Byggahus.se
Både HSB och Riksbyggen har oftast bra förutsättningar i kostnadskalkyken där de tar mer höjd för ändrade förutsättningar än andra byggbolag. De bygger också mer för att det ska hålla, till skillnad mot vissa andra bolag som mer tänker på hur lång tid deras garanti gäller.

Skanska bygger också med bra kvalitet är min känsla.

De flesta bolagen jobbar med att få en mer hållbar process i byggnationen.
 
Både HSB och Riksbyggen har oftast bra förutsättningar i kostnadskalkyken där de tar mer höjd för ändrade förutsättningar än andra byggbolag. De bygger också mer för att det ska hålla, till skillnad mot vissa andra bolag som mer tänker på hur lång tid deras garanti gäller.

Skanska bygger också med bra kvalitet är min känsla.

De flesta bolagen jobbar med att få en mer hållbar process i byggnationen.
Så förhåller det sig inte alltid, dock.
 
Både HSB och Riksbyggen har oftast bra förutsättningar i kostnadskalkyken där de tar mer höjd för ändrade förutsättningar än andra byggbolag. De bygger också mer för att det ska hålla, till skillnad mot vissa andra bolag som mer tänker på hur lång tid deras garanti gäller.

Skanska bygger också med bra kvalitet är min känsla.

De flesta bolagen jobbar med att få en mer hållbar process i byggnationen.
Så förhåller det sig inte alltid.