Byggahus.se

Ja, man måste använda ABS05

 1. Betina
  Medlem · Öregrund · 153 inlägg

  Betina

  Medlem
  Vi kommer att använda oss av ett snickarlag, en elektriker, en VVS.are, en mark- och grundläggare samt min far och oss själva för att uppföra vårt hus.

  Vi fick bygglovet förra veckan och kommunen kräver ju en byggfelsförsäkring för att vi ska få börja schakta.
  I offertbeställningen hos alla 4 bolag står att ABS05 ska ligga till grund, men på sid. 2 i ABS05 står:

  "Entreprenören åtar sig att på ovanstående fastighet uppföra ett småhus eller bygga till ett befintligt småhus i överenskommelse med följande handlingar".

  Ska jag då använda mig av denna ABS05 för var och en av mina hantverkare? Hur har ni gjort? Kan man skriva ett annorlunda avtal, något exempel på sådant?

  Hjälp! :-/
   
 2. C
  Medlem · 611 inlägg

  carlssoni

  Medlem

  Re: Måste man använda ABS05?

  För att känna Dig trygg med ett riktigt avtal skall Du åberopa ABS 05 i avtalen med var och en av Dina entreprenörer. Före dessa villkor gäller konsumenttjänstlagen vars villkor är tvingande.

  Du bör använda Dig av det avtalsformulär som finns på Gar-Bo:s, Bostadsgarantis eller konsumentverkets hemsidor. Det är ett standardavtal som dessa m.fl. kommit överens om.

  Du skall vidare skaffa färdigställandeförsäkring (eller garanti) samt byggfelsförsäkring för var och en av Dina entreprenörers åtaganden, vilket kommunen kräver. För det egna arbetet skall Du kunna visa en byggfelsförsäkring. Det är denna som diskuterats mycket i detta forum. Tala med försäkringsbolaget så ordnar de detta.
   
 3. Betina
  Medlem · Öregrund · 153 inlägg

  Betina

  Medlem

  Re: Måste man använda ABS05?

  Vad du menar är alltså att jag måste skriva ett ABS05 med var och en av hantverkarna?
  Jag tycker att övertexten är lite fel då, eftersom den är formulerad som om den vänder sig till en hustillverkare (typ Modulenthus). Och inte till en elektriker.
  "Avtalsformulär", menar du just ABS05, då? Eller finns något annat, isf var på sidan?
   
 4. C
  Medlem · 110 inlägg

  Challe

  Medlem

  Re: Måste man använda ABS05?

  Ska man teckna 5 olika försäkringar också då, en för varje hantverkare eller skall man ta den för hela klabbet? Tycker att det verkar helt pantat.

  Challe
   
 5. kalleanka70
  Medlem · Östergötland · 2 144 inlägg

  kalleanka70

  Medlem

  Re: Måste man använda ABS05?

  http://www.byggahus.se/ekonomi/byggforsakring.htm

  http://www.bostadsgaranti.se/kopa_smahus.htm

  "Vid nybyggnad av småhus ska det finnas en byggfelsförsäkring. En sådan försäkring krävs också då vissa bygglovspliktiga åtgärder utförs på ett befintligt småhus.

  Avtalar man med en näringsidkare om att utföra arbeten i samband med bygget ska det dessutom normalt finnas ett färdigställandeskydd för varje avtal. Färdigställandeskyddet kan vara en försäkring eller en bankgaranti.

  Det är byggherren (husägaren) som svarar för att det obligatoriska skyddet finns innan bygget får påbörjas. Byggnadsnämnden kontrollerar att försäkringarna tecknats.

  Bostadsgaranti tecknar byggfelsförsäkring och byggsäkerhet (färdigställandeskydd). Under länkarna nedan återfinns mer information, ansökningsformulär m m."

  Svaret är att JA det måste finnas en försäkring för varje enskild hantverkare!
   
 6. C
  Medlem · 110 inlägg

  Challe

  Medlem

  Re: Måste man använda ABS05?

  Vad trött jag blir. zzzzzzzz

  Jaha, då är det bara att dra igång en massa pappersarbete själv för de små hantverkarna jag tänkte använda verkar inte vara vana vid det.

  Challe
   
 7. kalleanka70
  Medlem · Östergötland · 2 144 inlägg

  kalleanka70

  Medlem

  Re: Måste man använda ABS05?

  Dessvärre är det byråkratiskt att bygga hus så länge inget går snett men annars känns det nog bra. Skulle ni anlita ETT företag som står för el, bygg, VVS mm så blir läget annorlunda. Tala med Jerker, reglerna är nya men de borde han känna till!
   
 8. C
  Medlem · 110 inlägg

  Challe

  Medlem

  Re: Måste man använda ABS05?

  Jag ska snacka med Anders som ska bygga. Han kanske kan ta in el och vvs under sig så slipper vi tjafset.

  Challe
   
 9. C
  Medlem · 611 inlägg

  carlssoni

  Medlem

  Re: Måste man använda ABS05?

  Ja, du skall naturligtvis teckna ett avtal med varje entreprenör. ABS 05 är de villkor, som tillsammans med konsumenttjänstlagen gäller för avtalen.
  Själva avtalet tecknas lämpligen på det formulär jag nämner ovan. Det finns under bostad, byggande eller något sådant. Läs igenom texten så finner Du sökväg i texten.

  Vad gäller försäkringarna så kan dessa tecknas på en försäkring för samtliga avtal, och ditt eget arbete. Vänd Dig till något av de nämnda bolagen eller gå in på deras hemsidor så får Du ytterligare information och ansökningsblanketter.
   
 10. B
  Medlem · 27 inlägg

  Broadview

  Medlem

  Re: Måste man använda ABS05?

  Vad blev slutkontentan? ;)
  Jag har samma fundering, är det ABS 05 kontraktet, med texten om att "Entreprenören åtar sig att på ovanstående fastighet uppföra ett småhus eller bygga till ett befintligt småhus i överenskommelse med följande handlingar" som skall användas vid delade entreprenader?
  Jag hittar inga andra standardavtal eller formulär som carlssoni pratar om - varken på konsumentverket eller gar-bo eller bostadsgaranti...
   
 11. B
  Medlem · 27 inlägg

  Broadview

  Medlem

  Re: Måste man använda ABS05?

  Tack kire! Men det ÄR alltså ABS 05 som skall användas trots formuleringen på andra sidan om "uppförande av hus"?!
  Man borde få tillgodoräkna sig högskolepoäng när man ger sig in i delade entreprenader :D
  /Maggan
   
 12. Betina
  Medlem · Öregrund · 153 inlägg

  Betina

  Medlem

  Re: Måste man använda ABS05?

  Jo, slutkontentan blev att jag fick tänka själv! Ingen, varken kommunens rådgivare eller Bostadsgaranti kunde hjälpa mig med hur ABS05 skall skrivas i för de olika hantverkarna! Vi samlade alla hantverkare på en fika och gick gemensamt igenom ABS05 (ingen hade sett den tidigare).
  Du bör ha en ABS05 framför dig när du läser detta.

  Så här gjorde vi till slut;
  1. X - Enligt bygglovritningar daterade xx-xx-xx.
  2. De som gick på fast pris, skrev vi "Enligt offert".
     De som gick på timpenning, skrev vi Stomresning, uppregling hjärtvägg, färdigt tak utvändigt samt enligt löpande kontakt med byggherre.
  3. Här var det olika för alla, t.e.x material för vissa arbeten (vi köper in det mesta själva).
  4. Ingen hade något avrådande.
  5. För markanläggaren skrev vi här "se även övrigt", för de som gick på timpenning skrev vi 0% på, eftersom vi köper in materialet.
  6.För de med fast pris skrev vi "Enligt bifogad betalningsplan", för det var lättare att skriva ner allt då. För de med timpenning skrev vi "var 14:de dag".
  7. Det blev ju markanläggarens tider som fick ligga till grund för de andras tider. Vite skrev vi 5% på de fasta och ingenting för de som gick på timme.
  8. Besiktning blev olika för alla, en del besiktigar själva och en del besiktigar KA och byggherre (beroende på kunskap).
  9. När det gäller säkerhet och försäkringar så fick man först uppfattningen om att varje entreprenör måste ansöka om byggsäkerhetsförsäkring som färdigställandeskydd hos Bostadsgaranti (som vi väljer) för att vi ska kunna söka byggfelsförsäkring. Men jag kom fram till att de hantverkare som idag har en försäkring i sin firma kan använda den och i annat fall kan de be sin bank om en garanti på papper (som vi också gör). På så sätt slipper de undan med 30 tusen, eftersom försäkringen skulle kostat 10 tusen per år och de hade varit tvugna att ha den i 2 år efter bygget.
  10. Under övrigt skrev vi i att grovplaneringen har ett takpris på 50 tusen eftersom det är omöjligt att säga exakt hur mycket det kommer att bli.

  Jag kan inte säga att jag på grund av detta med det administrativa skulle föredra totalentreprenad. Tvärtom, entreprenörerna fick träffa varann och snacka om bygget och jag som byggherre fick en bra kontakt med var och en. Och priset är lättare att få ner!

  Hoppas fler kan bli hjälpta av detta.


   
 13. H
  Moderator · Stockholm · 42 787 inlägg

  hempularen

  Moderator

  Re: Måste man använda ABS05?

  Du skriver takpris på grovplaneringen, det är en ganska luddig term, framförallt kan den vara farlig för entrepenören.

  Jag vet ett fall (en kompis byggde om sitt hus) där en entrepenör skulle jobba på löpande räkning med ett takpris. Projektet hamnade i rätten och efter 2 år fick min kompisa rätt, takpriset tolkades så att allt skulle vara färdigt för maximalt det belopp som stod som tak. Entrepenören hade tolkat det så att han fick inte jobba mer när taket var uppnått (så han övergav bygget när kompisen vägrade betala mer). I deras fall komplicerades det dessutom av att dom efter huvudavtalet hade kommit övverens om att vissa delar skulle byggas med svart betalning. Den lägre timtaxan som gällde för svartjobbet skulle reducera taket enligt rätten. Jag vet inte om det var begreppet "takpris" som gav denna effekt eller om det fanns någon annan formulering i avtalet som ledde till denna tolkning.
   
 14. Betina
  Medlem · Öregrund · 153 inlägg

  Betina

  Medlem

  Re: Måste man använda ABS05?

  Taskigt fall för den entreprenören, men min entreprenör går inte barskrapad från mitt bygge, 502,220 kr för detta:
  Schakt för grund.
  Schakt för infartcväg inkl. vägtrumma.
  Schakt för el, vatten, tele.
  Utsättning grund i samråd med byggherre.
  Dränering samt takvattenbrunn.
  Dränering runt grundet samt till befintligt dike.
  I grundet, 1 lager plast samt 1 lager geotexduk.
  Uppfyllnad med singel 16-22, max 125 ton.
  Sättgrus max 25 ton.
  Komplett isoleringsgrund.
  Armering samt gjutning.
  Betong K40.
  Avgrusning infartsväg max 70 ton.
  Avlopp 1. komplett utvändigt.
  Avlopp 2. komplett m. pump utvändigt.

  Därefter alltså grovplanering.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.