Kan servitut bli förbrukade?

6k läst  18 svar

 1. U
  Medlem Nivå 4
  Hej!

  Om man har servitut på att ta vatten ur grannens brunn, kan dessa på något sätt bli "förbrukade"? ...tex om grannen drar in kommunalt vatten och iom inte borde vara beroende av brunnen? Eller på något annat sätt?

  Anledningen att jag frågar är att vi står i begrepp att köpa en tomt där det bla finns en brunn som närliggande granne har servitut på. Denna granne kommer troligen inte frivilligt ge upp detta serviut (principfråga) trots att han har dragit in kommunalt vatten, så jag undrar om jag på något sätt själv kan häva detta?
   
 2. H
  Moderator · Nivå 25
  Det kan gå att få ett servitut upphävt. Typexemplet är om en fastighet ex. får egen ansutning till en allmän väg som kanske inte existerade när servitutet skapades.

  Men det är inget som sker per automatik, och det finns en (avsevärd?) kostnad med att få det upphävt.

  Ett servitut som ger rätt att nyttja en brunn kan vara lite vanskligt för brunnsägaren, beroende på hur det är skrivet och hur det skall tolkas, så kan det innebära att brunnsägaren förblir skyldig att hålla en fungerande brunn även efter att han slutat nyttja den själv.

  En sådan ev. tolkning är lite av att måla f...n på väggen. Men om jag skulle köpa en fastighet som belastades av ett servitut så skulle jag definitivt vilja kontrollera att det inte ger mig sådana oväntade och orimliga skyldigheter.
   
 3. Anna_H
  Husägare · Nivå 15
  Servituten är väl registrerade hos lantmäteriet, kontrollera med dem vilka villkor som gäller. Normalt sett ska ju servitutet fylla ett behov, det är ju ofta vägservitut, att man får åka på tillfartsvägen som går över tomten.

  Som "hempularen" skriver beror det förmodligen mycket på hur servitutet är formulerat. Står det dricksvatten i servitutet bör det kunna anses som ogiltigt enligt min mening (men ta det inte som ett löfte), men står det bara om tillgång till vatten eller tillgång till brunnan gäller det nog än, då det ju kan användas för gratis bevattning tex.

  Lantmäteriets tjänster är dyra, men att fråga dem om tolkningen av servitutet är ju gratis. Då kan du även få svar på vad det skulle ksota att få det omprövat med hänvisning till nya förhållanden.
   
 4. U
  Medlem Nivå 4
  Hej!

  Nu har jag fått underbar hjälp av lantmäteriet och de har verkligen letat bland alla papper och hittar inget servitut! :D Enligt mannen jag pratade med på lantmäteriet så kan man ha gjort en muntlig/skriftlig överenskommelse med tidigare ägare men för att denna ska följa fastighet (annars är den personlig) så måste det vara ett beslut taget i tingsrätten och det tycks det ju inte vara här!

  Så köper vi tomten bryts alla gamla avtal eftersom de är personliga!:D


  ...men kan det bli tal om tvångsservitut :eek: eftersom de tagit vatten där så länge???...eller kan man inte få den typen av servitut då man har alternativ lösning (kommunalt vatten) inkopplat?
   
 5. B
  Medlem · Nivå 15
  Servitut kan mycket väl vara giltiga även om de är varken registrerade hos inskrivningsmyndighet eller beslutade efter förrättning hos lantmäterimyndighet. Därför bör du helt enkelt kontakta grannen själv. Det kan mycket väl visa sig att han i sin ägo har ett skriftligt avtal, som - beroende på formuleringen - kan ge hans fastighet bestående rätt att utnyttja vattentäkten.

  Om grannfastigheten på senare tid fått sin vattenförsörjning ordnad på annat sätt blir det svårt för grannen att tvinga fram servitut. På den punkten tror jag inte du behöver oroa dig. Skulle grannen - mot förmodan - kunna bevisa sitt servitut kan du begära att det blir upplöst med hänvisning till "vanhävd" eller "mothävd".
   
 6. E
  Medlem Nivå 11
  Rent generellt borde det vara så att om grannen har servitut på att använda din brunn och du drar in kommunalt vatten så har grannen även fortsättningsvis rätt att använda din brunn. Om brunnen skulle sina eller vattnet bli otjänligt så har du, med "normala skrivningar i avtalstexten" knappast någon skyldighet att göra något åt det. Grannen har dock säkert rätt att själv bekosta att tex göra brunnen djupare.

  Om du skulle gräva en ny brunn för att den gamla blivit obrukbar så gäller inte grannens servitut för den nya brunnen, endast den gamla. Servitut är inte flyttbara.
   
 7. U
  Medlem Nivå 4
  Billy_baver: Enligt Lantmäteriet måste avtal vara registrerade hos tingsrätten för att de ska gälla fastigheten och därmed följa med även vid försäljning. Om man inte registrerar avtalen så är de fortfarande bindande men enbart mellan personerna som skrivit på avtalet. Dvs. vid försäljning så blir de därmed ogiltiga. Anser du att detta inte stämmer? Varför? Kan jag inte lita på att jag får korrekt info från Lantmäteriet....?

  Det jag är mest orolig för är inte att grannen ska ta vatten ur brunnen utan att jag ska bli skyldig att underhålla brunnen eller i värsta fall borra ny om den bef. skulle sina....:(
   
 8. B
  Medlem · Nivå 15
  Om servitutsrekvisiten är uppfyllda måste avtalet inte vara inskrivet i fastighetsregistret. Servitut avser alltid fastigheterna som sådana.

  En lantmätare som påstår att tingsrätten har med saken att göra ska du inte lita på. åtminstone inte på DEN punkten. Det är nämligen inskrivningsmyndigheten som svarar för inskrivningsärenden.
   
 9. U
  Medlem Nivå 4
  Billy_baver: ok. den man på lantmäteriet som jag pratade med lät så otroligt säker på sin sak så jag kände mig helt säker på att han hade stenkoll....ok. då kollar jag med inskrivningsmyndigheten också för att vara helt säker! Dock tycks ingen ha hittat några servitut inskrivna på någon av fastigheterna i alla fall (varken den vi planerar köpa eller den vars ägare påstår att servitutet finns).
   
 10. B
  Medlem · Nivå 15
  Som sagt: Du behöver aldrig oroa dig för att tvingas borra ny vattentäkt, bara för din grannes skull.

  Om grannen inte kan styrka sin rättighet skriftligt är den inte att betrakta som ett giltigt avtalsservitut. Formkraven hittar du i Jordabalken 14 kap 1§.
   
 11. F
  Medlem Nivå 6
  I de flesta fall är det säkert så som beskrivs. Men det går tveklöst att träffa avtal som följer med fastigheten och som inte är inskrivet. Jordabalkens 7:e kapitel innehåller en del paragrafer som kan gälla i vissa fall. Även vanliga avtalslagen torde kunna åberopas under vissa omständigheter. Speciellt om det finns ett skriftligt avtal i botten (även om du inte har tillgång till det exemplaret).
   
 12. U
  Medlem Nivå 4
  Ok. Som jag förstår det så "bör" servitut vara registrerat av tingsrätten för att vara giltigt även vid ägarbyte. Dock tycks det finnas undantag från regeln vilket innebär att det kan finnas servitut som kan "drabba" mig som ny ägare av tomten. När köpet är avklarat kommer jag "syna" grannen och be om kopia av det påstådda servitutet (jag vill inte be honom redan innan. är rädd för att "väcka den björn som sover"). Sedan tänker jag ta detta avtal och kontrollera med en jurist. Det måste väl vara det säkraste sättet att få klarhet i huruvida det är giltigt eller inte!

  Lite otäckt faktiskt att man som ägare kan kontrollera alla befintliga register för att säkerställa att man inte kommer drabbas av gamla servitut. För att sedan när köpet väl gått igenom riskera att gamla grannar sitter med gamla avtal i byrålådan....:(
   
 13. A
  Medlem Nivå 6
  Det är inte tingsrätten som skriver in servitut i fastighetsregistret. Det är inskrivningsmyndigheten. www.inskrivningsmyndigheten.se

  Ett servitut eller avtal som följer med fastigheter måste ALLTID informeras om vid ägarbyten utav fastigheter. Görs inte detta så kan man kräva utav säljaren en ersättning för den skada som detta antas göra.

  //Anders
   
 14. U
  Medlem Nivå 4
  njae, "säljaren" i det här fallet är ett dödsbo sedan 1977.....och de arvingar som är delägare i dödsboet är utspridda över hela landet och har troligtvis ingen koll alls över gamla servitut...
  :(
   
 15. tio_Pepe
  Medlem Nivå 8
  Litet märkligt resonemang tycker jag. Du borde verkligen ta reda på det innan. Det kan ju avgöra om du ska köpa eller inte.
  Hur har du fått reda på detta eventuella servitut? Om inte arvingarna vet och du tydligen inte har pratat ordentligt med grannen, då måste det ju vara mäklaren?
   

Hej där! Skaffa ett konto gratis så kan du också ställa frågor i forumet. :love: