Byggahus.se
 1. Byggahus.se är oberoende på konsumentens sida Regler

Interimsstyrelsen har inte följt ekonomisk plan

 1. C
  Medlem · 12 411 inlägg
  TS skriver att bostadsrätterna var sålda i september i fjol.
  Jag antar att det då rör sig om s.k. förhandsavtal och att upplåtelse ännu inte skett(?) eller åtminstone skett helt nyligen då interimsstyrelsen fortfarande sitter kvar.
   
 2. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 11 740 inlägg

  Claes SörmlandPremiumikon: Träd

  Medlem
  TS får förtydliga.

  Har upplåtelse inte skett kan man möjligen fundera på om föreningen borde uppdatera den ekonomiska planen utifrån de nya sakförhållandena med ränteutvecklingen sen planen antogs. Men jag vet inte var gränsen exakt går för denna skyldighet enligt bostadsrättslagen. Hittar inga rättsfall som ger vägledning i frågan.
   
  Redigerat 14 maj 16:11
 3. C
  Medlem · 12 411 inlägg
  Mmm, men grundproblemet här är ju fortfarande inte det sakförhållande att räntan stigit, utan att de lån som tagits upp inte tagits upp enligt plan. Därmed har den ekonomiska planen inte gett en rättvisande bild av räntekänsligheten, vilket nu även pga ränteutveckligen slagit ut till föreningens nackdel.

  Dvs. det är inte planen det är fel på, utan interimsstyrelsen som inte agerat enligt plan.
   
 4. K
  Lägenhetsfixare · stockholm · 2 214 inlägg

  klimt

  Lägenhetsfixare
 5. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 11 740 inlägg

  Claes SörmlandPremiumikon: Träd

  Medlem
  Det finns väl inget lagstöd för krav på att följa den ekonomiska planen? Var hittar du det?
   
 6. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 11 740 inlägg

  Claes SörmlandPremiumikon: Träd

  Medlem
  Från exjobbet som länkas i inlägg #34:

  "Syftet med allt detta [Den ekonomiska planen, min anm.] är att förhindra oseriösa aktörer från att agera på marknaden. Om en förening har en tveksam ekonomi, har ingått ofördelaktiga avtal, eller på annat sätt orsakat tveksamheter om föreningens verksamhet så skall köparna kunna se detta och välja bort dessa oseriösa aktörer. I fall där byggherrens beslut har skadat värdet på föreningen så skall en köpare kunna se detta och förhandla ner priset till en marknadsmässig nivå. I fall där byggherrens beslut skulle komma att orsaka köparen skada så skall köparen kunna se detta och ifall de vill häva köpet ifall bostadsrätten inte längre stämmer överens med vad som
  såldes."
   
 7. C
  Medlem · 12 411 inlägg
  Det är väl där det potentiellt blir lite komplicerat. I synnerhet om det nu handlar om förhandsavtal, där den ekonomiska planen kan vara en väsentlig del av "objektbeskrivningen".

  Annars har jag ingen direkt uppfattning om de tänkbara följderna, det är möjligt att det är hugget som stucket om föreningen följt planen eller inte fram till upplåtelsen. Men jag tänker att det rent logiskt torde ha någon betydelse, annars blir ju planen till stor del en papperstiger som bara beskriver ett hypotetiskt scenario.
   
 8. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 11 740 inlägg

  Claes SörmlandPremiumikon: Träd

  Medlem
  Jag förstår den ekonomiska planen som att lagstiftaren har tänkt sig konsumentupplysning för köpare som ska ta sitt ansvar att inte betala för mycket för bostadsrätten. Och det är så den är formulerad i lagtexten och det är så som den beskrivs i examensarbetet. Jag har inte kollat propositionstexten. Så det är en rätt mycket en papperstiger där kvalitetsgarantin för infon i planen är de två granskare som skrivet under. Något att tänka på innan man skriver på ett upplåtelseavtal som konsument men lite sent för TS eftersom hon redan står inför en stämma som medlem i föreningen.

  Föreningen måste således inte följa planen men måste i planen redovisa sakförhållandena utifrån hur man redan har agerat eller kan tänkas agera framgent innan fler upplåtelser sker. Att man t ex inte band lånen vid en odefinierad tidpunkt före upplåtelseavtalen skrevs på (???) skulle således betyda att planen kanske borde ha uppdaterats till att ha innehållit den infon. Oklart om det anses stort nog för uppfylla lagkravet "inträffar något som är av väsentlig betydelse för bedömningen av föreningens verksamhet" vilket då kräver att en ny plan upprättas (3 kap. 4 § BRL).

  Jag tror inte det. Men vet inte, hittar inga domar.
   
 9. C
  Medlem · 12 411 inlägg
  Ja, det låter väldigt rimligt. Men vilken nytta har den som konsumentupplysning om det visar sig att t.ex. föreningens räntekänslighet är väsentligt mycket större än vad planen förespeglar?
   
 10. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 11 740 inlägg

  Claes SörmlandPremiumikon: Träd

  Medlem
  Ja, det är väl ett argument som talar för att föreningen borde ha upprättat en ny plan enligt bostadrättslagens krav när styrelsen inte band räntorna. Kanske uppfyller det lagkravet för detta: "inträffar något som är av väsentlig betydelse för bedömningen av föreningens verksamhet". Jag vet som sagt inte.

  Samtidigt kan ju föreningens styrelse nästan när som helst välja att binda räntorna så minskar räntekänsligheten. Det tåget har inte gått. Det är svårare åt andra hållet.
   
 11. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 11 740 inlägg

  Claes SörmlandPremiumikon: Träd

  Medlem
  4 kap. 8 § bostadrättslagen ger konsumentskyddet om en ny plan inte antagits vid ändrade förhållanden:

  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  Skärmavbild 2022-05-14 kl. 18.37.58.png


  Det finns alltså möjlighet att frånträda bostadsrätten i värsta fall om en ny plan inte har antagits. Men man måste ha vara i god tro vid upplåtelsen och man har bara tre månader på sig efter att man fått kännedom om förhållandet som uppsägningen grundar sig på.
   
 12. C
  Medlem · 12 411 inlägg
  Delvis har ju tåget gått i och med att de knappast kan bindas till de räntesatser som anges i planen. Men jag förstår hur du menar.
   
 13. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 11 740 inlägg

  Claes SörmlandPremiumikon: Träd

  Medlem
  Visst var de fleråriga räntorna bra för något år sedan men det var inte gratis att binda lång tid ens då. Hade 13 miljoner i lån att fundera på då.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.