Byggahus.se

Kan jag tvingas att koppla på kommunalt avlopp?

 1. D
  Medlem · 365 inlägg
  Jag är just nu i färd med att köpa ett hus, där det idag finns egen brunn och avlopp i septitank.

  Vattent är provat och av god kvalitet, och ger därför ingen anledning att koppla på kommunalt. Därimot finns en policy i kommunen som säger att vid ägarbyte eller utbyggnad ska alla fastigheter i kommunen ansluta till det kommunala avloppsnätet.

  Det blir en merkostnad på över 10% av den förväntade köpeskillingen, och även en höjning på några hundralappar av driftskostnaden på månadsbasis.

  Nuvarande fastighetsägare hävdar dock att kommunen inte har rätt att tvinga dig att ansluta, och han hävdar även att han personligen fått detta styrkt juridiskt. Policyn har funnits sedan -02 och han flyttade in -04 och har bott där i 2 år med septitanken kvar, vilket styrker hans utsaga.

  Även mäklaren vill hålla med säljaren, med ett huvudsakligt argument. Nämligen att, då kommunen inte informerar om det här, kan de heller inte förutsätta att köparen har ekonomi att ta en utgift på mellan 130-200'000kr beroende på markarbetet. Därför kan de inte kräva en anslutning efter att köpet gått igenom.

  Detta är dock mäklarens övertygelse, som inte är juridiskt styrkt, och för att den ska bli det behöver jag betala arvodet för det.

  I mitt fall har jag juh kännedom om det här, men det är inte svårt att föreställa sig en köpare som skriver under avtal utan att ha en tanke på det här, för att ett halvår senare bli delgiven uppgifter om en kommande påtvingad utgift i dessa storleksordningar.

  Jag vänder mig till er. Vad är det som gäller?
  Kan kommunen tvinga mig, när de inte går ut och informerar i samband med fastighetens försäljning, eller har jag juridiken på min sida?
   
 2. volvo
  Medlem · Södra sverige · 2 771 inlägg

  volvo

  Medlem

  Re: Kan jag tvingas att koppla på kommunalt avlopp

  Så länge avloppshanteringen sker på sådant sätt som godkänns av miljökontoret (dit brukar septitank tillhöra) så kan de inte tvinga dig om det bara rör sig om ett ägarbyte.
  Däremot kan de villkora framtida bygglov.
   
 3. D
  Medlem · 365 inlägg

  Re: Kan jag tvingas att koppla på kommunalt avlopp

  Det låter juh jättebra!

  Vet du/ni någonstans man kan hitta detta som någon form av officiell handling, att tryggt luta sig på vid en eventuell konflikt?
   
 4. E
  Medlem · Stockholm · 2 316 inlägg

  Eld

  Medlem

  Re: Kan jag tvingas att koppla på kommunalt avlopp

  Kommunen kan tvinga fastighetsägarna att ansluta sig genom en förändring av detaljplanen.
   
 5. thobjo
  Medlem · 362 inlägg

  thobjo

  Medlem

  Re: Kan jag tvingas att koppla på kommunalt avlopp

  Om jag förstår dig rätt skulle alltså en ändring i detaljplanen kunna innebära att även befintliga hus måste uppfylla den, och inte bara nybyggnationer? Gäller det alla former av ändringar av detaljplanen? Jag vågar inte tänka på vad som skulle hända om de får för sig att t.ex. minska maximal byggarea.
   
 6. bebben
  Medlem · 385 inlägg

  bebben

  Medlem

  Re: Kan jag tvingas att koppla på kommunalt avlopp

  När vårt område blev detaljplanelagt så "tvingade" kommunen alla i området att betala anslutningsavgift. Däremot så var det upp till var och en att verkligen ansluta sig, om man nu ville ha kvar sitt egna vatten.
   
 7. D
  Medlem · 365 inlägg

  Re: Kan jag tvingas att koppla på kommunalt avlopp

  Är det miljöorsaker bakom så kan man juh ha viss förståelse. Där blir juh krav och vite i regel nödvändiga, då det sällan finns någon som gynnas ekonomiskt av en rent miljöförbättrande ombyggnation.

  Därimot är det förvånande att de har så stora befogenheter, när det endast verkar vara deras eget vinstintresse som ligger bakom.

  Får lite Hells Angels vibbar av detta...

  Börjar slutsatsen luta åt att de har rätt att kräva mig på en anslutningsavgift trots att den nuvarande septitanksinstallationen är godkännd ur miljösyfte?

  Hur ställer de sig om jag hävdar att jag inte hade detta i beräkningarna när jag budegeterade för huset, och helt enkelt inte har råd. Om sprängning blir nödvändig drar det lätt iväg över 200'000 totalt.  :(
   
 8. bebben
  Medlem · 385 inlägg

  bebben

  Medlem

  Re: Kan jag tvingas att koppla på kommunalt avlopp

  Nja, i vår kommun kan man lugnt säga att dom struntade i fastighetsägarnas ekonomiska situation. Ett pensionärspar tvingades att installera en avloppspump upp till anslutningspunkten istf att kommun kunde ha lagt anslutningen lättare till.  Vi själva hade septitank precis som du. Nu ville vi bygga nytt på tomten så vi krånglade inte iom bygglov och sånt.

  Jag  vet inte om ngn i området har vägrat betala/ansluta, bara dom som talade om det vid tidpunkten ifråga.

  Kan du inte ställa frågan till ngn jurist? Villaägarna?
   
 9. L
  Medlem · 178 inlägg

  Leffe

  Medlem

  Re: Kan jag tvingas att koppla på kommunalt avlopp

  En bekant till mig har liknande problem i Österäkers kommun. Där har kommunstyrelsen långtgående planer på att inte bara tvinga fritidshusägare att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp, utan man kommer även att genomföra en påtvingad avstyckning av tomter. T ex om man äger en tomt på 3000m2, kommer den att ombildas till 3 fastigheter om 1000m2 vardera. För dessa får man sedan betala 3x anslutningsavgiften = 3x70.000....
  Än så länge har tomtföreningarna överklagat, men det är bara en tidsfråga innan domen faller. Kommunstyrelsen gör precis som de vill för att dra in pengar till kommunen.
   
 10. E
  Medlem · Stockholm · 2 316 inlägg

  Eld

  Medlem

  Re: Kan jag tvingas att koppla på kommunalt avlopp

  Det är inget ovanligt förfarande. Det är så man skapar villaområden. Ingen är tvingad att sälja sina avstyckade tomter men det blir ju dyrt att ha dem kvar. Alternativet hade ju varit att ha en mycket högre anslutningsavgift.
   
 11. L
  Medlem · 178 inlägg

  Leffe

  Medlem

  Re: Kan jag tvingas att koppla på kommunalt avlopp

  Ja, eller möjligen att låta folk slippa ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp. Det hade varit allra billigast. Alla har ju redan egna brunnar och avlopp. För den enskilde fastighetsägaren är detta en väldigt hög och helt onödig utgift. Rena rånet, faktiskt...
   
 12. E
  Medlem · Stockholm · 2 316 inlägg

  Eld

  Medlem

  Re: Kan jag tvingas att koppla på kommunalt avlopp

  Ja, så länge det fungerar. Det som brukar hända när det blir mer tätbebyggt och permanentboende är att brunnar sinar... brunnar blir förorenade av grannarnas avlopp... etc. etc. De som till slut inte kan ordna tillräckligt mycket rent vatten brukar skrika ganska högt på ingripande från kommunen... I det läget är det lite sent att starta processen för att förändra detaljplanen och sedan dra fram kommunalt vatten och avlopp. Den tar många år och de som är utan vatten förblir utan vatten under tiden. Kul...
   
 13. L
  Medlem · 178 inlägg

  Leffe

  Medlem

  Re: Kan jag tvingas att koppla på kommunalt avlopp

  Brunnar blir inte förorenade av grannars avlopp. Det finns rigorösa bestämmelser kring hur avlopp ska utformas för att undvika detta. Och att vattnet skulle sina förekommer väl bara i skärgården? Varenda människa hos oss har grävd eller borrad brunn, har aldrig hört om nån som förlorat sitt vatten...
   
 14. E
  Medlem · Stockholm · 2 316 inlägg

  Eld

  Medlem

  Re: Kan jag tvingas att koppla på kommunalt avlopp

  Jag har helt andra erfarenheter. Jag har sett flera exempel på brunnar som sinar när grannar gräver/borrar djupare. Jag har även sett exempel på saltvatteninträngning, p.g.a. alltför djupt borrade brunnar, även långt in i landet. (Fossilt saltvatten.)
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.