Byggahus.se

Köpa jordbruksmark inklusive avstyckning

 1. L
  Medlem · Stockholm · 28 inlägg

  LadyS

  Medlem
  Hej!

  Min familj äger en sommarstuga i Gävleborgs län. Åkern runt om är ganska misskött. Bonden har problem och slår inte, så gräs och ogräs växer fritt året runt.

  Vi skulle gärna vilja köpa loss ca 20 ha blandad åkermark och skogsmark, inom synhåll ungefär. Bonden verkar inte helt ovillig att sälja.

  Har ni någon rekommendation vad som är enklast juridiskt upplägg? Ska man ombilda sommarstugan till en jordbruksfastighet? Eller bara stycka av från bondens mark och bilda en helt ny fastighet? Får man det?

  Egentligen skulle vi vilja ha andra ägare för jordbruksmarken än för huset pga vem som sitter på kapital just nu. Dvs jag vill köpa marken och mina föräldrar äger stugan. Jag bor i Stockholms län och har ingen direkt anknytning i närtid till Gävleborgs län.

  Vi har ringt lantmäteriet, men de vill inte ge några tips förrän vi inkommer med ett formellt ärende. Vi vill gärna ha en plan först innan vi börjar förhandla om pris mm med bonden i fråga. (Vi är exempelvis lite rädda att bonden hellre säljer till mina föräldrar än till mig.)

  Vänliga hälsningar

  LadyS
   
 2. A
  Husägare · Kalmar Län · 13 365 inlägg

  AndersS

  Husägare
  Är det en sommarstuga brukar man inte tillåta en fastighetsreglering där man tillför jordbruksmark, sommarstugefastighet brukar man vara restriktiv att tillföra större markområden. Då kvarstår avstyckning, men då kommer man att jämföra med hur mycket mark som kvarstår i fastigheten som det avstyckas från, är den fastigheten liten så kommer det troligtvis inte att godkännas annat än att köparen redan äger större mark i området och vill utöka sitt befintliga markägande. Och man tar också hänsyn till att marken ska kunna fortsätta nyttjas för jord/skogsbruk. Så min gissning blir att avstyckning inte godkänns för att du ska få köpa 20ha om du inte äger mark i området och har för avsikt att bedriva jord/skogsbruk.
   
  • Laddar…
 3. P
  Medlem · Stockholm · 623 inlägg

  Per i Hamrånge

  Medlem
  Jag har fritidshus i samma trakter. En "enklav" tomt om 1000kvm. Dvs den ligger helt omgärdad av annan markägare. Inte ens egen tillfart. Vi pratade med markägaren och kom överens om att köpa loss delar av hans mark som mer naturligt följde naturen och anslutning till väg etc. Vi köpte ca 3000kvm. Det har nog varit ängsmark någon gång i tiden, men nu blandskog. Säljaren är en jordbruk/skogsfastighet. Inga som helst problem med lantmäteriet. Vi skötte allt pappersarbete, dvs avstyckning och sedan en sammanslagning av våra två bitar. Enda kruxet är LMs priser. LMs förrättning kostade lika mycket som jag betalade säljaren för marken.

  Måste du verkligen köpa så mycket som 20ha? Finns det inte några andra naturliga avgränsningar i naturen som kan skapa det space till oskött mark ni eftersöker? Att sköta 20ha bara för att ha en snygg omgivning är ju ganska mycket jobb.
   
  • Laddar…
 4. Swetrot
  Medlem · Gävleborg · 3 093 inlägg

  Swetrot

  Medlem
  Om sommarstugan tidigare varit permanentbostad med jordbruk brukar det vara enklare att "återställa" genom att köpa tillbaka mark till den fastigheten. Skog är i allmänhet enklare att köpa än åkermark/betesmark.

  En lösning i det här fallet kanske kan vara att arrendera åkern närmast sommarstugan av bonden? Eller på annat sätt komma överens med honom att man helt sonika lånar traktorn och slår av gräset på åkern ett par gånger om året?
   
  • Laddar…
 5. L
  Medlem · Stockholm · 28 inlägg

  LadyS

  Medlem
  Sommarstugan var en jordbruksfastighet på 60-talet, med ungefär dessa 20ha det handlar om. Ladugården är riven sedan några år tillbaka, så nu finns bara ett större boningshus, matkällare och liten lada.

  Vi hade tänkt ta hand om marken, dvs skaffa en vettigare arrendator och sköta skogen. Vi vill dessutom äga marken som en investering (ifall Ryssen kommer), och även kunna se till att det inte blir några villatomter med insyn.
   
 6. L
  Medlem · Stockholm · 28 inlägg

  LadyS

  Medlem
  Jordbruksmarken (som är närmast huset på alla 4 sidor) är 8 ha. Ca 12 ha skog som man skulle kunna "hoppa över", men den är å andra sidan mer lättskött från Stockholm.
   
 7. Swetrot
  Medlem · Gävleborg · 3 093 inlägg

  Swetrot

  Medlem
  So du beskriver ovan tycker jag att ni skall prova att få köpa loss marken. Vad Lantmäteriet tycker om saker är svårt att sia om, men jag tycker inte att det bör vara omöjligt utifrån vad du berättar.
   
  • Laddar…
 8. Nötegårdsgubben
  Skogsägare · Stockholm och Smålands inland · 10 034 inlägg

  Nötegårdsgubben

  Skogsägare
  Då det är över fem ha ska det väl inte vara några större problem att få det klassat som stort nog för en lantbruksfastighet. Om det är du och inte dina föräldrar som har pengarna så är det väl också rätt lämpligt att den nya marken styckas av som en egen fastighet, snarare än slås ihop med föräldrarnas befintliga.
   
  • Laddar…
 9. Bästa svaret

  H
  Medlem · 174 inlägg

  HerrOso

  Medlem
  Håller inte riktigt med i om att det är svårt att "sia om" vad Lantmäteriet tycker. Det finns väl utarbetad praxis vad gäller fastighetsbildning och styrande lagar kring avstyckning, fastighetsreglering etc.

  För ditt fall är det främst bestämmelserna i 3 kapitlet fastighetsbildningslagen som är intressanta att titta på. Saker som spelar roll är:
  - Hur stor är stamfastigheten? vad blir kvar efter avstyckning av den tänkta marken?
  - Hur mycket skog finns på stamfastigheten idag? Finns det risk att avstyckning innebär s.k. skadlig delning av skog enligt FBL 3:7? (Ett fristående skogsfastighet ska kunna ha en årlig avkastning på 200-250 skogskubikmeter.
  - Hur mycket jordbruksmark finns det på stamfastigheten innan avstyckning? Finns risk för skadlig delning av jordbruk enligt FBL 3:7?
  - Vilket ändamål styckas marken för? Kan den fungera enligt lagen som en lämplig fastighet?
  - Kan avstyckning, alternativt fastighetsregleringen till fritidshusfastigheten, innebära en lämpliga fastighetsindelning? T.ex. att dessa 20 ha idag är ett fristående skifte långt från brukningscentrum för nuvarande fastighet?
  - M.fl.

  Det kom relativt nyligen ett rättsfall kring fastighetsreglering av mark i denna storlek. Om jag inte missminner mig var fördelningen åker/skog relativt lik. Möjligen var det mer skog i det fallet. Oavsett så sa mark- och miljödomstolen nej.

  Att lantmäteriet inte säger något innan det finns en formell ansökan är inte konstigt. Lantmäteriet kan inte ge något "förhandsbesked" utan kan enkom pröva faktiska yrkanden/ansökningar. Ett tips är att läsa på, om man är intresserad, i deras handbok kring 3 kapitlet. Man hittar handboken här, https://www.lantmateriet.se/globala...rmation/handbocker/handbok-fbl_2017-04-01.pdf
   
  • Laddar…
 10. A
  Husägare · Kalmar Län · 13 365 inlägg

  AndersS

  Husägare
  Stämmer bra, vi blev nekade reglering och styckning utifrån tidigare inlägg men då 10-15 ha som vi ville tillföra en fastighet utifrån att både stamfastighet och vår blev för små. Hjälper inte ens med släktband. Fick göra en fastighetsreglering med några tusen kvm, övrig mark skulle behållas inom stamfastigheten.
  Så jag vill nog hålla fast vid att det blir ett troligt Nej.
   
  • Laddar…
 11. B
  Medlem · 5 849 inlägg
  Fastighetsbolagen ger sedan 1990-talet utrymme för tillskapande av "Stora bostadsfastigheter", typ hästgårdar och hobbyjordbruk där boendet är huvudsyftet och lantbruket ett värdehöjande tillägg.

  Som vanligt måste nyttan av den nya fastigheten överväga belastningen på det professionella jordbruk som avträder mark.

  Dylika stora jordbruksfastigheter kan vara omkring fem hektar stora. Att de används för fritidsboende är inget problem, men avstyckningen vinner större tyngd om den nya fastigheten är tänkt för åretruntboende.
   
  • Laddar…
 12. K
  Medlem · Skåne · 493 inlägg

  Kortling

  Medlem
  Det räcker alltså inte att jag har mark jag vill sälja och att jag har en köpare som vill betala för marken, staten ska bestämma om vi får göra affär.

  Detta landet är fantastiskt.
   
  • Laddar…
 13. H
  Medlem · 174 inlägg

  HerrOso

  Medlem
  Reglerna kring förändring av fastigheter vilar på väldigt gamla anor. Grundidén är bl.a. att lagen ska motverka att bärkraftiga jord- och skogsbruk delas upp. Att det på sikt skulle innebär ett hot mot den egna försörjningen inom landet. Förlegat? Ja kanske, men inte mycket man kan göra åt.

  Det pågår forskning kring just detta, om lämplighetsprövningen i svensk rätt vad gäller fastighetsbildning är för restriktiv. Blir intressant att följa vad forskningen kommer fram till. Man får hoppas att intressekonflikten inte styr forskningen, Lantmäteriet är nämligen "beställare" (finansiär av industridoktoranden). Man kan väl tänka att Lantmäteriet har intresse i vad forskningen mynnar ut i :)

  Länk till det jag snabbt kunde hitta beträffande forskningen, http://www.sverigesstadsbyggare.se/...mhallets-styrning-av-fastighetsbildningen.pdf
   
  • Laddar…
 14. A
  Husägare · Kalmar Län · 13 365 inlägg

  AndersS

  Husägare
  Vill du sälja hela fastigheten finns inget hinder. Men du kommer inte tillåtas göra reglering/avstyckning som du själv önskar.
  Inget nytt för oss på landsbygd/glesbygd men för en "storstadsbo" som vill köpa mark för att hålla alla grannar ifrån sig när man är där på fritiden kan det tyckas konstigt.;)
   
  • Laddar…
 15. L
  Medlem · Stockholm · 28 inlägg

  LadyS

  Medlem
  Bondens mark är just nu ca 10 ggr större, kanske 100 ha åkermark och 150 ha produktiv skogsmark. Den låg ute på exekutiv auktion för fem år sedan men det blev inget till slut.

  Han har styckat av och sålt större bitar i storleksordningen 100 ha till olika grannjordbruk. Även till villatomter. Men inte någon avstyckning i mellanstorlek som det vi pratar om nu.

  I dagsläget bedriver han väldigt begränsat jordbruk pga privata problem, djurförbud, etc. Han tar ner en del skog men hoppar över nyplantering och röjning.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.