Byggahus.se

Kallasfalt + 100 mm cellplast + ny dränering =ok?

 1. H
  Medlem Nivå 1
  Håller på att dränera om ett hus från 45 och funderar på att lägga på ett lager isolering på källarmuren men frågan är bara vilket system? Källaren är oinredd med undantag fråm en framtida vedeldad bastu och spartansk relax, där bastun ligger i mitten utan kontakt med yttervägg. Källaren är alltså en oinredd "kall" källare med en temp på ca 10-15 grader. Grunden består av cementhåltegel på sula och gjutet golv mellan väggarna. Det enda fuktskydd som funnits är nå´t lager kallasfalt och tecken på fukt har i huvudsak gått att knyta till insträngande regnvatten (nära där stuprör letts ned i backen), ibland i kombination med väggar där för tät innefärg använts (flagar). Fukten tycks enbart kommit utifrån.

  Nu kanske en del undrar varför isolera? Jo, av två skäl; dels för att schakten runt huset tillåter det och gör jag det inte nu så skulle det kännas surt att komma på andra tankar framöver. Samtidigt är kostnaden överkomlig. Det andra skälet är att vi just radonsanerat och det finns en teoretisk risk att dränering + radonsug kommer att ge kallare väggar och golv vintertid.

  Dilemmat nu är att även om mängden inläckande markradon efter saneringen är försumbar (<100 Bq/m3) så skulle det inte kännas bra att öppna upp källarväggarna helt genom att utesluta det "tätskikt" som hittills funnits (kallasfalten), dvs vad som föreskrivs för diffusionöppna system som isodrän, platon etc etc. Utan att ha några definitiva fakta bedömmer jag risken för att markradon skulle börja komma in genom väggarna som alltför stor vid avsaknad av all form av tätare skikt, speciellt på vintern. Så jag skulle helst lägga ny kallasfalt med cellplast utanpå för att få samma funktion som idag men något varmare väggar eller åtminstone kompensera för det kallras radonsugen kan tänkas ge. Finns det några risker med detta? Eller har någon en bättre idé? Hela området lider av markradon och vi hade 4200 Bq/m3 innan sanering och vill inte riskera en ny sanering...
   
 2. H
  Medlem Nivå 1

  Inget svar?

  Ingen som har nå´t att tillägga? Har verkligen ingen annan stött på liknande? Markradon finns ju överallt och isodrän är populärt...
   
 3. L
  Medlem Nivå 6
  jag har bara kallasfalt i dag men skall dränera om ettag, då blir det nog platon plus 100 mm frigolit som jag får för skit och inget.
   
 4. H
  Medlem Nivå 1
  Platon kräver väl oxå diffusionsöppen vägg? Mao borde även den innebära större risk för inläckande radon genom väggarna än med kallasfalt. Åtminstone teoretiskt. Vore intressant att höra om någon mätt radon innan och efter dränering där diffusionsöppen lösning använts. Någon...?