Byggahus.se

Kommer klimatförändringar påverka hur vi bygger hus och var vi bygger då skyfallen kommer öka.

 1. pacman42
  Medlem · Nivå 13
  Jag har inga svar, jag gör bara en rimlighetsanalys baserat på vad som skett tidigare.

  Rörande Antarktis så är det rimliga att varmare temperaturer ökar nederbörden där, vilket i sin tur borde innebära ökad bindning av vatten på den kontinenten. Men än en gång bara en rimlighetsanalys.

  Det spelar ingen roll vad matematiska modeller visar, de måste ge rimliga svar för att vara användbara.

  Med samma grund kan man också göra bedömningar rörande nederbörden i vår framtid, ökande temperaturer sker framförallt i Arktis och mindre temperaturskillnader mellan Arktis och vår tempererade zon ger mindre årsnederbörd (färre lågtryck och oväder). Detta leder rimligtvis till mer torrperioder. Däremot så får man större temperaturskillnader på höjden, vilket leder till kraftigare nederbörd när den väl kommer. Fortfarande bara ett rimligt resultat av temperaturförändringar.

  Forskarna gör nog ett jättebra jobb, men en del av prognoserna som presenteras verkar inte riktigt rimliga, eller så är det bara det att pressen gillar att visa upp extremerna. Mycket av det jag gör i mitt arbete är att bedöma rimligheten i olika saker, så det blir gärna så att man försöker göra samma sak här.

  Samma sak när det gäller hur mycket vi kan begränsa uppvärmningen, att minska utsläppen av koldioxid räcker inte. Att ta bort alla våra utsläpp av koldioxid räcker nog inte heller. Allt baserat på rimlighetsanalys och kunskaper om vad den globala uppvärmningen egentligen beror på (för många människor, hur vi skall lösa det är en helt annan fråga). Men vi skall inte dra åt det hållet, för det är inte det som denna tråden handlar om.

  Ökande mängd skyfall är inte orimligt, men vi borde redan idag bygga så att vi inte drabbas av de skyfall som verkligen inträffar. Att bygga utifrån händelser som inträffar vart 30:e år eller vart 100:e år är inte rimligt. Man bör planera utifrån vad som händer vart 300:e år åtminstone, för de kan lika gärna inträffa detta år.
   
 2. U
  Medlem · Nivå 5
  Om man försöker sig på att göra en analys av av vad som kommer att ske utifrån historiska perspektiv så finns det ju en del intressanta data med på vetenskaplig grund. Blir det 8 grader varmare får vi smältvatten för ca 80 meter högre vattenståd. Historiska data visar också på att även andra temperaturer som 3-4 C har gett 30-40 meter högre vattenstånd. Så om man skjuter från höften så skulle dages temperaturökning på sikt ge 7,5 meter. Rimliga antaganden eller hur? Då är frågan kanske mer om hur snabbt går det att smälta av detta vatten och kommer vi att klara att stabilisera temperaturen på dagens nivå? Kurvan pekar dock stadigt uppåt mot 3 C och därefter tar naturen troligtvis över uppvärmningen själv med växthusgaser från den tinande tundran i Sibiren.

  För den som vill ta en vädligt liten långsiktig risk med sitt byggande så kanske 2 meter är ett bra värde. Och även om det är ett osannolikt scenario så räcker det ju som osäkerhet för att påverka ekonomin, tex genom att försäkringsbolagen inte försäkrar.
   
 3. harry73
  Allvetare · Nivå 23
  Vad menas här med 2 meter? När stormen Per eller Sven hotade Malmös Citytunnel, var vattenståndet i Öresund 1,5 m över det normala. Så skulle man då räkna med 2 m höjning av havsnivån, kan högsta vattenståndet bli 3,5 m över dagens, och man kanske inte vill att vattnet vid en extremstorm stannar på tröskeln, men man har gärna lite mer marginal. Man har ju också gärna avlopps och dagvattenledningar över havsnivån. Då tycker jag att man gärna får hålla sig till 4 - 5 m över dagens nivå.
  Sedan får man inte glömma att erosion är ett stort problem, och höjs havsvattennivån med 2 m, då kommer också erosion att öka, tills man får ett nytt jämvikt mellan havsbotten och strand..
  Då är det plötsligt inte bara höjden över havet som är viktig, men även avståndet till havet och vilken jordart man har vid stranden.
   
 4. pacman42
  Medlem · Nivå 13
  Du måste ju titta på hur stora isytor som finns att smälta också, du kan inte bara titta på temperaturskillnaderna.

  Under den förra interglaciära perioden så låg havet ett tag 7m högre än idag, det är den högsta nivå vi känner till (baserat på märken från vågor i berget i Västindien) sedan istiderna började.
   
 5. U
  Medlem · Nivå 5
  Precis att medelvattenståndet i havet blir två meter högre. Sedan tillkommer ju högvatten på det så 4 meter är inget omöjlig risk om 80 år. Tänker också att vår förmåga att beräkna avsmältningen förmodligen blir bättre med tiden. Då finns det en ekonomisk risk att vi tex vet 2 meter om 10 år. Ett hus i riskzonen blir nog svårsålt lång innan vattnet är ett problem.
   
  Redigerat 19 nov 15:54
 6. T
  Medlem · Nivå 12
  Köpte såna där, av svart plast då stuprören var svarta.
  Och grät.
  Väl monterade såg de förskräckliga ut. Fruktansvärt stora, fula och en otäck likhet med Darth Vader.
  Tog faktiskt bort dem och satte den andra varianten som inte är självrensande, i form av en tratt med sil. Hellre plocka den ren då och då än se ondskan i ansiktet i husets fyra hörn, varje dag..

  [​IMG]
  [​IMG]
   
  • Laddar…
 7. J
  Medlem Nivå 10
  I datormodeller kan man få fram vilka resultat som helst.
  I verkligheten så smälter inte Antarktis, eftersom temperaturen inte går över noll.
  Att smälta inlandsisarna gick relativt snabbt, att smälta Antarktis och Grönland är annorlunda. Skulle ta tusentals år.
  En del menar att RCP 8.5 är ett fullt möjligt scenario. Rockström t ex. Men enligt IPCC är det 'worst case' och osannolikt.
  RCP 8.5 skulle enligt IPCC ge en havsnivåhöjning på 63 cm till år 2100.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Representative_Concentration_Pathway[​IMG]

  Tidigare interglaciala perioder toppade havsnivån 7-8 meter högre än idag, vilket kan bli fallet igen. Men vi ser inga sådana tendenser idag. Vi har en observerad konstant höjning på 2-3 mm per år.
  [​IMG]
   
  • Laddar…
 8. KnockOnWood
  Husägare · Nivå 25
  Skönt att ha byggt sitt hus 80 möh då.
  Om man skulle råka leva några hundra år till alltså :geek:
   
  • Laddar…
 9. J
  Hobbysnickare · Nivå 14
  Glöm inte att i norra Sveriges kustland har vi landhöjning upp till 9mm/år! Plus att vattenståndet inte ökat alls de senaste 10 åren.
   
 10. U
  Medlem · Nivå 5
  Det är klart att vi inte ser några tendeser idag till 8 meters höjning. Dels är uppvärmningen bara 0,75 C och dels är det en eftersläpning. Nu tror ju allt färre att vi kan klara av att bromsa uppvärmningen och då förändras situationen snabbt. En kort och bra sammanfattning av forskningsläget från Wikipedia.

  ""Det finns forskning gjord som beräknar havsnivåns höjning. Resultaten varierar mellan 0,2 och 8 meter till 2100, beroende på vilken modell som används. Baserat på historiska förändringar har några forskare gjort beräkningar som visar på en havsnivåhöjning med ca 1,3 m under 2000-talet.[6][7] Ett annat forskarteam som försökt modellera isarnas dynamiska smältning tror att ca 0,8 m havsnivåhöjning till år 2100 är troligast.[8]""

  Så visst kan man hålla tummarna för att det blir 0,2 meter men man kan också tillämpa försiktighetsprincipen när man bygger och ta höjd för 2 meter eller mer.
   
  • Laddar…
 11. U
  Medlem · Nivå 5
  SMHIs prognos för norra Sverige är att landhöjningen upphör runt 2050 pga att havsvattennivån då väntas stiga snabbare.
   
  • Laddar…
 12. U
  Medlem · Nivå 5
  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/antarktis-glaciarer-smalter-underifran
   
  • Laddar…
 13. pacman42
  Medlem · Nivå 13
  Baserat på min rimlighetsanalys tidigare så verkar 0,8m vara det som gäller.

  Att glaciärerna i Antarktis smälter underifrån verkar dock kompenseras av högre nederbörd, men det vet man inte än.
   
 14. B
  Medlem · Nivå 10
  Tokigt är väl att de siffror prognoser för Sverige pekar på att inga områden i norr är påverkade då landhöjning och havshöjning tar ut varandra i stort sett!
  I södra landet ser det ut som någon påverkan men det har varit i stort sett likadant de senaste 500 åren med havsnivåhöjning med 20 cm per hundra år
   
 15. Marlen Eskilsson
  Administrator · Nivå 20
  Var har du läst det?