Byggahus.se
Hej, funderar att köpa ett hus, i byggnadsbeskrivningen står det att det är ett hus byggt 1905 med stående träpanel, i verkligheten är det ett hus från gissningsvis 70-80 tal med plintgrund och liggande panel.
Man ser resterna av en gammal grund på tomten så någon gång har nån tidigare ägare sonika rivit gamla huset och byggt ett nytt i liknande storlek.
Kan detta leda till nån form utav problem i framtiden om man köper detta?
Det är utanför tätbebyggt område om det spelar någon roll.
 
Kanske läge att kontrollera vilka bygglovshandlingar som finns hos kommunen.

Om det är ett rent svartbygge (att man rev opch byggde nytt på 70 talet utan att blanda in kommunen), så är det iofs preskriberat, men det kan ge problem med bygglov om du vill bygga ut/om i framtiden.
 
Håller med, börja med mäklaren/säljaren. Blir ju konstigt att göra en affär när objektsbeskrivningen inte alls matchar med byggnaden. Varför är det så.

Vad gäller bygglov så var bygglovskraven utanför detaljplanerat område (på den tiden främst byggnadsplaner och stadsplaner) länge frånvarande. Först 1972 så krävs bygglov ute på landsbygden.

D v s man kan inte förvänta sig att det någonsin har funnits bygglovshandlingar eller beslut för gamla hus på landsbygden från tiden före 1972. På 70-talet gick dessutom införandet av ändringar i lagen långsamt. Kommunerna gjorde som de alltid hade gjort och var dessutom upptagna med storkommunsreformen. Så först efter detta kan man nog förvänta sig att folk faktiskt sökte bygglov och kommunerna hanterade dessa.
 
Vad gäller bygglov så var bygglovskraven utanför detaljplanerat område (på den tiden främst byggnadsplaner och stadsplaner) länge frånvarande. Först 1972 så krävs bygglov ute på landsbygden.
Fast när mina föräldrar byggde fritidshus 1961, så fanns det regler för området men ingen detalj/stadsplan. De fick underkänt av stadsarkitekten på ett antal punkter (bla byggyta 2x för stor, för hög höjd, förbud mot inredd vins). Men stadsarkitekten som även drev egen privat byrå, erbjöd sig att justera ritningarna, så skulle de nog gå igenom...

Föräldrarna gjorde inte det, utan ritade om så det lunde bli godkänt, och byggde sedan efter sina första underkända ritningar.
 
Fast när mina föräldrar byggde fritidshus 1961, så fanns det regler för området men ingen detalj/stadsplan. De fick underkänt av stadsarkitekten på ett antal punkter (bla byggyta 2x för stor, för hög höjd, förbud mot inredd vins). Men stadsarkitekten som även drev egen privat byrå, erbjöd sig att justera ritningarna, så skulle de nog gå igenom...

Föräldrarna gjorde inte det, utan ritade om så det lunde bli godkänt, och byggde sedan efter sina första underkända ritningar.
Konstigt vid den tiden var det typiskt sett byggnadsplaner som reglerade fritidshusområden och mindre/glesare samhällen. Jag vet inte om det fanns motsvarande områdesbestämmelser också 1961.