Byggahus.se
Düsseldorff Düsseldorff skrev:
Jo, om det är ett radhus där tomten inte alls är avsedd för det, du har en extern parkeringsplats och den plats du bygger på tomten innebär att du kör rakt över en trottoar. Då är det ganska konstigt.
Har inte tomten redan en p-plats, inte är avsedd för det, så är det förstås en annan sak: Fick intrycket av att detta var "precis brevid" dock..
Sen finns det förstås problem med detta med laddboxar och installation då det kan bli meckigt att ha laddboxen långt ifrån elcentralen..
 
Nej, det krävs inte tillstånd för att bygga parkeringsplatser på tomten för bostadens behov.
 
 • Gilla
Roger Fundin och 2 till
 • Laddar…
D Daniel 109 skrev:
Nej, det krävs inte tillstånd för att bygga parkeringsplatser på tomten för bostadens behov.
Men du måste kunna komma till parkeringsplatsen om den ska vara användbar.

Så här skriver Trafikverket.

Information om ansökningsprocessen för ny eller ändrad utfart mot allmän väg, inklusive avgifter och tidsramar.
 
 • Gilla
pmd och 9 till
 • Laddar…
Düsseldorff
D Daniel 109 skrev:
Nej, det krävs inte tillstånd för att bygga parkeringsplatser på tomten för bostadens behov.
Kanske inte men du måste ju anlägga en infart för att komma dit.

Edit: Sen kan man ju diskutera "bostadens behov" om det redan finns tillgång till extern parkering i närområdet.
 
 • Gilla
HenrikHuslöse
 • Laddar…
C Coccodrillo62 skrev:
Frågar åt en förtvivlad mor, snart 90 år:
Hennes granne, som också är ordförande i radhussamfälligheten, har plötsligt bestämt sig för att sätta upp en laddbox till sin elbil på väggen till husets framsida en halvmeter från min mors sovrumsfönster. Han har dessutom låtit gräva undan hälften av sin lilla trädgård för att gjuta en platta att parkera bilen på när den laddas. För att kunna ställa bilen där måste han köra upp på och över trottoaren (kommunens mark) framför husen och ner i sin trädgård/parkeringsplats.
Tilläggas ska att det finns gott om garageplatser och parkeringsplatser bara fem meter bort, tvärs över gatan (där ordföranden redan har ett par platser).
Min mor får alltså en parkeringsplats utanför sitt sovrumsfönster plus ökad brandrisk p.g.a. laddboxen. Värdet på hennes hus dalar ju också när gräsplätten framför husen blir parkeringsplats.
Så jag undrar, vad kan hon göra?
Samfälligheten där hon bor har de sista tjugo åren varit lite ”vilda västern” med små bodar som byggts här och där, ibland på kommunens mark, men det här tilltaget tar det hela till en ny nivå…
Tacksam för råd!
Mitt råd är att bara uppmana din gamla mor att inte försöka störa sig så mycket på det och ägna mindre av sina sista år till att vara förtvivlad.
Har föreningen varit lite vilda västern i 20 år så är det inget ni kommer att räta upp i en handvändning.
Om inte du själv har lust och möjlighet att lägga din tid på dylika konflikter så tycker jag att ni ska undvika att dra igång något som "drabbar" din mor.

Försöker inte vara dryg här utan det är mer av omtanke för din gamla mor. Ibland måste man kunna släppa saker och fokusera på det som är viktigt i livet.
 
 • Gilla
 • Älska
majmun och 20 till
 • Laddar…
Düsseldorff Düsseldorff skrev:
Edit: Sen kan man ju diskutera "bostadens behov" om det redan finns tillgång till extern parkering i närområdet.
Fast kan man det ur ett juridiskt perspektiv? Vem bestämmer om behovet finns och vem avgör om det är stort nog för att få göra en parkering?

Och om det nu på något sätt är "behovsprövat" kan man inte då anföra att befintliga P-platser inte uppfyller behovet då de inte medger elbilsladdning?
 
 • Gilla
Mabs och 1 till
 • Laddar…
Düsseldorff
Alfredo Alfredo skrev:
Fast kan man det ur ett juridiskt perspektiv? Vem bestämmer om behovet finns och vem avgör om det är stort nog för att få göra en parkering?

Och om det nu på något sätt är "behovsprövat" kan man inte då anföra att befintliga P-platser inte uppfyller behovet då de inte medger elbilsladdning?
Ja, man kan definitivt diskutera behov juridiskt. Hur det förhåller sig specifikt med parkering vet jag inte.
 
Alfredo Alfredo skrev:
Men du måste kunna komma till parkeringsplatsen om den ska vara användbar.

Så här skriver Trafikverket.

Visa bilaga 738036
Det där gäller mot trafikverkets vägar. Det var det väl inte här?
 
 • Gilla
Mabs och 1 till
 • Laddar…
Claes Sörmland
Parkeringsplats för en- och tvåbostadshus finns som undantag i PBL och kräver alltså inte bygglov. Kommunen har vissa möjligheter att i detaljplan förbjuda att man hårdgör mark utan marklovsansökan. Men det har med infiltrationsmöjligheter för dagvatten att göra, inte för att hindra parkering. Kommunen kan inte förbjuda inrättande av parkeringsplats på mark för en- och tvåbostadshus i detaljplanen, det saknas stöd i PBL.

Utfart ska mycket riktigt stämmas av med väghållaren. Är gatan en allmän plats under kommunalt huvudmannaskap så är kommunen väghållare. Är gatan istället en gemensamhetsanläggning så är det samfällighetsföreningen (styrelsen i praktiken) som är väghållaren.

Min erfarenhet från en en sådan gemensamhetsanläggning är att det aldrig har hänt i historien att någon ansöker om att få ansluta en utfart, folk bygger en utfart och har samfällighetsföreningens styrelse synpunkter så får de klaga i efterhand. Men det finns kanske områden där den sociala kontrollen är större och folk faktiskt frågar innan de bygger utfarter till samfällda vägar. Dessutom är juridiken mycket brant för den styrelse för en samfällighetsförening som vill ha bort en infart. Föreningen måste i princip gå till domstol mot den delägare som har anlagt utfarten. Kommunen kan agera med föreläggande om det är en direkt trafikfarlig utfart.
 
 • Gilla
Appendix och 13 till
 • Laddar…
klaskarlsson klaskarlsson skrev:
Fast att parkera sin bil och ladda den på sin tomt är väl inget konstigt?
Det kommer onekligen att se lite absurt ut med en bil som är nästan lika stor som den resterande ”trädgårdsytan” och står med nosen vid fasaden och bakluckan jäms med trottoaren…
 
 • Gilla
 • Haha
Roffetakkupa och 5 till
 • Laddar…
H
Claes Sörmland Claes Sörmland skrev:
Parkeringsplats för en- och tvåbostadshus finns som undantag i PBL och kräver alltså inte bygglov. Kommunen har vissa möjligheter att i detaljplan förbjuda att man hårdgör mark utan marklovsansökan. Men det har med infiltrationsmöjligheter för dagvatten att göra, inte för att hindra parkering. Kommunen kan inte förbjuda inrättande av parkeringsplats på mark för en- och tvåbostadshus i detaljplanen, det saknas stöd i PBL.

Utfart ska mycket riktigt stämmas av med väghållaren. Är gatan en allmän plats under kommunalt huvudmannaskap så är kommunen väghållare. Är gatan istället en gemensamhetsanläggning så är det samfällighetsföreningen (styrelsen i praktiken) som är väghållaren.

Min erfarenhet från en en sådan gemensamhetsanläggning är att det aldrig har hänt i historien att någon ansöker om att få ansluta en utfart, folk bygger en utfart och har samfällighetsföreningens styrelse synpunkter så får de klaga i efterhand. Men det finns kanske områden där den sociala kontrollen är högre och folk faktiskt frågar innan de bygger utfarter till samfällda vägar. Dessutom är juridiken mycket brant för den styrelse för en samfällighetsförening som vill ha bort en infart. Föreningen måste i princip gå till domstol mot den delägare som har anlagt utfarten. Kommunen kan agera med föreläggande om det är en direkt trafikfarlig utfart.
En gjuten platta kan dock vara förbjudet då det kan ligga rör som kommunen vill komma åt, i vårt område har flera fått avslag pga den orsaken. Parkeringsplats på egna tomten får man anlägga men frågan vad som gäller i ett radhusområde. Det kan kommunen ge svar på.
 
 • Gilla
Revhiet1 och 2 till
 • Laddar…
Du får gjuta, asfaltera eller lägga trall om du vill.
 
 • Gilla
TRJBerg och 3 till
 • Laddar…
S Stuff skrev:
Mitt råd är att bara uppmana din gamla mor att inte försöka störa sig så mycket på det och ägna mindre av sina sista år till att vara förtvivlad.
Har föreningen varit lite vilda västern i 20 år så är det inget ni kommer att räta upp i en handvändning.
Om inte du själv har lust och möjlighet att lägga din tid på dylika konflikter så tycker jag att ni ska undvika att dra igång något som "drabbar" din mor.

Försöker inte vara dryg här utan det är mer av omtanke för din gamla mor. Ibland måste man kunna släppa saker och fokusera på det som är viktigt i livet.
Det finns väl inget viktigare i livet än att visa grannen var skåpet skall stå?
Skit i laddboxen ty Betongplattan är bara grunden till garaget...
 
 • Haha
MaxBackstrom och 3 till
 • Laddar…
Claes Sörmland
H HEM2121 skrev:
En gjuten platta kan dock vara förbjudet då det kan ligga rör som kommunen vill komma åt, i vårt område har flera fått avslag pga den orsaken.
Du tänker att kommunen har ledningsrätt eller annat servitut för marken på ordförandens fastighet? Ja då kan en gjuten platta ovanför vara olämpligt. Det påverkar inte frågan om bygglov alls, det krävs fortfarande inget lov för att gjuta en platta. Och först den dag kommunen med sin härskande rätt vill underhålla sin ledning kommer diskussionen om den gjutna plattan och vem som ska eller inte ska betala dess borttagande/återställande.

H HEM2121 skrev:
Parkeringsplats på egna tomten får man anlägga men frågan vad som gäller i ett radhusområde. Det kan kommunen ge svar på.
Radhus är som andra småhus och det är samma PBL och planreglering där som i villaområden. Önskar man ökad kontroll över marken så finns bostadsrättsradhus. Där kan man via föreningens ägande kontrollera vad de boende får göra på marken och med husen. Har man eget ägande med samfällighet så blir det helt naturligt en ökad variation hur marken används och radhusen ordnas. Detta eftersom ägaren har egen beslutanderätt över sin fastighet.
 
 • Gilla
klaskarlsson och 6 till
 • Laddar…
C Coccodrillo62 skrev:
Det kommer onekligen att se lite absurt ut med en bil som är nästan lika stor som den resterande ”trädgårdsytan” och står med nosen vid fasaden och bakluckan jäms med trottoaren…
Den kommer att döljas av garaget som byggs på plattan
 
 • Haha
 • Gilla
Peter_Ker och 9 till
 • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.