Byggahus.se

jordat i ojordat uttag

31k läst  33 svar

 1. S
  Medlem Nivå 3
  Hej,

  Min tvåa från 1962 har ojordade eluttag med undantag för ett par stycken i köket. Om jag nu vill använda jordade prylar i vardagsrummet (typ dator, projektor, datorskärm mm.) så ser jag att jag har följande alternativ:

  1. Använda de ojordade uttagen, vilket är dåligt om det uppstår något fel på produkten så den blir strömförande (finns det andra nackdelar?)
  2. Jorda enbart det uttag där jag kopplar in dessa prylar (för att hålla kostnaden nere)
  3. Jorda alla uttag i vardagsrummet, alternativt hela lägenheten, vilket antagligen blir ganska dyrt.

  Jag har läst nånstans att det är livsfarligt (!) att blanda jordade och ojordade uttag i ett rum. Men det är ju så jag har i köket. Är det på något sätt farligare att ha blandat jordat / ojordat i ett rum än att ha genomgående ojordat?

  Mvh

  // Micke
   
 2. H
  Moderator · Nivå 25
  Ja det är farligare att ha blandat än genomgående ojordat. Regeln är att i ett och samma rum skall allt vara antingen jordat eller ojordat. Det finns tydligen exempel från 60 eller 70-talet på kök med blandade installationer, detta är inte tillåtet att göra idag (och tveksamt m det var det då heller).

  Anledningen till att blandningen är farlig är att om du tar i en apparat som blivit strömförande, men ingen kroppsdel har kontakt med jord så kommer dte inte att gå någon ström genom kroppen. Dvs om det inte finns något jordat i ett rum så är det inte lika farligt att ta i en felaktig elpryl. I praktiken finns det nästan alltid något jordat ex. en radiator. Men teorin är som jag skrev ovan. Numera är dettta inte tillåtet allt skall vara jordat (då kommer skyddsjorden att leda bort strömmen som annars skulle gå igenom din kropp).

  Vissa prylar ex. en dator skall alltid anslutas till jordat uttag, om inte av elsäkerhetsskäl så för att minska den elektromagnetiska strålningen från ex. en datorskärm.
   
 3. S
  Medlem Nivå 3
  okej tack för svaret.

  Men av de två mer eller mindre dåliga alternativen så är det då kanske ändå att föredra att ha ett jordat uttag än inget alls?
   
 4. H
  Moderator · Nivå 25
  Njää. Då tycker jag nog inte att du läste mitt inlägg. Du FÅR inte installera bara ett jordat uttag i ett rum. Om vi antar att du anlitar en elektriker för att göra det så kommr han att vägra, och skulle du få för dig att hempula så ligger du väldigt pyrt till om det inträffar en olycka.

  Edit: du skrev av 2 dåliga, jag har lite svårt att rangordan vilket av de 2 som är sämst, men kopplar du in en dator i ett ojordat uttag så är det inte bra (men kan kan ju alltid spela dum och inte förstå att man gjort något fel), sätter du in ett jordat uttag i ett rum med i övrigt ojordade så har du begått ett lagbrott, dels har du hempulat (vilket i sig kan ge ett års fängelse, må vara osannolikt) , men du har även åsidosatt de säkerhetsregler som finns.

  Om det händer en olycka och den beror på att du medvetet gjort en farlig installation så riskerar man att dödsfall eller personskada bedöms som uppsåtlig, alltså inte längre en fråga om vårdslöshet.
   
 5. R
  Medlem Nivå 3
  Instämmer helt med hempularen !!!
   
 6. S
  Medlem Nivå 3
  jo jag läste inlägget grundligt!:)

  Men som jag ser det så är ett enstaka uttag sämre pga att det är olagligt, inte för att det är farligare. Jag har ju trots allt en blandning av uttag i köket och i praktiken har jag ju redan jord i vardagsrummet också även om den inte kommer från eluttagen.

  Om jag istället säger så här: I väntan på den dagen att man har råd att byta all el i vardagsrummet (eller allt)samt orkar ta dit en elektriker, är det då bäst att använda dator/projektor mm. i ojordat uttag eller använda skarvsladd från jordat uttag i köket (för då är jag ju inte olaglig utan bara lite småkorkad.) För jag kommer ju göra på något av de sätten eftersom jag dör ju hellre än låter bli att använda mina tekniska prylar!:D (OBS! skämt)
   
 7. tio_Pepe
  Medlem Nivå 8
  Så himla farligt kan det väl inte vara att stoppa i en dator i ett ojordat uttag? Förr, när jordat var standard bara i våta utrymmen som kök och dylikt, så resonerade man så att om apparaten blev strömförande så kunde ström gå från apparaten genom kroppen till det blöta golvet som man står på. I ett torrt utrymme så ska du samtidigt ta i den strömförande apparaten och något element eller någon annan strömförande apparat med andra handen.

  Däremot så brukar man vilja skydda DATORN och annan elektronisk utrustning från statisk elektricitet. Därför är det bra att använda ett jordat uttag.
   
 8. Mikael_L
  Medlem · Nivå 25
  Då använder du helt enkelt de ojordade uttagen som du har idag! Elsäkerhetsmässigt är det ingen katastrof och det blir som sagt bara värre om du kör endast ett jordat uttag. EMC och magnetfält osv kan jag inte heller se något superproblem med, särskillt om du t.ex. har platt skärm som redan från början har mindre starka fält. Ett tips kan väl vara att använda en jordad grendosa som du kopplar ihop alla dataprylarna med. Då får du datorns hölje, skärmens och kanske skrivaren osv ihopkopplade, dock inte mot verklig elnätsjord.
  Kan jag ge det rådet? vad säger ni andra?

  Och dra för guds skull ingen skarvsladd fråm jordat uttag i köket, det är minst lika fel som att byta ut endast ett uttag till jordat.

  Sen tror jag att du kan byta ut alla uttag i samma rum mot jordat, så du inte behöver gå igenom och byta i hela lägenheten. Jag tror inte att kostnaden blir så värst mycket större att göra detta än att endast byta ett uttag. Elektrikern vill nog ta betalt för restid och sånt om han ska göra ett så litet jobb så att byta några uttag till (inkl takuttag) tycker jag inte borde bli någon jättestor extradebitering.
   
 9. R
  Medlem Nivå 3
  Vad gäller anslutning av jordförsedd dator i ojordat vägguttag så har Elsäkerhetsverket på sin hemsida lagt ut följande svar:
  "Vad kan hända om jag tvärtemot vad instruktionsboken säger, ansluter en dator till ett ojordat uttag?

  Svar: Beroende på hur just din dator är konstruerad, kan följande inträffa:
  • Risk för elchock och elbrand
  • Datorn kan bli strömförande vid ett elektriskt fel. Spänningen kan då spridas till datorns eventuella kringutrustning (skrivare etc) och nätverk. Om den är ansluten till telenätet via modem, kan spänningen dessutom spridas ut på telenätet. Om ett fel uppstår i en dator som är installerad i ett jordat uttag leds istället strömmen tillbaka till elcentralen och proppen löser ut.
  • Här ska dock tilläggas att risken bedöms som liten för att det skall hända någon olycka när bara datorn är ansluten i ett ojordat uttag. Risken ökar däremot om datorn har kringutrustning, ingår i ett nätverk och/eller är ansluten till telenätet via ett modem.
  • Risk för funktionsstörningar Du riskerar att datorns funktion försämras, eftersom den kan störas av, eller själv störa, andra elektriska apparater i dess närhet.
  • Risk för att starkare elektriska fält avges från skärmen. Mätningar har visat att de elektriska fälten från skärmen blir svagare om datorn är ansluten till ett jordat uttag, än om den är ansluten till ett ojordat uttag."
  Vidare så på frågan om "Varför kräver de flesta datortillverkare att datorn ska anslutas i jordade uttag?"

  Svar: En dator kan behöva jordas av följande skäl:
  • För att klara elsäkerhetskraven - minska risken för elchock och elbrand
  • Om det skulle uppstå ett elektriskt fel i en dator som är ansluten till jord, leds strömmen tillbaka till elcentralen och proppen löser ut. Om samma dator istället är ansluten till ett ojordat uttag löser proppen inte ut och datorns hölje blir spänningsförande. Höljet kan i sin tur sprida spänningen till datorns eventuella kringutrustning (skrivare etc) och nätverk. Om datorn är ansluten till telenätet via modem och om barriären (isoleringen) inte är dimensionerad för nätspänning, kan spänningen dessutom spridas ut på telenätet.
  • För att klara kraven på elektromagnetisk kompatibilitet (EMC*) - minska risken för funktionsstörningar Datorn ska kunna fungera tillsammans med andra elektriska och elektroniska apparater utan att störa eller bli störd av dessa. En jordad anslutning minskar de problem som kan orsakas av störningar orsakade av andra elektriska produkter och vice versa.
  • För att klara TCOs miljökrav - reducera de elektriska fälten från skärmen
  • Mätningar har visat att de elektriska fälten från skärmen blir svagare om datorn är ansluten i ett jordat uttag, än om den är ansluten i ett ojordat uttag. (I de flesta datorer finns en metallfilm bakom bildskärmen. Är datorn jordad tar filmen upp det elektriska fältet. Är datorn ojordad kan de elektriska fälten nå längre ut från skärmen.)
  *EMC= Electromagnetic Compatibility - elektromagnetisk kompatibilitet (I en god EMC-miljö fungerar olika elapparater och elinstallationer utan att störa varandra.)"

  Och på frågan om: "Kan jag ansluta datorn via en förlängningssladd från ett jordat utrymme, t ex köket, in till det ojordade utrymmet där jag vill installera datorn?

  Svar: Nej, det kan medföra risker vid användning av apparater som är anslutna till de ojordade vägguttagen. En ojordad apparat som blir strömförande i en jordad miljö kan bli livsfarlig. Håller man i apparaten och samtidigt kommer i kontakt med något jordförbundet föremål, i det här fallet datorn, söker sig strömmen till jord via kroppen. Om en apparat ska anslutas till ett jordat vägguttag måste alla vägguttag i det rum där apparaten finns vara jordade.

  Och en fråga som har nära anknytning till detta: Hur ska jag ansluta en dator, som ska flyttas mellan olika rum? I rummen finns bara ojordade vägguttag?

  Svar: Du kan fråga datortillverkaren/återförsäljaren om det är nödvändigt från elsäkerhetssynpunkt att ansluta datorn (inklusive kringutrustning, t ex skrivare, nätverk och modem) till ett jordat vägguttag. Om detta fordras kan du som ett alternativ till skyddsjordning köpa en s k isolertransformator som du ansluter utrustningen till. I detta fall är det viktigt att använda jordade grenuttag trots att utrustningen inte är jordad. Användning av isolertransformator ger samma elsäkerhetsnivå som användning av jordat vägguttag. Eftersom användning av isolertransformator inte medför att utrustningen blir jordad, kan detta innebära att den reduktion av strålningen från skärmen, som tillverkaren garanterar, inte uppfylls. Dessutom är det möjligt att datorns s k EMC*-egenskaper (datorns förmåga att inte störa, respektive att inte bli störd av, annan elektrisk och elektronisk utrustning), inte blir tillfredsställande.

  Ett alternativ till att använda isolertransformator är att ansluta hela utrustningen via en portabel jordfelsbrytare. Men, inte heller detta alternativ garanterar den reduktion av strålningen från skärmen som tillverkaren garanterar. Det är heller inte säkert att datorns EMC*-egenskaper blir tillfredsställande."

  Om man i sista stycket kompletterar med en jordat grenuttag så ser jag att man liksom Mikael L får en bättre lösning på problemet.

  Allt finns att läsa på www.elsakerhetsverket.se under Barn Allmänt Äldre och vanliga frågor
   
 10. M
  Moderator · Nivå 17
  Även jag ställer mig i listan över kör ojordat-förespråkare.

  Dock gillar jag Elsäkerhetsverkets understatement om att strålningen blir lägre från jordad skärm. I alla fall om det gäller en crt. Strålningsfiltret är ju nämligen anslutet till jord så en ojordad skärm är inte lågstrålande överhuvudtaget. På TFT fhar jag sett modeller med europropp så där är det inte så viktigt.
   
 11. tallmilan
  Medlem Nivå 9
  Största fördelen med att jorda datorn (för hur ofta uppkommer spontan brand i dator) är att man slutar döda datorerna med sin statiska elektrisitet.

  .Henrik
   
 12. snuttjulle
  Medlem · Nivå 11

  Och trots att jag jobbar med kretskort i yrket så har jag inte än på 6-7 år kunnat härleda ett fel på grund av staisk urladdning. Ja jag vet att man inte ser dessa med blotta ögat men vi har inte fler fel på grejer som har hanterats rätt som de som inte gör det och samma sak med alla datorer man pulat i.
   
  • Laddar…
 13. G
  Medlem Nivå 7
  Snuttjulle: Ni kanske har en bra design på era prylar? Jag tycker annars att det är rätt vanligt att saker går sönder av potentialskillnader. Dödade senast kompositingången på en proj. Anslöt den till digitalboxen. Kände darret i fingrarna när jag satte i kontakten. Man får tänka sig för med nätfiltrena i alla moderna apparater. Oftast funkar de som spänningsdelare och gör att chassit hamnar potentialmässig mitt emellan fas och jord när apparaten körs ojordat. Nu är det inte så mycket ström det är frågan om så att det finns en allvarlig risk för skada på person, men elektronik kan vara känsligare. Om man då, som jag i det här fallet, inte utjämnar apparaterna innan de kopplas ihop så kan det gå dåligt. Annars så är vintern med sitt torra klimat favorittiden hos elektronikreparatörerna.
   
 14. Pen
  Medlem · Nivå 9
  Håller fullständigt med gravedigger. Det blir 115V i chassiet om det inte jordas på något sätt och det är definitivt en risk för skada på elektronik just när man kopplar annan utrustning till datorn såvitt man inte drar ut kontakten vid tillfället.

  Pen
   
 15. M
  Moderator · Nivå 17
  Risken är som sagt vid ihopkoppling eller service. Statisk el är inget problem så länge sakerna bara står och brummar. Då har de samma potensial oavsett hur många volt den är
   

Logga in för att se högupplösta bilder och få möjlighet att ställa frågor. :love: