Byggahus.se

Köpare hävdar dolt fel VA-ledning

9k läst  49 svar

 1. 13th Marine
  Renoverare · Nivå 17
  Är du medlem i villaägarna kan du kontakta dem för rådgivning.
   
  • Laddar…
 2. D
  Medlem · Nivå 18
  Jag tycker att det här låter som ett fel som kan gå som dolt. Uppenbarligen fanns felet vid köpet. Det gick inte att upptäcka vid en normal besiktning. Så vad är det som talar för att det inte är ett dolt fel?
   
 3. harry73
  Allvetare · Nivå 22
  Tycker du att det är uppenbart att felet fanns vid köpet? Jag är inte övertygad.
   
 4. D
  Medlem · Nivå 18
  Om läckan påpekades 2004 första gången så....
   
 5. A
  Medlem · Nivå 7
  En läcka påpekades 2004. Är du säker på att det är samma läcka?
   
 6. harry73
  Allvetare · Nivå 22
  En kontinuerlig läcka sedan 2004 (som redan då gick att upptäcka) borde ställa till med stora problem under 15 år.
   
 7. D
  Medlem · Nivå 18
  Nej, det är inte nödvändigt. Det kan helt enkelt bidra till grundvattnet.
   
 8. H
  Medlem · Nivå 5
  Hur gammal är vattenledningen?
  Är den gammal så får man som husägare räkna med att den måste bytas, så är det med avlopp också för den delen.
   
  Redigerat 25 jun 07:08
  • Laddar…
 9. K
  Medlem · Nivå 8
  Dessutom handlar skrivelsen från 2004 om en misstänkt vattenläcka. Inte ens nu verkar det ju klarlagt var det finns en läcka då tre möjliga serviser utpekas. Var det samma som pekades ut 2004, eller var den än mer oprecis?
  Att dra upp den skrivelsen nu känns inte relevant, borde räckt med att peka på att felet var okänt och inte kunde förväntas. Det senare vet vi ju inte beroende på ålder som inte angetts här. Tycker nog advokaten borde ha behållt skrivelsen som eventuellt verktyg vid en process om det går dit och det tar en vändning där den kunde använts..
   
  • Laddar…
 10. D
  Medlem · Nivå 18
  Det är just för oväntade fel som inte kan förväntas som doldafelregeln finns.
   
 11. Mikael_L
  Medlem · Nivå 25
  Nu har ju köparnas advokat vadat ut i djupt vatten genom att börja svamla om att säljarna borde känt till felet.
  Det har ju inget med bedömningen av dolt fel att göra, det enda det kan göra är att möjligen försämra möjligheten att driva fallet med framgång. Jag får också känslan av att de har fått tag i en dålig advokat.
   
 12. Mikael_L
  Medlem · Nivå 25
  @danielu Du kan naturligtvis börja med ett eget juridisk biträde redan nu, men själv hade jag väntat lite.

  Men.
  Nu har det kommit ett krav, ett formellt ett och ett inte helt galet knäppt och osakligt.
  Man måste reagera på sådant, det är ingen tvekan, och där har du inte heller någon annan åsikt.
  Vidare, det finns folk som typ alltid föreslår: "Skriv bestrides tvärsöver och skicka tillbaka!"
  Det agerandet har jag aldrig varit vän av. Kan möjligen praktiseras ifall kravet bara är rent löjligt och oseriöst, bara typ ett skämt.

  Jag hade i detta läge relativt formellt bestridit kravet.
  Men det gäller nu att kolla noga vad de anser kravet baseras på, så man bestrider rätt anledning.
  Baseras kravet på "dolt fel" i enlighet med 19§ 4kap JB eller baseras kravet på säljarens svek mot tro och heder, eller är det något helt annat, eller kanske flera saker ...

  Är det tydligt att de menar att det föreligger "dolt fel" (läs 19§ 4kap JB !) så kan man ju svara runt detta, t.ex:
  Jag/vi ser inte att det föreligger något fel på fastigheten i enlighet med Jordabalken, därför bestrides detta/dessa krav i sin helhet.

  Är det väldigt mycket mumbojumbo i kravframställan så får man väl svara med en massa mumbojumbo, eller kanske enklare och bättre bara bestrida enkelt, typ:
  Jag/vi har tagit del av er kravframställan, och håller inte med på någon punkt och bestrider därmed denna i sin helhet.


  Det är nu det är viktigt att inse en sak. Du har ingen skyldighet att skapa bevismaterial åt din motpart, du behöver inte bjuda på något.
  Och allt man skriver och säger (och även på sådana här publika forum) kan och kommer användas. Dels för att försöka utröna er strategi, dels, om det är användbart, som bevismaterial, eller som angreppspunkt.
  Så det bästa är att hålla sig i huvudsak kortfattad, och inte skriva/berätta om allt möjligt, eller linda in sig i resonemang. Det som är ostridigt kan man alltid orda om utan problem.

  Spara allt material, naturligtvis. Går det vidare så vet er kommande jurist vad som är sagts från bägge sidor då, och kan jobba utan överraskningar.
   
 13. harry73
  Allvetare · Nivå 22
  Och vill man veta lite mer vad köparen var för "bevismaterial" kan man skriva att kravet är otydligt och att du därför bestrider kravet i sin helhet, och att de gärna får återkomma med ett tydligare krav.
  T ex om de inte är tydligt om de anser att det är ett dolt fel eller om ni undanhållit info vid försäljningen.

  Kan du under tiden få fram mer info om skrivelsen i 2004? T ex på vilka grunder läckan misstänktes, om det gjordes åtgärder då (eller varför inte). Allt som gör att du senare kan ifrågasätta om det är samma läcka som 2004 och om den läckan fanns öht, gör att det blir svårare att hävda att felet fanns vid köpetillfället.
  Den info ska du inte dela med motparten, men använda i rätten om det behövs.
   
 14. H
  Moderator · Nivå 25
  Som tillägg till det Mikael skriver här ovan. OM det blir någonting sagt muntligt (vilket är bra att undvika), så för minnesanteckningar så fort som möjligt där du skriver ned vad som sagts, från båda håll. Det kan vara viktigt att kunna peka på NÄR, och i vilken ordning olika saker sades, i ett senare skede.
   
  • Laddar…
 15. harry73
  Allvetare · Nivå 22
  ännu bättre om du även skickar en kopia på anteckningar till motparten