli stående vägkroppen. Om man har asfalt eller "Tjärgrus" (det framkommer inte vilken ytbeläggning er väg har) kan man ha brunnar och rör eller "vinklar/kanter" för att leda bort vattnet ifrån vägen. Har man grusad väg har man diken. Är diken övertäckta, så har man motsvarande dränering (dräneringsrör av lämplig dimension) där diket skulle vara placerat.

  Öppen inkluderande, ta inte konfrontation utan resonera och tänk igenom innan du/ni ger svar på "påmälen" och hot.
  Sakta gnagande har bättre verkan om allt verkar stelt och oresonligt, men gör det emot hela styrelsen.

  Sedan, Det är de som skall "bevisföra" dvs sakligt redogöra varför detta ligger på dig och inte dem. Du kan kräva att de får plocka fram dokumentation (extern) som styrker deras sak.
   
 8. A
  Medlem Nivå 2
  Hej Aklo!

  Fick ett mail sent förra veckan "-Ett informellt möte där bara jag(som representant för styrelsen) och ni är med. Föredrar att diskutera över bordet istället för mail." Vårt svar blev att vi önskade involvera hela styrelsen i denna frågan, alltså inte huruvida vi personligen skall bekosta lösningen, utan hur föreningen och dess medlemmar gemensamt skall hitta en lösning som är acceptabel för alla.

  Fick underlaget (tvisten mellan markägare och kommun) av tidigare ägare och fick det skummat av en jurist sam en prognos av vår konflikt. Alltid något.

  Vägen är asfalterad. Där slutar mina vägkunskaper... Det finns däremot inga åtgärder synliga för att leda bort vatten. Inget dike, inga brunnar, inga kanter som tvingar vattnet i annan riktning, inga rörmynningar synliga.

  Har fått bekräftat att de är med i REVS, men eftersom jag inte är i styrelsen så kan jag heller ej få hjälp av dem i nuläget.
   
 9. A
  Medlem · Nivå 3
  Okej, försök med öppenhet och fortsätt din syn på att lösa det hela och hitta en lösning som är acceptabel för alla.
  Vill han inte ha med resten av styrelsen, så få det till att det kan vara bra med flera tankar och idéer i själva problemlösningen.
  Erfarenhetsmässigt är det inte bra för dig/er att ensamma sitta med någon som senare bara ger sin "tolkning/syn" på hur mötet förlöpte. Ha alltid en "gisslan", dvs någon 3:de person som man kan referera till, då fungerar det inte om det är någon som är hårt knuten till dig/er om det inte är Juristen du nämnde. Det är mycket svårare att ge en enskild syn på samtalet, ifall de inte är extremt lierade med varandra, men det märker du/ni. Då kan ni alltid bryta mötet. Har dock svårt att se att alla skulle hålla exakt samma linje.

  Så det är en konflikt mellan markägare och kommun???? Antar att den mark som du nu äger är involverad, men är det flera?
  Är det bara dig som vägsamfälligheten driver emot, eller är det flera? Om flera så involvera även dessa eller ta reda på hur deras konflikt löstes.

  Om det nu går åt pipsvängen, vad sade Juristen, kan du hänföra kostnad till tidigare ägare eller anses ni väl informerade?
  Har dock svårt att se att vägsamfälligheten inte skall ta sitt ansvar, om inte någon tidigare har skrivit på något som gör att ansvaret förskjuts.

   
  • Laddar…
 10. harry73
  Allvetare · Nivå 23
  Du kan såklart fråga ordföranden vilket mandat han har att förhandla med dig och ta beslut åt styrelsens vägar.
  Det finns ju ingen poäng med en inofficiell förhandling där du visar var din gräns går i förhandlingen för att senare upptäcka att styrelsen inte är med på ordförandes linje och du får göra om förhandlingen igen.
  Sedan får du gärna spela in mötet och mejla en sammanfattning av mötet till styrelsen, så att det finns på skrift.
   
  • Laddar…
 11. A
  Medlem Nivå 2
  Hej!


  Jag skulle inte tro att det drivs något liknande mot andra medlemmar då min tomt är den enda i backen/svängen av vägen.

  Pratade med säljaren, och han berättade att det fanns en muntlig överenskommelse på ett äldre möte där majoriteten eller samtliga var överens om att de skulle dränera övre delen av vägen. Vad som hände efter beslut vet jag inte. Men hade de dränerat övre delen så hade min tomt inte fungerat som en genomfart.

  Bör också tillägga en ny upptäckt i sammanhanget. Tidigare nämnd ordförande är egentligen är kassör. (Har läst detta i skrift)

  Vet inte om jag kan hänföra en ev kostnad på säljaren. Enligt tidigare kallad "ordförande" så var säljaren och föreningen "överens" om att lösningen skulle tillfalla köparen, mig. Har fått all mail-korrespondens mellan förening och säljare där det är 100% tydligt att de inte var överens.

  Har från första möte om detta varit så tydlig jag kan med att jag inte håller med, men har bemötts med fiktion och anklagelser. Fick iaf till slut denne att gå med på att lägga till det på agendan under nästa styrelsemöte.
   
 12. harry73
  Allvetare · Nivå 23
  Om säljaren och styrelsen var överens , då är det en överenskommelse mellan säljaren och vägföreningen. Vill föreningen driva det, får de driva det mot säljaren inte mot dig.

  Vill de driva det mot dig, får de börja om med förhandlingen, men nu med dig såklart.