personstarthumb-up

Köpa till betesmark mellan hus och sjö?

4k läst  4 svar

 1. P
  Medlem Nivå 7
  Vi bor i ett hus med ganska stor tomt på landet. Från vår tomtgräns är det kanske 50-75m betesmark ner till en sjö. Ägaren till marken mellan vår tomt och sjön ska nu sälja gården, dvs både bostadshus, ekonomibyggnader, skog, åkrar och betesmark.

  Som det är nu står det bara glest med träd vid sjökanten och vi har fin sjöutsikt. Men man vet ju aldrig vad som händer med en ny ägare, om det är någon som vill plantera granskog på betesmarken eller tycker att det blåser kallt från sjön och låter träden växa upp.

  Man kan lämna bud på delar av fastigheten och det är ju lockande att köpa loss marken nedanför vår tomt. Tittar man på priser på betesmark borde det kosta kanske 20000kr/ha och det kan max röra sig om ett ha mark. Sedan skulle det ju tillkomma lantmäterikostnader för fastighetsreglering på kanske 15000kr?

  Men frågan är om lantmäteriet går med på en sådan reglering? Alternativt skulle man kanske kunna köpa hela den sammanhängande betesmarken på kanske 2ha, men då står det flera stora ekonomibyggnader på den...

  -Brukar lantmäteriet acceptera en fastighetsreglering där betesmark från en jordbruksfastighet överförs till en småhusenhet?

  -Vad kan sjönära betesmark utan byggrätt kosta?

  -Vad kan ekonomibyggnader av enklare slag kosta, t ex jämfört med taxeringsvärde?

  -Kan man få någon ekonomi i att hyra ut ladugården för husvagnsförvaring etc?

  -Skulle det vara värdehöjande för huset att äga marken nedanför och skulle banken vara intresserad av att låna ut?

  Tacksam för svar eller funderingar kring någon eller alla av dessa många frågor! :)
   
 2. B
  Medlem · Nivå 15
  Sannolikt sneglar lantmäteriet på strandskyddet. Om er fastighet får egen strandlinje, med boningshusen bara 75 meter därifrån, skulle (med hänsyn till allemansrätten) rörliga friluftslivet förlora tillgång till stranden. Annars finns inget generellt förbud i fastighetsbildningslagen mot att överföra jordbruksmark till egnahemstomter. Det viktiga är då bara att BÅDA fastigheterna kan sägas ha nytta av regleringen.

  Självklart skulle markköpet öka värdet på er fastighet. Med hur många kronor vet i praktiken ingen, minst av allt i förväg. Men ortens mäklare brukar ha hyfsad koll. Fråga helst flera!

  Avyttringen skulle på samma sätt minska värdet för säljarens fastighet. Många som köper lantbruk letar efter eget boende. Då kan sjökontakten vara helt avgörande, och om betesvallen utgör lantbrukets enda strandlinje får samma mark strategisk betydelse för både din fastighet och granngården.

  För lantbrukets driftsekonomi underlättar sjöläget möjligen betesmarkens bevattning, vilket bara påverkar värdet marginellt. Sjönära läge ökar taxeringsvärdet och belastar därför ägaren med ökad skatt/fastighetsavgift, trots att där råder byggförbud. I just ert fall kan också detta vara av marginell betydelse. Åtminstone om jordbrukets boningshus, i likhet med ert eget, ligger "sjönära" drabbas båda redan av detta, oavsett vem som äger strandlinjen.

  Taxeringsvärdet säger inte ett dugg om marknadsvärde. Och vad bankerna har för synpunkter är nästan lika nyckfullt.

  Varför inte lägga ett bud på grannfastigheten i dess helhet?
   
 3. mycke_nu
  Medlem Nivå 22
  Beträffande lån så är det bäst att gå till Landshypotek när det gäller jordbruksmark. Vanliga banker förstår sig inte på värdering och långivning till sådana fastigheter.

  Beträffande en eventuell sammanslagning med din fastighet så kan köpet villkoras så att affären går tillbaka om fastighetsregleringen inte går igenom. Frågan är väl bara om säljaren går med på ett sådant upplägg.

  Vad priserna gäller så har jag både köpt och sålt strandnära jordbruksmark i liknande transaktioner. Priset har absolut INGET att göra med värdet som betesmark. Allt handlar om sjöläget.
   
 4. M
  Medlem Nivå 16
  Jag har pratat med andra banker om skog (tex Swedbank, SEB och Nordea), och de var bättre än Landshypotek. Så jag vet inte om Lanshypotek är bäst alla gånger?
   
 5. T
  Medlem Nivå 2
  Som nämndes innan är strandskyddet något som hindrar den här typen av marköverföring. Men lantmäteriet kan förordna en s.k medgivandeprövning, vilket innebär att de kommer tillåta åtgärden förutsatt att ni söker (och givetvis får) dispens från strandskyddet.

  Om ni avser använda det tillkomna markområdet som en utökning av bostadstomten så är min bedömning att lantmäteriet troligtvis inte kommer utföra åtgärden (eftersom allmänheten inte får beträda den marken).

  Det är svårt att ge några siffror på vad den här sjönära betesmarken kan komma att kosta. Men det kan bli ganska stort ersättningsbelopp att betala. Det finns fall jag har räknat på när själva marken som överförs är värt några tusenlappar men där ersättningen senare landar på ett par hundratusen kronor (det beror på s.k. vinstdelningsfall, att fastigheten som får direktkontakt med sjön ökar markant i värde).
   

Hej där! så kan du också ställa frågor i forumet. :love: