personstar

Jobbig situation - granne använder min privata väg till sitt nybygge

77k läst  328 svar

 1. A
  Medlem Nivå 1
  Nu får du försöka förklara så jag förstår hur du menar.

  Stängd och låst bom förhindrar, enl. dig, INTE färd på väg???

  Ett annat förslag i tråden, som inte heller fått motargument rent juridiskt, var utplacering av betonggris.

  Fast den förhindrar kanske inte heller användning av vägen?
   
 2. Nötegårdsgubben
  Husägare · Nivå 11
  Servitut kan vara olika, men här är det fastlagt att TS haft rätt att anlägga en väg som därmed blir hans. Att hålla på att tramsa och fråga om man får korsa den och hur snäv vinkel man då får ta ger väl inte så mycket. Det är TS väg och han har rätt att begränsa andras fordonstrafik på den. Gå på den får vem som helst göra genom allemansrätten.

  Jag tycker för egen del att TS verkar onödigt omedgörlig, men det är ett personligt tyckande och inget som påverkar TS rätt att stänga vägen. Inte heller har jag mig veterligen träffat vare sig TS eller granne 2, hade jag gjort det hade jag kanske tyckt annorlunda. Lagen hade dock lyckligtvis varit densamma.
   
  maxmsm gillar
 3. H
  Moderator · Nivå 25
  Förstår inte frågan. Ägaren av vägen har (troligen) rätt att hindra andra från att använda vägen, ex. genom att sätta upp en grind. Men servitut för väg ger normalt inte rätt att parkera på vägen, bara att köra på vägen, underhålla vägen osv. Nu var ju syftet med parkeringen att blockera vägen, blockera den får han troligen göra, men han får inte parkera, eller använda den som upplag, även om upplagets syfte är att blockera vägen.
   
 4. J
  Medlem Nivå 9
  Borde det inte vara så att om du och markägaren är överens om att ingen annan ska få åka på vägen, så får inte #2 åka där? Med samråd med markägaren borde du kunna parkera på vägen, eller ställa vad du vill där, men att ställa nåt på vägen utan att prata med markägaren är väl dumt, då startar du ju eventuellt ett gräl med denne...
   
 5. I
  Medlem Nivå 8
  Kan bara hålla med. Servitutet gäller ju tillfartsväg, dvs något du förflyttar ett fordon på för att nå din fastighet. Inte en yta som du får göra vad du vill på med ett fordon, t ex använda som parkering.

  En bom, räcke, betonggris eller fartdämpande blomlådor torde vara fritt fram att ställa dit permanent - det hör till en tillfartsväg och marken har fortfarande ett användningsområde som stämmer överens med servitutet.
  Men att använda det för att mer permanent ställa en bil på är ett annat användningsområde. Då har det blivit en....parkeringsplats.

  Inte ok, om det nu inte i servitutet råkar stå "tillfartsväg med parkering"....;)
   
 6. A
  Medlem Nivå 2
  Kanske har okunnighet varit en del av det från början. Men under det sista halvåret har jag gång efter annan informerat dem (och uttryckligen sagt att vägen ej är tillgänglig för deras byggplan). De har först nyligen kontaktat lantmäteriet (mindre än 2 veckor sen, de började planera allt för runt 18 månader sedan). De förstår nu att vägen som anläggning tillhör mig. Men klamrar sig fast vid "Vi har tillstånd att köra på grannens mark. Att du möjligtvis äger lite grus där spelar ingen roll". Men sen kör de på min väg, och inte bredvid där grannens mark faktiskt är tillgänglig. De har oxå diktat ihop att lantmäteriet lovat dem servitut (utan att jag hörs) på min väg. Det har inte riktigt varit någon lägre gräns i de påståenden som gjorts då vi trots allt kort samtalat om detta (eller då jag till slut fått ett par rader respons på brev där jag gått igenom allt runt detta med dem).
   
  maxmsm gillar
 7. A
  Medlem Nivå 2
  Granne 2 vill bygga ett till bostadshus på sin tomt på flera hektar. De har tankar på att stycka av, men har ej inlett något.
   
 8. tommib
  Självbyggare · Nivå 17
  Hur ser bygglovet ut då?

  SBK lägger sig väl egentligen inte i detta med tillfarter men någon tanke måste de väl ha haft. Har du varit i kontakt med dem?
   
 9. Nötegårdsgubben
  Husägare · Nivå 11
  Är det inte avstyckat presumeras nog att infart löses av fastighetsägaren. Om detta sker genom nyanläggning eller inköp i TS väg är nog upp till den som bygger (och TS förstås, som kan neka åtkomst till sin väg).
   
  maxmsm, arst, tommib och 1 till gillar
 10. J
  Medlem Nivå 9
  men vad säger din granne som äger marken som du har anlagt vägen på, vill han granne 2 skall köra bredvid din väg?

  Vore jag i granne 1's situation skulle jag hellre se att granne 2 körde på en befintlig väg än körde över åker, äng, gräsmatta eller skog - eller helst om så möjligt åkte på sin egen tomt (anlade väg på egen tomt).

  Om jag ägde marken (dvs var granne 1) skulle jag aldrig i livet tolerera 2 vägar bredvid varandra på min mark som användes av 2 olika grannar.

  Du måste ha en väldigt snäll granne 1 som låter alla göra som de vill på hans mark!
   
 11. Nötegårdsgubben
  Husägare · Nivå 11
  Så är det förstås inte. Granne ett trodde uppenbarligen att han hade rätt att ge tillstånd att använda vägen. Vi måste väl inte göra debatten enfaldigare än nödvändigt ed medvetna missförstånd.
   
  maxmsm, NoiseMaker, RoBo och 3 till gillar
 12. tommib
  Självbyggare · Nivå 17
  Jo, så resonerar jag också. Jag vet inte hur mycket SBK/BN lägger sig i att tillfarten är olagligen löst. Det är inte deras bord egentligen men de kanske ändå har en åsikt?
   
 13. tommib
  Självbyggare · Nivå 17
  Snälla, läs tråden ordentligt. Granne 2 har egen mark att köra på, han behöver överhuvudtaget inte blanda in Granne 1. Att han gjort så är troligen för att han inte vill bygga väg själv.
   
 14. harry73
  Allvetare · Nivå 18
  Eller så styckades TS tomt av från granne 1 fastighet och var granne 1 'så snäll' för att det var en förutsättning att kunna lite vinst på en tomtförsäljning.
   
  maxmsm gillar
 15. tio_Pepe
  Medlem Nivå 8
  Hur gick det? Respekterades bocken?
   

Logga in för att se högupplösta bilder och få möjlighet att ställa frågor. :love: