N
Hej

Som en nyfiken byggingenjör som sysslar lite med att skapa ritningar privat är lite nyfiken på hur processen kring underlaget går till vid bygglovsärenden. Då jag vill kunna skapa lite enklare ritningar så som altanritningar, tillbyggnad, attefallshus osv önskar jag veta hur jag får ut kartunderlag för enklare ritningar.

T.ex om jag ska göra en bygglovsritning över en altan som skal byggas måste jag då beställa och betala en avgift för att få ut en primär karta över den fastigheten som jag skall utföra ritningen på?
Samma gäller för tillbyggnader, måste jag beställa en nybyggnadskarta på flera tusen för att kunna utföra arbetet?
 
Du måste bedöma hur noggrann information du behöver. Det beror på projektet och tomten. Bra digitala underlag i CAD format tenderar att kosta om du inte lyckas komma över dessa genom någon som arbetat med området eller närliggande projekt. Som arkitekt jobbar vi ofta med att "rita över" olika enklare underlag i tidiga skeden eftersom beställaren ofta, även för stora projekt, undviker kostnadet att beställa baskartor etc. Sedan får man uppgradera eftersom det krävs.

1. Basera ritningen på gamla underlag tex. bygglov som finns för huset.
2. Använd olika webb och karttjänster. Allt från google till kommunens.
3. Gör egna inmätningar
4. Beställ karta från kommunen i dwg format
5. Beställ proffesionell inmätning
6. Beställ nybyggnadskarta

Nummer sex sker oftast när allt är nästan klart, byggnationen förs då in i nybyggnadskartan för bygglovet. Nybyggnadskartan använder vi sällan som underlag för själva designprocessen.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.