Byggahus.se

Köpa fastighet och stycka av tomt för försäljning!

 1. fresve
  Medlem Nivå 11
  Hej!
  Snabbt på sak:
  Fastighet med litet hus och stor tomt som får styckas av finns till salu.
  Jag vill behålla lilla huset med halva tomten och stycka av och sälja den andra delen.
  Jag måste köpa fastigheten med fulla lån, öka pantbrev, bekosta lagfart.

  Om vi vill stycka av fastigheten, vad händer sedan ekonomiskt? Vilka invändningar skulle banken kunna ha?
  Vid avstyckning, hur påverkar det lån och pantbrev tex ?
  Alla kostnader som direkt har med avstyckning förstår jag, tror jag.
  Någon som har erfarenheter av detta? Det är inte viktigt att det går snabbt.
   
 2. H
  Moderator · Nivå 25
  Du måste prata med banken. Det är inte säkert att de accepterar att du har kvar hela lånet efter en avstyckning. Om vi antar att avstyckningsmöjligheten ingår i värderingen som ligger till grund för pantsättningen. Om du då ex. säljer den avstyckade delen för 1 milj, så försvinner ju en miljon av värdet som du fått belåna.
   
 3. fresve
  Medlem Nivå 11
  Ja, men det är lite det som är grejjen här, värdet ligger i tomterna, så jag vill i slutänden ha mindre totala lån.
  Något annat att fundera på?
   
 4. H
  Medlem · Nivå 5
  Kolla så det verkligen går att avstycka - finns detaljplan? Kan finnas andra hinder också. Vid avstyckning måste det bli två lämpliga fastigheter efter fastighetsbildningen. Den ena skulle bli en bostadsfastighet med "lilla huset", den andra kan ev. bli en lämplig bostadsfastighet men eftersom det inte finns ett bostadshus där krävs i princip byggrätt enligt detaljplan eller ett förhandsbesked om bygglov.

  Vid avstyckning gäller pantbrev i båda fastigheterna efter fastighetsbildning, dvs stamfastighet och styckningslott (nya fastigheten) blir gemensamt intecknade. Vill man inte hade det så kan inteckningsfri avstyckning göras. Styckningslotten kommer då vara fri från inteckningarna i stamfastigheten, med andra ord ligger alla pantbrev då kvar i stamfastigheten.
   
 5. H
  Medlem · Nivå 6
  Notera att för att inteckningsfri avstyckning ska vara möjligt fordras bankens medgivande till att enkom stamfastigheten utgör säkerhet för uttagna pantbrev.

  Medgivande krävs inte om lantmätaren anser att det är uppenbart att stamfastighetens värde efter avstyckning klart täcker uttagna pantbrev.

  Blir det inte inteckingsfri avstyckning får man lösa det genom relaxion med banken och inskrivningsmyndigheten. Det senare har jag mindre koll på hur det de facto går till.
   
 6. Nötegårdsgubben
  Skogsägare · Nivå 20
  Det är lite lurigt i praktiken, gör man fel kan man åka på extra stämpelskatt.

  Säg att du lånar totalt tre miljoner och vill lösa en av de miljonerna med tomtförsäljningen.

  Då får du först göra en inteckningsfri avstyckning sen föra över en miljon av inteckningen till avstyckningslotten. När du sen säljer denna löser du den delen av lånet.

  Just eftersom att du skriver att det ska göras med fulla lån är det nog bra att stämma av med både banken och lantmäteriet. Banken för att försäkra sig om att den värderar de olika lotterna så högt som de respektive inteckningarna blir på, och lantmäteriet för att reda ut själva proceduren med avstyckning och överföring av pantbrev.

  Men det borde gå, och därtill utan stämpelskatt.