Byggahus.se

Kan man flytta badrum när man renoverar gamla lägenheter...?

 1. HOBBY ARCHITECT
  Medlem Nivå 9
  Redigerat 16 sep 09:18
 2. Stefan N
  Verktygstokig · Nivå 21
  I princip är man ju rätt låst till vart stammarna går.
   
 3. HOBBY ARCHITECT
  Medlem Nivå 9
  :cry: Även när det gäller kök? Fast det inte flyttas jättelångt...?
   
 4. K
  Medlem · Nivå 10
  Flytt av kök och badrum är en fråga som rätt ofta kommer upp i äldre bostadsrättsföreningar. Föreningen är ansvarig för infrastruktur som vatten, avlopp och ventilation. Det finns inget enkelt svar och olika föreningar har olika policy. Många föreningar är försiktiga och vill inte ha förändringar som kan bli dyrbara för föreningen i sin helhet. Man kanske har investerat rejält i ventilationen och rustat upp äldre kanaler för att få godkänd OVK. Om man då lägger ett flyttat kök på annan plats kan det ge svårigheter att få en godkänd ventilation, med åtföljande problem för grannarna. När man flyttar badrum ger det kanske längre och krångligare rörsystem, som kan fördyra för föreningen. En ytterligare aspekt är att det finns en fördel om rummen har samma funktion på de olika våningsplanen. Köksapparater har till exempel mycket olika konstiga ljud, fläktar går och så vidare. Det är givetvis ok om grannen över och under har sitt kök där, men kanske inte om det är ett sovrum.

  Så svaret är att det beror på. Det går nog nästan alltid att lösa tekniskt, även om det kan bli dyrt. Det kan också leda till störningar för grannar så det bör beaktas. En lämplig lösning kan vara om alla berörda på olika våningsplan kommer överens om en gemensam lösning, men det är naturligtvis inte så ofta alla är intresserade.
   
  • Laddar…
 5. ullet
  Medlem · Nivå 6
  Om nu föreningen är välvilligt inställd till förändringarna kan man nog sammanfatta det med att det är bra att hålla sig nära stammarna (som ju rimligtvis finns vid nuvarande vattenanslutningar).

  - Det är ganska lätt att flytta t ex en diskho någon meter genom att dra rör bakom/under skåp.
  - Det är oftast möjligt att ändra planlösning (flytta toastol/handfat/dusch) i ett befintligt badrum.
  - Det är svårt att få till en toalett där det inte funnits någon tidigare i närheten.

  Utifrån gissningar var vatten-/avloppsstammarna går skulle jag tro att:
  1. Förändringen till höger (badrum/tvätt) inte är så svår att göra.
  2. Det är möjligt att flytta köket.
  3. Det är svårt att få till det centralt placerade badrummet då det är långt ifrån nuvarande toaletter.

  Jag har inte tagit hänsyn till ventilation.
   
 6. K
  Medlem · Nivå 10
  Vi diskuterar hypotetiskt här. För att bedöma bättre så måste man veta mer om förutsättningarna på plats. Generellt gäller att vid flyttar så får man fler rör som går horisontellt, kanske med krökar. Det riskerar framtida problem, som i många fall kommer att falla på föreningen. Jag instämmer i de tre strecksatserna från inlägget ovan, interna förflyttningar i ett kök/ badrum går oftast att lösa. Vad gäller de tre numrerade punkterna instämmer jag i punkt 1 och 3. Beträffande köket måste man veta mer om detaljerna, men i vart fall i vissa föreningar håller man emot sådana förändringar. Skäl kan vara:
  - ventilationen är troligen svår att få till, det ska vara ett bra system för frånluft. Om det inte finns kan det bli problem med OVK och för grannarna när frånluft i praktiken letar sig genom otät trossbotten, med kökslukt i sovrummet ovan och under.
  - VA får man titta på, det går säkert att lösa, men blir mycket mer horisontella rör, med risk för problem
  - Om inte bulleravgränsningen är väldigt bra kommer köksmaskiner att höras till angränsande bostäder. Man måste givetvis kunna använda en mikro även på nätterna, men om pipet när det är avslutat hörs till angränsande sovrum är det inte så kul.
  - äldre hus har ofta klassning av olika slag för att skydda ett kulturvärde. Det varierar säkert hur det påverkar det inre, men många bostadsrättsföreningar strävar efter att upprätthålla kulturvärden. Om man vill ha en modern planlösning är det bättre att köpa något som passar från början, kanske till och med nybyggt.
   
  • Laddar…
 7. HOBBY ARCHITECT
  Medlem Nivå 9
 8. HOBBY ARCHITECT
  Medlem Nivå 9
  Aj då, intressant. Tack.
   
 9. HOBBY ARCHITECT
  Medlem Nivå 9
 10. HOBBY ARCHITECT
  Medlem Nivå 9
  Redigerat 17 sep 04:45
 11. H
  Moderator · Nivå 25
  Balkonger som enskilt projekt är extremt ovanligt. Kan vara svårt med bygglov. Det är också något som bör förändra andelstalet för bostadsrätten. Det påverkar framtida underhållskostnader för föreningen. Administrationen för ändrat andelstal kostar troligen mer än balkongen.
   
  • Laddar…
 12. K
  Medlem · Nivå 10
  Balkonger kräver beslut på föreningsstämma. När de byggs blir de byggnadstillbehör och föreningen ansvarar för framtida skötsel. Därför bör det formellt vara föreningen som bygger och ansvarar för kvalitet på medlemmens bekostnad. För att bekosta framtida skötsel bör andelstalen ändras som är en komplicerad procedur. Att övertyga en kvalificerad majoritet i en förening att genomföra detta till fördel för en medlem är nog inte lätt. Balkongen kräver också bygglov. När det gäller ett stort antal balkonger får man vanligen lov i Stockholm om det är mot gården och balkongerna följer en viss praxis. Din balkong är solitär och av en udda typ. Tveksamt om man skulle få bygglov för ett sådant projekt. Min egen slutsats är att man nog inte bör köpa en bostadsrätt med syftet att göra stora förändringar, det leder till krävande och osäkra processer. Bättre att köpa något som passar som det är.
   
  • Laddar…
 13. HOBBY ARCHITECT
  Medlem Nivå 9
  Undrar om man kan sätta in skjutdörrar i dom där tjocka väggarna, så som det är på den vertikala sidan, eller om det prompt måste vara bärande väggar...
   
 14. Isakare
  Medlem · Nivå 15
  Jag har varit med o byggt om nära nog exakt likadana lägenheter från sekelskiftet, gissar att även denna är från samma tidsålder.
  Bjälklaget är stockar, och de fick man absolut inte kapa i enligt konstruktör = omöjligt att flytta VA.
  Men då takhöjden var 3,50, höjdes golvet i hela lägenheten, så man under detta kunde installera rör och el.
  Men det gav väldigt mycket merarbete, tex ville man inte kapa de gamla fina dörrarna, så de plockades ur, öppningen förstärktes och höjdes mm.
  Det hela blev väldigt bra tillslut, men 15 cm hög tröskel, som ett mindre trappsteg, innanför ytterdörrarna, var inte helt lyckat.