Byggahus.se

Kallelse till årsstämma i Samfällighetsförening felaktig. Vad kan jag göra?

 1. M
  Medlem Nivå 2
  Jag har fått kallelse till årsstämma i vår samfällighetsförening.
  Den innehöll tid, plats, dagordning och en fullmakt.
  Väsentliga delar som förvaltningsberättelse, uttaxeringslängd och bokslut finns inte med.
  Visst har styrelsen skyldighet att skicka med detta?
   
 2. H
  Moderator · Nivå 25
  Nej, lagen föreskriver bara att kallelse skall skickas ut. Och att ämnen som skall tas upp på mötet skall framgå av kallelsen. Men vill man se bokslut osv. så får man masa sig till stämman.

  Sedan kan stadgarna i en given samfällighet innehålla extra regler om att ex. bokslut skall distribueras på ett visst sätt.
   
  Redigerat 7 apr 2015 09:17
 3. Snigla
  Maskot · Nivå 25
  Vi får bara tid o plats och vad som ska tas upp, sen gås förra årets papper igenom på plats.. av berörda :)
   
 4. S
  Medlem Nivå 5
  Den kallelsen är korrekt.. Är det riktigt så ska det finnas en punkt på dagordningen där man fråga om kallelsen har skett enligt stadgarna.
   
 5. L
  Medlem · Nivå 6
  Jag föredrar när det står i stadgarna att handlingar ska skickas ut minst en vecka innan årsmötet. Då hinner alla som är intresserade läsa in sig och ställa relevanta frågor på mötet. Annars vet deltagarna på mötet sällan vad de godkänner.

  Men det finns inget juridiskt krav på det vad jag vet.
   
 6. M
  Medlem Nivå 2
  Vill ju inte vara en gnällfia men tidigare år har vi faktiskt fått ett häfte med bokslut, förvaltningsberättelse och uttaxeringslista.
  Vi har Lantmäteriets standardstadgar och där står i §13 att medlemmar ska ges tillfälle att från det kallelse skett ges tillfälle att ta del av debiteringslängd, förvaltningsberättelse, revisionsberättelse och utgifts- och inkomststat före stämman.
  Man vill ju ha lite tid på sig att begrunda vad som skett under året som gått och pränta ner eventuella frågor.
  Dessutom har vi inte fått något tidsspann för motioner till stämman vilket också är märkligt.....
   
 7. H
  Moderator · Nivå 25
  Då är det ju bekvämt att skicka med dem, men kravet är troligen uppfyllt om man får möjlighet att besöka någon i styrelsen och titta på handlingarna där.

  Vad gäller motionstid, om det inte framgår en tidsgräns i stadgarna, så får nog inte styrelsen hitta på en tidsgräns i kallelsen heller. Och i princip borde det i så fall vara OK med motioner ända fram till när stämman öppnar.
   
 8. C
  Medlem · Nivå 18
  Om det är lantmäteriets standardstadgar så framgår deadline för motioner i stadgarna. Även motionerna skall hållas tillgängliga för medlemmarna från dess att kallelsen går ut.
   
 9. O
  Bannad · Nivå 15
  Detta kanske är en bra anledning att faktiskt engagera sig i föreningen?
  :)
   
 10. O
  Bannad · Nivå 15
  I den brf jag bodde i så stod tiden för motionerna i stadgarna. Dessa hängde inte alls ihop med årsmötet.... Dessa stadgar var mångt och mycket standard stadgar....
  Med den roliga paragrafen att om man inte lyckas sälja sin lgh så får man säga upp medlemskapet Säkerligen väldigt ofta använd i Stockholm :p
   
 11. Hemmakatten
  Medlem · Nivå 19
  Årsmöteskallelse måste skickar ut i god tid innan. Enligt stadgar i två föreningar jag känner till ska kallelsen ut minst tre veckor innan. Motionstid ska framgå av stadgarna, tiden är förmodligen 2-3 månader innan så att styrelsen hinner bereda motionerna och föreslå avslag eller bifall. Allt som ska avhandlas på stämman skall i förväg medlemmarna läsa om och ta ställning till. I annan fall skulle styrelsen eller annan grupp kunna kuppa igenom åtgärder/beslut.

  Förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning, revisionsberättelse och medlemslängden skall finnas tillgängliga 3 veckor innan (i de två föreningar jag känner till, men med all säkerhet likadant i alla föreningar). Handlingarna behöver enligt de stadgar jag sett inte sändas ut utan vara tilllgängliga hos t.ex. ordföranden eller så mlägger man upp dem på sin hemsida om man har någon.

  Själv är jag varm anhängare till att ALLA handlingar skickas ut. Det är tyvärr många extremt få personer som ber ordföranden om handlingarna. En dålig styrelse (vilket finns i båda föreningarna jag känner till) har ett stort övertag gentemot medlemmarna om handlingar inte skickas ut.
   
 12. O
  Bannad · Nivå 15
  I en brf så delar man ut årsredovisningen till alla medlemmar... Nu har jag ingen pejl alls på samfälligheter...
  Även om jag förstår tanken med att skicka ut all information till medlemmarna så är det väl upp till varje medlem att se till att få tag på dessa handlingar... Jag tror tyvärr att de flesta inte sätter sig in i dessa papper överhuvudtaget, och de som är intresserade får sina handlingar hemskickade.
   
 13. N
  Medlem · Nivå 12
  Vi har inskrivet i stadgarna att handlingar skall finnas tillgängliga elektroniskt så vi hänvisar bara till hemsidan i papperskallelsen som vi lägger i brevlådorna till årsmötet.
   
 14. H
  Moderator · Nivå 25
  Den nyttjades flitigt även i Stockholm under finanskrisen i början på 90- talet. Med konsekvens att en hel del föreningar gjorde KK.
   
 15. M
  Medlem Nivå 2
  Det verkar ju smidigt, noseone, om man nu har en hemsida....