Byggahus.se

kan köpare häva köp

 1. J
  Medlem · 4 inlägg

  jimmys76

  Medlem
  har ett hus byggt 1965 som fritidshus och som senare har byggts om till permanent boende . huset byggt på plintar och senare igenmurat till torpar grund. besiktningsmanen påstår att huset måste dräneras. köparen vill minska köpesumman med 100000 för detta . jag hävdar att det inte har stått i objeksbeskrivningen att huset är dränerat och att man får då anta att det är 1965 års standard på detta.kan köparen verkligen kräva prisreduktion för detta.
   
 2. H
  Moderator · Stockholm · 43 081 inlägg

  hempularen

  Moderator

  Re: kan köpare häva köp

  Det beror väl på vad ni har i avtalet. Har ni skrivit ett villkorat köpeavtal, där köparen har rätt att efter besiktning kräva prisavdrag så finns det ju en uppsjö av formuleringar.

  Har ni inga villkorsklausuler i avtalet så är köparen bunden oavsett vilka fel som hittas vid besiktningen.

  Om man har en villkorsklausul så brukar den ju ha formulering i stil med att köparen har rätt att begära prisavdrag om fel (ofta av visst värde) hittas.

  Att det saknas dränering är ju i sig inget fel, men om det finns förhöjda fuktvärden så kan det vara ett fel. I så fall kan det vara så att en dränering är en lämplig åtgärd mot det felet.

  Även ett förhöjt fuktvärde skulle man kunna hävda är inget fel. Fel är det först om det förhöjda fuktvärdet ger skador. Fast det kanske är lite väl mycket hårklyveri.

  Har ni en dåligt formulerad villkorsklausul så kan ju köparen i princip hänvisa till vilken egenskap som helst och vilja häva köpet, om ni inte prutar ned si eller så mycket.

  Det finns ingen anledning att ni skall stå för hela dräneringskostnaden, om det skulle visa sig nödvändigt att dränera. Köparen får ju då ett hus med avsevärt högre standard på grunden än vad han har betalat för.

  Om detta är ett okynnesförhandlande så skulle jag faktiskt försöka undvika att sälja till den köparen, låt honom häva. Det är stor risk att det är en köpare som kommer att ge stora problem i frmatiden, med "upptäckta" dolda fel osv.
   
 3. J
  Medlem · 4 inlägg

  jimmys76

  Medlem

  Re: kan köpare häva köp

  så här står det: Säljaren ger köparen rätt att på köparens bekostnad besiktiga fastigheten senast 2006-10-30. påtalas av besiktningsmannen fukt-/mögel-skador, Konstruktions-,material- eller utförandefel med av fackman beräknad åtgärdskostnad överstigande 20 000kr äger köparen rätt att reducera köpeskillingen med överstigande del.vid sådan rätt äger denne då ej rätt att åberopa fel eller skador, som utan svårighet hade kunnat uppmärksammas eller som kan anses motsvara vad köparen haft skälig anledning att förvänta sig, bl.a med ledning av ålder, skick och pris. Ej heller äger köpare rätt att häva detta avtal med anledning av vad som framkommit i bif.frågelista. Om köpare ej utnyttjat sin rätt till besiktning senast datumet ovan så faller köparens rätt till detta.
  Köparen skall vid begäran om prisreducering, om sådan besiktning skett, senast 2006-11-03 skriftligen, med kopia av besiktningsprotokollet, informera säljaren och handläggande fastighetsmäklare om de fel och /eller skador köparen önskar åberopa som grund samt skälig kostnad att fackmässsigt åtgärda dessa. Om totala reparationskostnaden Överstiger 5% av köpeskildringen äger parterna, därest förutsättningarna föreligger enligt ovan, rätt att häva köpet.

  så står det och köparen hävdar att deet kostar 100000kr att dränera.men det är ett hus på 62 m2 med torpargrund.
   
 4. K
  Medlem · 96 inlägg

  KMH

  Medlem

  Re: kan köpare häva köp

  Hej
  Svaret är som jag ser solklart och finns i avtalet. Du skriver:
  "...vad köparen haft skälig anledning att förvänta sig, bl.a med ledning av ålder, skick och pris...".
  Jag är ingen byggnadsexpert men vanligt sunt "bonnförnuft" säger att ett hus som är byggt 1965 är i behov av dräningering såvida det inte uttryckligen står att ni nyligen gjort en dränering.

  Vanligt vardags-slit-med-tiden på hus måste alla köpare räkna med. Ett hus som är byggt 1965 är inte i samma byggnadsskick som ett som är byggt 2000, det måste alla köpare inse. Även om det renoverats på senare år, så en renovering inte samma sak som att bygga om "allt" (ytterväggar, tak, ledningar osv.)

  Enligt min åsikt ska ni inte behöva avstå en krona. I köparens undersökningsplikt hade de kunnat fråga om/när en dränering är gjord. Och om ni hade gjort en dränering nyligen hade ni förmodligen angivit det som en plus-faktor för fastigheten.
   
 5. L
  Medlem · Halland · 5 138 inlägg

  lordi

  Medlem

  Re: kan köpare häva köp

  Tyvärr kryllar det av köpare just nu som inte har den blekaste aning om vad de köper, när de köper ett gammalt hus. Vad sålde du huset för? Utan att vara juridisk expert så tolkar jag det som att även du kan häva försäljningen om reparationskostnaden överstiger 5%. Hävdar köparen att det kostar 100.000 så får man ju utgå från den summan.  
  På så sätt kanske du kan bli av med köparen och sälja till nån annan, alltså om köpesumman är 2 milj, eller mindre.
  Sälj det sen med friskrivningsklausul, så slipper du problem i framtiden. Där jag bor säljs de flesta hus från 60-talet och äldre, med friskrivningsklausul.

  Sälv tycker jag iofs att 100.000 låter lite väl mycket för att dränera ett hus på 62 kvm, fråga dem var de har fått den summan ifrån.
   
 6. T
  Medlem · Stockholm · 1 080 inlägg

  tiggre

  Medlem

  Re: kan köpare häva köp

  när murades grunden igen? och har finns det fuktskador i trossbotten etc?
  (det enda som skulle kunna påverka klausulen antar jag? säg om det gjorts senaste 10 åren etc)

  finns det fuktskador så rekommenderar jag er att ta det med erat försäkringsbolag asap (ring och kolla hur de ställer sig)

  besiktningsmannen har nog helt rätt, men ni har inte skrivit nåt om att huset är dränerat etc, så då skall köparen ha utgått från att så inte är fallet = köparens kostnad, inte er...

   
 7. J
  Medlem · 4 inlägg

  jimmys76

  Medlem

  Re: kan köpare häva köp

  murades med gråsuggor så jag skulle tro att det gordes på 80 talet
  inget mögel under huset men en luftfuktighet på 70 %
  men besiktningsmannen var aldrig in och kröp under huset han bara drog slutsatsen ändå
   
 8. H
  Moderator · Stockholm · 43 081 inlägg

  hempularen

  Moderator

  Re: kan köpare häva köp

  Jag fastnar för formuleringen om "utförande fel" i avtalet. Jag tolkar ditt inlägg som att det inte finns dränering överhuvudtaget?

  Det är tänkbart att man skulle kunna hävda att det är ett utförandefel att inte lägga ned dränering i samband med att grunden murades igen. Jag är inte säker på om det är självklart att man dränerar i det läget, men om det är det, och det inte har lagts ned någon dränering så skulle den klausulen kunna ge köparen rätt. Att sedan dräneringen kanske ialla fall inte skulle ha fungerat idag spelar då ingen roll.

  Om det däremot finns dränering som inte fungerar så är det ett fel som man borde kunnat inse pga. husets ålder.

  Det borde gå att få till en lägre kostnad för dränering.

  Formuleringen om rätt att reducera summan med överskjutande del skulle jag aldrig ha godkänt. Vem fasställer den verkliga kostnaden?

  Jag ser det som att den paragrafen ger köparen en automatisk rätt att sänka priset med 5% (upp till hävande gränsen). Det är bara att hitta någon liten förgflaga som är borta och hävda att det kostar X kronor upp till 5%.

  Den paragrafen ger heller ingent avdrag för ålder. Dvs köparen kan renovera upp huset till en högre standard på er bekostnad.
   
 9. A
  Medlem · Blekinge · 8 917 inlägg

  andersmc

  Medlem

  Re: kan köpare häva köp

  Jag ansluter till KMH:s åsikt. Ett fritidshus på 65m[sup]2[/sup], från 1965, byggt på plintar: där kan man nog utgå ifrån att det inte finns någon dränering, och om den finns är det i vilket fall dags att renovera den.
  Och de där 100000? Om man med "dränera" menar gräva en sänkbrunn och ett dike runt huset, lägga ner dräneringsslang och skotta igen diket - då är det en väl tilltagen summa.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.