Byggahus.se

Kan kommunen begära vite för svartbygge äldre än 5 år? Vad gäller?

 1. K
  Medlem · 22 inlägg
  Vad gäller?

  Jag har klart för mig att preskriptionstiden för svartbygge är 10 år.

  Inom 5 år efter överträdelsen:
  "Kommunen måste bereda den som anspråket riktar sig mot tillfälle att yttra sig inom 5 år efter överträdelsen"

  Vad räknas som överträdelsen? Är det när svartbygget står färdigt som överträdelsen sker?

  Med andra ord ett svartbygge som stod klart för 5 år sedan utan upptäckt har alltså klarar sig från vite om man inget hört från kommunen?

  Tycker att denna tolkning är svår att tyda. Har förgäves mailat Boverket utan resultat.
   
 2. rampante
  Medlem · Blekinge · 736 inlägg

  rampante

  Medlem
  intressant
   
 3. H
  Moderator · Stockholm · 42 779 inlägg

  hempularen

  Moderator
  Om du svartbygger någonting, så gör du dig skyldig till en överträdelse i samma ögonblick som du påbörjar bygget. Det kan tom. vara en överträdelse om du har bygglov, men inte fått startbesked. men du fortsätter att göra dig skyldig till överträdelser så länge bygget pågår.

  Så jag skulle tro att preskriptionstiden räknas från när bygget är färdigt. Men även begreppet "färdigt" går ju att tolka på många sätt.

  Byggsanktionsavgifter är uppdelade på flera delmoment. Vid ett rent svartbygge, så får du dels betala ett halvt prisbasbelopp (drygt 20 000) för att du påbörjar ett bygge utan startbesked. Sedan har du en avgift för själva svartbygget, den är delvis kopplad till antal kvm. För en liten sommarstuga kan den delen bli typ 100 000. och så får du betala ytterligare ett halvt prisbasbelopp för att du börjar använda ett bygge utan slutbevis.

  Om man tänker sig att du började gräva för grunden för 6 år sedan, byggde halva huset klart samma år, men slutförde och "flyttade in" förra året. Då skulle man möjligen kunna hävda att byggstarten är preskriberad, så man slipper den första delen om att ha börjat bygga utan startbesked. Det skulle vara intressant att se om det går att komma undan halva sanktionsavgiften för det som blev byggt första året.

  Och bara en sak angående terminologi. Avgifterna du får betala är byggsanktionsavgifter. En form av böter. Men OM kommunen väljer att utfärda några förelägganden, som ett rivningsföreläggande, så kan de koppla detta till ett vite. En vitesavgift är böter som du får betala om du inte "lyder". Om kommunen efter 9 år begär att du skall riva huset, och du vägrar, så kan kommunen utfärda ett vite. Det är då någonting i stil med att om byggnaden inte rivs inom 3 månader, så får du betala 400 000. När du betalat den avgiften, så kan kommunen förnya föreläggandet och begära ett nytt vite på kanske 800 000, och så fortsätter det tills du river.
   
  • Laddar…
 4. T
  Medlem · Norrbotten · 235 inlägg

  Tilt

  Medlem
  Har kommunen inte givit den "skyldige" tillfälle att förklara sig inom 5 år efter ett svartbygge uppförts, så kan kommunen inte påföra en byggsanktionsavgift. Den "skyldige", inom citationstecken, då de först vänder sig till fastighetsägaren, men det är ju inte säkert att det är samma person som har byggt svart. Om det är en föregående ägare som stått för bygget, så är det han som ska drabbas av byggsanktionsavgiften. Men reglerna är luddiga, den kan även drabba den nya ägaren om han anses "fått fördel av överträdelsen" d v s svartbygget. Bevisbördan ligger dock hos kommunen, d v s det är byggnadsnämndens sak att bevisa att överträdelsen verkligen har ägt rum som att överträdelsen omfattas av byggsanktionsavgift, samt att den inte har preskriberats. Detta sker ofta genom bildbevis som de själva tagit eller flygfoton.

  Om det gått mer än 5 år så kan kommunen utfärda ett rättelseföreläggande i upp till 10 år efter att svartbygget har uppförts, d v s de kan kräva att svartbygget rivs eller att man söker bygglov i efterhand. Har det gått mer än 10 år efter svartbygget, så kan kommunen inte kräva en rättelse, men det kommer för alltid att vara ett svartbygge och det kan påverka framtida bygglovsansökningar. "Visst, du kan få installera en kamin, men du måste först göra något åt svartbygget". Ofta går det att lösa sådana problem genom att söka bygglov i efterhand, om bygget bara följer detaljplan och ingen granne sätter sig på tvären.

  https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...savgifter/nar-byggsanktionsavgift-ska-tas-ut/
   
  • Laddar…
 5. Darling McFluff
  Trädgårdsfixare · Vischan · 1 109 inlägg

  Darling McFluff

  Trädgårdsfixare
  Skadeståndet till anhöriga vid grova våldsbrott är bra mycket lägre än om man sysslar med svartbyggen. Samhället är bra sjukt.
   
 6. M
  Medlem · 245 inlägg

  Mikasw

  Medlem
  Ja, skadestånd för att vålla andra skada eller om myndighet gjort fel är lågt om man ens får något.
   
 7. H
  Moderator · Stockholm · 42 779 inlägg

  hempularen

  Moderator
  Fast det där är ju äpplen och päron.

  Ett skadestånd får du ut som brottsoffer för att täcka skadorna i den mån pengar kan täcka.

  En byggsanktionsavgift är en form av böter, och skall väl närmast jämföras med påföljden som gärningsmannen i misshandelsfallet får, fängelse eller dagsböter.
   
  Redigerat 17 aug 2019 09:01
  • Laddar…
 8. Darling McFluff
  Trädgårdsfixare · Vischan · 1 109 inlägg

  Darling McFluff

  Trädgårdsfixare
  Ja givetvis är det äpple och päron och det är avsikten.
   
  • Laddar…
 9. D
  Medlem · östergötland · 294 inlägg

  dennisson

  Medlem
  Detta med att söka bygglov i efterhand:

  Ponera att ett svartbygge utförts där krav på bygglov är gällande, iom kravet på bygglov så skall även kontrollansvarig finnas.

  Hur blir det då med ett i efterhand sökt bygglov om KA saknas?

  Säg att det gått över 5 år, eller 10år?
   
 10. T
  Medlem · Norrbotten · 235 inlägg

  Tilt

  Medlem
  När du söker bygglov i efterhand så ska alla krav upfyllas som vid ett "normalt" bygglovsförfarande. När jag sökte bygglov på ett förråd, som föregående ägare hade byggt i tron att ett gammalt utgånget bygglov fortfarande gällde, skickade jag in ansökan, planritning och situationsplan. I mitt fall behövdes ingen kontrollansvarig, men jag antar att om man behöver en sådan i efterhand, så får den i så fall gå igenom (besikta) dokument och det färdiga bygget och, så att säga, ta ansvar i efterhand att för att allt är utfört enligt gällande regler. KA:s utlåtande behövs ju för att byggnadsnämnden ska utfärda ett slutbesked.
   
 11. pacman42
  Medlem · Västra Götaland · 7 145 inlägg

  pacman42

  Medlem
  Om man har tid så gör man ett mycket enkelt svartbygge, låt säga ett garage i billig plank. Man låter sedan detta stå i tio år, varefter man kan göra det ordentligt. Riskminimering.

  Jag har detta på mitt hus, det byggdes med en carport, men den föregående ägaren gjorde snabbt om denna till ett garage (tre väggar + en mycket enkel dörr). När jag köpte huset var detta preskriberat och jag har därefter renoverat garaget, bytt port och isolerat upp det.
   
 12. T
  Medlem · Norrbotten · 235 inlägg

  Tilt

  Medlem
  Kommunen kan inte ta ut byggsanktionsavgift eller kräva rättelse då tiden för rättsliga följder har löpt ut. Men det är fortfarande ett svartbygge som inte finns i kommunens dokumentation (t ex situationsplan). Så om du i framtiden vill göra någon annan åtgärd på fastigheten som kräver bygglov, så kan du nekas detta tills du åtgärdar svartbygget.
   
 13. pacman42
  Medlem · Västra Götaland · 7 145 inlägg

  pacman42

  Medlem
  Nej, inte så länge det följer detaljplanen (jag har haft denna diskussionen med kommunen innan jag renoverade garaget). Jag har fått mitt svartbygge inritat på kartorna hos kommunen, men de klagar däremot på min altan som de själva gav bygglov för när huset byggdes, detta då detaljplanen ändrats efter att det bygglovet gavs. Men nu visar det sig att en altan som är extremt lik min inte räknas in i BYA (pga att den inte är underbyggd, något jag försökte hänvisa till i mitt fall också) i en annan del av kommunen (naturligtvis bara tre månader efter att jag tvingades falla till föga och använda mig av Attefallsreglerna istället), så nästa gång jag skall bygga så kan jag hänvisa till det beslutet och därmed så kommer jag att kunna bygga mer på min tomt. Jag har 40m2 som jag kan bygga ytterligare garage eller liknande på också. Sedan finns ju även 25m2 Attefallshus också. Och 15m2 Friggebod. Jag kan ju nästan bygga en hel by på tomten... :thinking:
   
 14. T
  Medlem · Norrbotten · 235 inlägg

  Tilt

  Medlem
  Följer garaget detaljplanen så borde det inte vara några problem att få bygglov i efterhand, men det är fortfarande ett svartbygge tills ett bygglov har blivit godkänt. Sedan kan man ju argumentera att kommunen har godkänt bygget utan att att någon formell ansökan har lämnats in, eftersom att de har ritat in garaget på sina kartor. Men jag antar att slutbesked saknas? Om du säljer huset i framtiden bör du vara noga med att påpeka för nya aägaren att garaget är ett svartbygge. Nya ägaren kan få problem, kommunens inställning kan snabbt ändras:

  Föregående ägare till mitt hus fick en bygganmälan godkänd för att bygga en "friggebod" på en altan, d v s en fristående inglasning (ej kopplad til huset). De hann inte göra klart bygget innan de sålde huset till mig. Samtidigt böts handläggare på kommunen och när jag i ett annat ärende förde en dialog med den nya handläggaren så sade han att "om jag färdigställde friggeboden så skulle jag ha svårt att få igenom någonting ö h i framtiden". Trots godkänd bygganmälan. Den nya handläggaren hade däremot tänkt låta en granne gräva ned dräneringen på sitt nya garage 50 cm in på min tomt (enligt bygglovsritningen). Tills jag påpekade att det stred mot svensk lag. :rolleyes:

  Så kommunens inställning och vad de släpper igenom eller inte kan väldigt snabbt förändras. Jag har också i ett ärende försökt peka på att andra på samma område har "gjort samma åtgärd", men då har kommunen bara sagt att "bara för att vi gjorde ett misstag då, så kan vi inte göra det igen."

  Denna inkonsekvens är väl en anledning till att man kan överklaga beslut i flera instanser.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.