Byggahus.se

kompplementsbyggnad utanför stadsplan

 1. U
  Medlem · 7 inlägg

  urb

  Medlem
  jag har fått bygglov och bygger hett hus på en tomt utanför stadslanert område. jag får bygga att kompletterande hus utan ytterligare byggglov om det har en byggyta om 50% av huvudbyggnadden. Men mitt problem är att min huvud byggnad äe ett 1eeochetthalplanshus och den blivande gäststugan år ett tvåvåningshus som är en halvmeter hägre än huvusbyggnaden. jag kan inte hitta några restriktioner om detta och jag "vill inte" fråga byggnämnden om det är ok. vad tror ni ? ksn sn köra eller är det byggnadslovdpliktigt?
   
 2. Faidros
  Medlem · 1 499 inlägg

  Faidros

  Medlem

  Re: kompplementsbyggnad utanför stadsplan

  Vad som är en komplementbyggnad verkar inte vara så noga bestämt i plan- och bygglagen. Det ser ut som om kommunerna själva definierat vad en komplementbyggnad är. T.ex. har Svenljunga och Sävsjö inga begränsningar av antalet våningar, medan Uppsala skriver att "en komplementbyggnad är en byggnad i högst en våning". Som du ser tillåter de olika byggnadsyta också.
  Du måste nog försöka ta reda på vad som gäller i din kommun.


  Uthus, garage och andra mindre byggnader som kompletterar småhus, däremot kan ett bostadshus aldrig utgöra en komplementbyggnad.
  Tillbyggnaden eller komplementbyggnaden får inte vara så betydande att den kommer att dominera. Riktlinje för mindre tillbyggnad/komplementbyggnad är 50 % av byggnadens ursprungliga byggnadsyta, dock max 30 m2 byggnadsyta tillsammans.

  http://www.svenljunga.se/byggabo/bygga/loven.4.168c1e1107e305a9fe80004136.html

  Man får även uppföra komplementbyggnad i omedelbar närhet av bostadshuset. Komplementbyggnaden får inte dominera över det tidigare byggnadsbeståndet på fastigheten och inte ha större byggnadsyta än 35 kvm.
  http://www.savsjo.se/tekniska/teknik/plan/bygglov/bygglov_och_tillstand.asp

  Byggnadsnämnden har beslutat att som komplementbyggnad betrakta ett eller flera uthus på tillsammans högst 50 kvadratmeter byggnadsarea, den får vara högst 50 % av huvudbyggnadens byggnadsarea.
  En komplementbyggnad är en byggnad i högst en våning som ligger i huvudbyggnadens omedelbara närhet och fyller ett behov som komplement till bostaden. Dit räknas till exempel garage, vedbod, gäststuga, förråd och liknande.

  http://www.uppsala.se/uppsala/templates/StandardPage____16458.aspx
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.