Byggahus.se

Kan inte hustillverkarna reglerna?

 1. C
  Medlem Nivå 1
  Min sambo och jag har tecknat avtal med en hustillverkare för att bygga ett hus. Vi har ingen erfarenhet alls av att bygga hus och beställde därför med helentreprenad. Bygglovet skickades in och efter någon vecka fick vi tillbaka det och var tvungna att komplettera på en rad punkter. Det handlade bl.a. om tillgänglighet och avstånd till tomtgränsen. En komplettering togs fram och skickades in. Nu har vi fått tillbaka det ytterligare en gång och är tvungna att komplettera igen. Man anser att materialet för gångar och uppfart inte är tillgängligt och att uteplatsen inte är tillgänglighetsredovisad.

  Är det vanligt att bygglovsprocessen ser ut på det här viset vid en totalentreprenad? Kan inte hustillverkarna reglerna? Jag är fullkomligt vansinnig. Vårt bygge är i och med detta redan två månader försenat.
   
  • Laddar…
 2. J
  Medlem Nivå 1
  Jag skulle säga att detta är vanligt. Sen är det hur noga/petig bygglovshandläggare är? Sen kan det bero på om det är någon ny som projekterat huset? En ritare kan vara jätteduktig på att rita/projektera. Men har kanske inte stenkoll på PBL och dess föreskrifter (”lagarna när man bygger nytt”) vilket bygglovshandläggarna har.
   
  • Laddar…
 3. F
  Medlem · Nivå 19
  Som tidigare inlägg är inne på är det väldigt olika från kommun till kommun. Det kan vara så att handläggaren efterfrågar saker som denne egentligen inte har med att göra eller redovisningar av saker som inte ställa som krav i BBR. Dock är det oftast enklast att bara spela med då alternativet kommer ta ännu längre tid.
   
 4. HerrMossberg
  Medlem Nivå 1
  Det är inte helt ovanligt att det krävs in kompletteringar vid bygglovsärenden. Inte ens erfarna arkitekter får godkänt varje gång de skickar in, och då kan man tänka sig att det är relativt låg medelålder på de som jobbar som bygglovsritare på husföretagen.

  Sen kan man ju ifråga sätta kommunens hantering om de kommer med nya krav på kompletteringar efter att ni skickat in ett reviderat underlag. Varför såg och krävde de inte detta vid första utlåtandet?
   
  • Laddar…
 5. P
  Medlem Nivå 1
  Det kan också bero på vad bygglovet omfattar och om ni och kommunen är överens om omfattningen av bygglovet. Detta bör din KA kunna hjälpa er med, ofta lämnar hustillverkarna endast in bygglov för själva huset inte för omkringliggande ytor som terrasser, gångar, uppfarter etc och frågan är om det verkligen behövs i det skede ni nu är i? Markplanering är något som man ofta tar efter själva lovet för huset då merparten av det oftast inte kräver bygglov och ofta så görs inte alla dessa delar fören efter man har fått huset godkänt och flyttat in.
  Spontant skulle jag säga att kommunen i detta fallet efterfrågar saker som inte är relevanta för byggnationen av huset, och ni borde separera omkringliggande ytor från själva husbygget om det är möjligt. Ska husleverantören (eller entreprenadfirman som ni har totalentreprenaden hos) färdigställa allt dvs även uteplatser och markytor i sitt åtagande?
   
 6. W
  Medlem Nivå 1
  Man kan ju fundera på varför kommunen inte lämnade samtliga synpunkter redan i första vändan med kompletteringar. Eller ändrade ni materialval på transportgångar?
   
 7. W
  Medlem Nivå 1
  Förresten verkar det osunt att bli fullkomligt vansinnig såhär tidigt i ett byggprojekt. Spara energin till resans gång istället tänker jag. :)
   
 8. P
  Medlem Nivå 1
  Kan vara bra att veta att kommunen inte har rätt att komma med nya synpunkter efter att reviderad underlag skickats in som besvarar deras lämnade synpunkter- har de nya/kompletterande frågor måste det vara på det materialet som ni skickat in som komplettering inget på ursprungsmaterialet.
   
 9. C
  Medlem Nivå 1
  I första vändan hade vi inget material alls på uppfart och gångar. I första vändan var det en terrass utritad där höjden saknades. Vi tog sedan bort terrassen, då den ändå inte ingår i huset eller kräver bygglov (fråga mig inte varför den var med från första början). Så kommunen lämnade samtliga synpunkter från början, men det har uppkommit nya saker i och med våra ändringar.
   
  • Laddar…
 10. C
  Medlem Nivå 1
  "Fullkomligt vansinnig" är jag inte längre. Jag skrev inlägget i affekt, när jag precis hade fått mailet från kommunen. Men nu efter några svar här inser jag att hustillverkarna inte alltid har stenkoll på vilka regler som gäller och att det också kan bero på vilken handläggare man får. :)
   
 11. W
  Medlem Nivå 1
  Skönt att höra. Får hoppas att ni är klara med bygglovet nu efter kompletteringarna. Passa på att vara förberedda inför Tekniskt samråd som borde vara nästa milstolpe hos kommunen. Gå igenom alla handlingar som kan krävas och skicka gärna in Kontrollplan, försäkringsbevis etc. innan.
   
  • Laddar…
 12. C
  Medlem Nivå 1
  Vi har ansökt om marklov eftersom vi kommer förändra höjden på tomten mer än 50 cm. På markplaneringsritningen har vi angett höjder och märkt ut uppfart och gångar till dörrarna. Det är på denna som det från början saknades material. Sedan kompletterades ritningen med ett material som kommunen inte godkänner. Menar du att vi inte behöver rita ut uppfart, gångar och material alls?

  I vårt avtal ingår grovplanering av tomten.
   
 13. C
  Medlem Nivå 1
  Hej, vi har varit i liknande situation vad gäller tillgänglighet, men vände på det så att vi frågade oss om inte det var bra i ett läge där någon av oss skulle bli rörelsehindrad så är ju anpassningarna bra och vi kan bo kvar utan några större justeringar eller ombyggnader

  /Christer
   
 14. J
  Medlem Nivå 1
  Jätte vanligt. Det beror på flera faktorer och oftast är det hos bygglovshandläggare det strular så jag skulle inte skylla på hustillverkaren.

  Ibland funkar det jätte smidigt men ibland så ska man helt plötsligt han in dokument som man inte krävt innan, ibland är det en ny handläggare på kommunen som begär in massor. Det är helt hopplöst och som tillverkare kan du aldrig vara säker på att du hat skickat in alla papper/ rätt papper.
   
 15. G
  Medlem Nivå 2
  nu blev det spännande! Vad är det som kommunen inte godkänner, och varför? När du säger material, menar du som kompletterande ritningsmaterial eller fysiska material såsom sten eller grus? Det viktiga på en markplaneringsritning är ju att kommunen kan se att höjdskillnaderna är lösta på ett ur tillgänglighetssynpunkt bra sätt, samt hur höga ev murar och staket är. Vilka material du använder ska vara av underordnad betydelse om inte detaljplanen säger annorlunda eller om det finns någon slags kultur/miljöklassning av området eller fastigheten.