Byggahus.se
 1. Hur mycket el förbrukar du? Jämför med andra

Kan jag få strandskyddsdispens här?

 1. J
  Medlem · ? · 290 inlägg

  josa100

  Medlem
  Räknas planlagt område som ianspråktaget områden enligt särskilt skäl 2 och därmed kan strandskyddsdispens beviljas?

  Detaljer:
  Jag tänker ansöka om strandskyddsdispens för ett fritidshus på en fastighet som saknar detaljplan. Dvs jag vill att huset ligger närmare än 100m från stranden. Fastigheten som saknar detaljplan där vi vill bygga huset angränsar mot en fastighet med detaljplan ned mot vattnet.

  Räknas detaljplanen i sig som ett särskilt skäl 2 enligt naturvårdsverkets definition eller måste där vara en tomt för att man ska kunna få dispens enligt särskilt skäl 2?

  https://www.naturvardsverket.se/Sto...skydd/Sarskilda-skal-for-strandskyddsdispens/

  I position 2 menar jag att man kan få dispens eftersom det ligger två tomter mot vattnet enligt särskilt skäl 2. Från det andra vattnet är jag 100m ifrån dvs inget strandskydd. Håller ni med?

  I position 1 är då frågan om man kan få dispens mot det vatten som endast ligger 60m bort då marken ned mot vattnet redan är planlagt och är definierat som parkområde. Vad tror ni om dispens i position 1? Stranden mot detta vattnet är utfylld och en kaj på ~10 m är byggd där (stärker det tro att det är "ianspråkstaget"?).

  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  upload_2021-1-4_18-45-24.png
   
  Redigerat 4 jan 2021 19:21
 2. J
  Medlem · ? · 290 inlägg

  josa100

  Medlem
  Dvs i position 1 uppfylls detta från naturvårdsverkets skrift:

  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  upload_2021-1-4_18-52-28.png
   
 3. F
  Medlem · Stockholm · 1 944 inlägg
  Jag kan inte se varför marken som är detaljplanerad som park skulle skydda dig mot strandskyddet. Är strandskyddet upphävt på den delen som är planerad som park?

  Planlagt område i sig gör inte att marken är ianspråkstagen på det sättet. Inte ens privata tomter inom planlagt område har den effekten. Hade den haft det hade strandskyddet inte varit något större problem för folk med strandtomter.
   
  • Laddar…
 4. J
  Medlem · ? · 290 inlägg

  josa100

  Medlem
  Ja planen är från 1964 så där är inget strandskydd enligt lagen. Alla planer innan 1975 så är det så att det som står i planen gäller istället för strandskyddet.

  Enligt planen får man fylla ut havet i mindre omfattning, bygga båthus, badhus eller bryggor för områdets invånare.

  Det är möjligt du har rätt att strandskyddet gäller ovanför. Vi får se vad länsstyrelsen säger.
   
  • Laddar…
 5. J
  Medlem · ? · 290 inlägg

  josa100

  Medlem
  Nu har jag lärt mig mer. Man kan åberopa något av de 6 skälen. I mitt fall är det 1 eller 2 som är aktuellt.

  Skäl 1 går bort eftersom det gäller marken som man bygger på. Att marken framför är planlagd har inte med min mark att göra. Frågan gäller den mark som du ska bygga på. Gäller allemansrätten där du tänker bygga? Då kan du inte åberopa skäl 1 och få rätt (så tillvida ingen gör fel och inte följer reglerna).

  Skäl 2 kan kanske gå beroende på att där är en väg och en kaj byggd. Dock verkar det svagt då prejudicerande fall säger att vägen ska vara en med 90km/h med mittlinjer vilket jag inte uppfyller.

  Sannolikheten att få strandskyddsdispens är obefintlig mao.

  Det som är upprörande är att man kan tydligen få strandskyddsdispens om man heter Thomas Bodström. Där motiverades det med att hans tomt avslutas med en stenmur samt att det finns en stig framför. Enligt reglerna borde han inte fått den dispensen.

  Stenmur eller sluttning är inte ett skäl enligt flera exempel. Han byggde dessutom igen en lucktomt som nämns som viktig spridningskorridor. Det beslutet verkar vara fel på så många punkter (dock inte Thomas Bodström som tagit beslutet så ingen skugga över honom).

  Se bild nedan där han fick dispens. Systemet verkar inte rättssäkert för fem öre.

  Länk till Bodströms bygge:
  https://www.hitta.se/kartan!~57.980...rch=thomas%20bodstr%C3%B6m&sst=prv&st=weblist
   
 6. T
  Medlem · 38 inlägg

  Thomas M

  Medlem
  Som huvudregel (alltså om inte annat bestämts) omfattas inte områden inom fastställd plan av strandskydd. Det följer av lagen (1998:811) om införande av miljöbalken, 10§ som lyder:

  "Strandområden som vid utgången av juni 1975 ingick i fastställd generalplan, stadsplan eller byggnadsplan skall inte omfattas av strandskydd enligt miljöbalken, om det inte bestäms något annat."

  I TS fall ligger fastigheterna utanför byggnadsplan men inom strandskyddat område. Något formellt skydd av detaljplanen finns alltså inte, utan strandskydd får anses gälla. Att få dispens för position 1 synes svårt. Vad gäller position 2 kan man dock tycka att de icke bebyggda, men icke strandskyddade fastigheterna - dvs. ägaren till dem har rätt att bebygga dem enligt planen - mellan position 1 och stranden borde göra att strandskyddsdispens ska kunna beviljas.

  Detta rättsfall är intressant, även om det gällde en avstyckningsplan som inte har samma skydd som byggnadsplanen i detta fall: https://lagen.nu/dom/mod/2006:67 Där beviljades inte dispens och bedömningarna har blivit tuffare sedan 2006. På området gällde dock 300 m strandskydd.

  TS bör kontrollera- on a no name basis - med Boverket, och kanske egna Länsstyrelsen, om de har någon uppfattning baserat på vägledande rättsfall eller uttalanden i lagens förarbeten. Vid en kontakt med egna kommunen bör frågan vara så utredd som möjligt.
   
 7. Pergoteborg
  Medlem · 26 inlägg

  Pergoteborg

  Medlem
  Jag tror att du har mycket goda förutsättningar till dispens. Framförallt i position 2. Har du försökt köpa marken framför?
   
 8. M
  Medlem · 2 415 inlägg
  Vad baserar du den bedömningen på?
   
 9. Pergoteborg
  Medlem · 26 inlägg

  Pergoteborg

  Medlem
  Position 2. Område ännu närmre stranden är redan ianspråktaget.
  Position 1 mer tveksamt. Bedömmingsfråga hurvida en dispens skulle "privatisera" och därmed avhålla allmänheten.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.