Byggahus.se
Hej alla byggahusvänner,

Förstår att frågan om att kombinera attefall och bygglov har dykt upp många gånger.
Nu vill jag ta upp tråden igen om det är någon som har varit med ett positiv resultat.

Vi vill bygga ut en stor tillbyggnad och den överskrider halvparten av tillbygganden på prickmark.
Vi fick besked från kommunen att vi måste får slutbesked på bygglov innan vi kan få startbesked på attefallstillbyggnad. Detta har varit praxis i juridik sammanhang. Dock har kommunen ingen aning om de fallen som är godkända utan att det blir en praxis.

Vi undersöker nu om det är möjligt att först bygga en fristående attefallshus och därefter söka bygglov för att koppla ihop attefallshuset med huvudbyggnad. Någon som känner till att detta är OK enligt lag?

mvh
Philip
 
Det är inte OK enligt lagens tolkning. Attefallshuset ska vara fristående och får inte sammanbyggas med bostadshuset. Vid ansökan om bygglov för sammanbyggnad av Attefallshus och bostadshuset kommer planenligheten av åtgärdens utförande att prövas, dvs att bostadshuset kommer att ha en del på prickmark. Detta blir planstridigt.

Boverket förtydligar:
Attefallshuset ska precis som andra komplementbyggnader vara fristående. Kammarrätten har i en dom konstaterat att en komplementbyggnad inte får byggas ihop med en- eller tvåbostadshuset så att den inte är fristående. Enligt Boverkets uppfattning bör det innebära att byggnaden inte heller får byggas ihop med någon annan byggnad på tomten till exempel en friggebod eller annan komplementbyggnad.

Den väg ni har att gå för den åtgärd ni tänkt er är att göra tillbyggnad planenligt med bygglov, och sedan efter slutbeskedet anmäla en bygglovbefriad tillbyggnad om 15 kvm om ni så vill där och då.
 
  • Gilla
MetteKson
  • Laddar…
Tack, problemet är att bygga samma tillbyggnad i två etapper plus att vi måste har bygglovsdelen med en ordentlig fasad som därefter ska rivas ned.
 
Jag förstår problemet. Men det är så lagen ser ut. Alla (kunniga) remissinstanser för lagändringen som Attefall pushade för påpekade (med andra ord) att detta kommer leda till förvirring och frustration för enskilda, men ändringen pushades igenom ändå. Sedan har det varit förvirring och frustration. Därför har reglerna behövt förtydligas och praxis skärpas kring detta.

Avsikten var att kunna tillåta t.ex. handikappanpassning, extra sovrum, uterum mm när man redan hade ett hus som maxats enligt gällande regelverk. Avsikten var definitivt inte att kombinera bygglov + bygglovbefriade åtgärder i samma svep för att överstiga den tänkta användningen enligt DP.
 
  • Gilla
AndersOhrt och 2 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.