Byggahus.se

Köpekontrakt med flexibel köpeskilling?

 1. B
  Medlem · 21 inlägg

  Bengt-Olov

  Medlem
  Undrar om någon kan uttala sig om frågan i rubriken. Eller kan ge förslag på alternativt tillvägagångssätt. Grejen är som följer:

  Vi har muntligt avtal med en markägare om köp av 4 600 kvm mark, med två tillhörande positiva förhandsbesked om bygglov. Tanken är att behålla halva arealen, och sälja den andra halvan vidare. Om den mäklare av tre anlitade som lagt sig i mitten och värderat vardera tomt till 850 000 kr., efter vidareförsäljningen visar sig vara den som s.a.s. prickat verkligheten närmast, så är det pris vi fått för de 4 600 kvm på 1,2 mille för två, rätt bra. Detta i alla fall till synes fina pris har vi fått mot att vi själva lagt in 45 000 kr. och en hel del jobb med att få positiva förhandsbesked. Hade vi fått negativa besked, så skulle den egna insatsen gått i sjön. Nu gick det dock väl i DEN gamblingen. En till återstår dock, då vi förstås inte alls har några garantier att vi verkligen får 850 000 kr. för den andra tomten, eller ens så mycket att vi går jämt upp på affären. Nu har vi visserligen av en annan mäklare t.o.m. fått vardera tomt värderad till 1 200 000 kr. Skulle det slå in, så har vi förstås gjort ett riktigt klipp. :) Men å andra sidan, om den tredje mäklarens värdering – på blott 500 000 kr. skulle slå in, så blir det verkligen en förlust för oss.  :( (Fråga mig inte hus mäklare kan komma fram till så olika resultat.  :-? Men det är en annan femma.)

  Visst skulle vi kunna ta det säkra för det osäkra, och bara försöka köpa en tomt. Men vi vill inte gå miste om möjligheterna att ändå göra ett litet klipp. Att på något litet fiffigt sätt komma över en tomt under marknadspris är nästan ett måste för oss, om vi inte ska tvingas att göra avkall på kvaliteten i vårt planerade hus, eller kanske inte ens våga fullfölja husplanerna. Vi vill nu gärna föreslå en klausul för markägaren, som innebär att vi i vart fall inte kommer att göra någon förlust. Jag tror inte han är helt omöjlig att få med på det, i alla fall inte mot en viss motprestation (t.ex. att vi också bekostar avstyckningen). Men jag vill inte föreslå något som inte kommer att fungera i praktiken. Det stora problemet med att försöka göra som vi gärna vill, är väl att man inte kan sälja vidare en tomt som man inte äger, vilket nog skulle vara fallet om vi vill hålla priset till markägaren öppet till dess att vi sålt den andra tomten vidare. Men kanske skulle detta fungera ändå, om man i köpekontraktet markägaren och oss villkorar köpet på så sätt att både köpeskillingen och tidpunkten för överlåtelsen till oss är knutet till upprättandet av köpekontraktet för den andra överlåtelsen? Den mäklare vi helst vill anlita, tror inte att detta fungerar. Däremot har en annan mäklare sagt att det går, men verkar inte vilja avslöja detaljerna exakt hur det ska fungera. Den firman är belägen alldeles för långt bort, och till ett fast pris vill sälja till en husfabrikant, vilket vi vill undvika. Vi vill gärna använda den mäklarens knep, men själva tjänsten från den mäklare på hemorten som tror mest på tomterna.  Någon som varit med om någon liknande lösning, eller har något att tillföra?
   
 2. B
  Medlem · 21 inlägg

  Bengt-Olov

  Medlem

  Re: Köpekontrakt med flexibel köpeskilling?

  Tack Magnus!

  Vet inte heller om det fungerar med tilläggsköpeskilling. Tror säkert att det fungerar i andra sammanhang. Men i och med att överlåtelsen av fastigheter – fast egendom som du säger, har skatterättsliga följder etc., tänker jag mig att affären helt enkelt MÅSTE vara AVSLUTAD i samband med ÖVERLÅTELSEN. Men kanske är det heller inte vad du menar?

  Med tanke på att affären måste vara avslutad i samband med överlåtelsen, om detta är vad också DU i själva verket bekräftar, så kanske du helt enkelt också bekräftar att det är just så som jag beskrivit ovan, som det måste gå till, och att det också verkligen GÅR? D.v.s. att problemet att få köpeskillingen oss och markägaren emellan att vara beroende av det pris vi i vår tur får för vidareförsäljningen, liksom problemet att inte kunna sälja en tomt man inte ägare, kan lösas genom att hålla den första affären öppen om inte till överlåtelsen av den andra, men väl till köpeavtalet av den andra. Detta skulle då göra att man INTE blir HELT försäkrad om att den första affären blir villkorad av den andra, då den andra ju kan spricka efter att dess köpeavtal tecknats, men att man i så fall – om det är den andra parten som drar sig ur, åtminstone får en god ”skadeersättning” i form av att man får behålla handpenningen.
   
 3. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: Köpekontrakt med flexibel köpeskilling?

  Flexibel köpeskilling är inte tillåtet.

  Det man kan göra är att skapa en sidolöpare.

  Lämpligast är att rådfråga en jurist.

  Lycka till! :) :) :)
   
 4. B
  Medlem · 21 inlägg

  Bengt-Olov

  Medlem

  Re: Köpekontrakt med flexibel köpeskilling?

  Tack! Intressant. Får väl vända mig till en jurist då. Fast du skulle inte korfattat redogöra för vad "sidolöpare" går ut på? :)
   
 5. U
  Medlem · Stockholm · 85 inlägg

  Uffe_xx

  Medlem

  Re: Köpekontrakt med flexibel köpeskilling?

  Är också intresserad av vad en "sidolöpare" är.  :)
   
 6. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: Köpekontrakt med flexibel köpeskilling?

  En sidolöpare är ett avtal som är skrivet vid sidan av ett annat avtal.

  Lycka till! :) :) :)
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.