Jag fann en intressant artikel om en dom gällande vattentjänstlagen (2007) för kommunens ansvar av trycksatta avlopp, LTA-pumpars, drift- och underhållskostnaderna:
https://amp.svt.se/nyheter/lokalt/vast/dyr-historia-for-kommunen

Jag har svårt att förstå om det innebär någon skillnad mot vad Göteborgs Stads kommun skriver på sin hemsida om lätt trycksatta avlopp - LTA-pump.
https://goteborg.se/wps/portal/start/vatten-och-avlopp/avlopp/latt-trycksatta-avlopp-lta-pump/

Dvs, har det uppdaterat hemsidan och rätta sig efter domen?

Jag stod för installation kostnaderna för LTA-pump på vår fastighet år 2015. Är installations kostnaderna för LTA-pump något kommun skall stå för enligt vattentjänstlagen (2007) och en kostnad jag kan begära från Göteborgs Stads kommun?


Med vänliga hälsningar
Andreas

:poop::thinking:
 
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster
19 § Huvudmannen skall ordna de pumpar och andra särskilda anordningar som på grund av den allmänna va-anläggningens konstruktion eller utförande behövs på en fastighet för att fastighetsägaren skall kunna använda va-anläggningen.

Om vattenförbrukningen på en fastighet behöver fastställas genom mätning, skall huvudmannen ordna den eller de vattenmätare som behövs för mätningen.
https://www.riksdagen.se/sv/dokumen...06412-om-allmanna-vattentjanster_sfs-2006-412


Jag tror detta är länken till domen:
https://docplayer.se/amp/106779313-Dom-stockholm.html
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.