Byggahus.se

Inreda vind i gammalt stenhus

 1. E
  Medlem · 9 inlägg

  esiwyl

  Medlem
  Hej

  Jag skall inreda en vind på ett stenhus från 1934. Nu finns tegeltak, brantare än 45 grader, papp och råspont (original).

  1) Jag tänkte använda mögelstoppers vid takfoten, då det inte är någon ventilation där idag. Jag skulle vilja använda mögelstoppers längs taknocken också, då jag inte känner för att stå på en tio meter lång stege och knacka hål på den putsade tegelväggen för att sätta in gavelventiler. Dock är nockpannorna murade mot den översta taktegelraden (Skåne), så det bleve kanske för dålig ventilation med mögelstoppers. Har ni några tips?

  2) Det finns alltså ingen fuktspärr (och ingen direkt isolering) i huset nu. Skall man använda plastfolie i taket och väggarna? Hur skall man i så fall avsluta den nedåt? (de nedersta 2 meterna på taket går ovanpå våningen under, så jag kommer inte åt med plastfolien ut till ytterväggen) Mineralull eller ekofiber?

   
 2. N
  Medlem · 294 inlägg

  Norre

  Medlem

  Re: Inreda vind i gammalt stenhus

  Följd fråga: Varför vill du ventilera nocken? Med ventilation längs takkfoten på båda sidor får du väl tillräcklig cirkulation på luften, eller missförstår jag dig nu?

  Är golvet isolerat?

  Jag skulle; Se till att göra en luftspalt mellan råsponten och den tänkta isoleringen, som består av vanlig glas/stenull. Sedan plast och därefter innertaket

  Kan detta beskrivas lite mer invecklat, jag är inte med riktigt...
   
 3. E
  Medlem · 9 inlägg

  esiwyl

  Medlem

  Re: Inreda vind i gammalt stenhus

  Tack för svaret.

  ----Följd fråga: Varför vill du ventilera nocken? Med ventilation längs takkfoten på båda sidor får du väl tillräcklig cirkulation på luften, eller missförstår jag dig nu?

  esiwyl: I min föreställningsvärld vill luften uppåt p.g.a. de termiska drivkrafterna. All litteratur som jag tittat i pratar om ventilation i nocken eller i gavlarna.

  ---Är golvet isolerat?
  --- Jag skulle; Se till att göra en luftspalt mellan råsponten och den tänkta isoleringen, som består av vanlig glas/stenull. Sedan plast och därefter innertaket

  esiwyl: Det är trägolv på vinden nu. Kanhända är det 10-15 cm sågspån eller slagg eller något liknande där.

  ---avsluta fuktspärr...Kan detta beskrivas lite mer invecklat, jag är inte med riktigt...

  esiwyl: Plastfolien innanför isoleringen i taket och i gavelväggarna bör väl avslutas på något sätt i nederändan. Jag kan tänka mig åtminstone fyra alternativ:
  a) (Gängse metoden): Anslut till fuktspärren i våningen nedanför. Detta går ej i detta hus, eftersom det inte finns någon fuktspärr i våningen nedanför.
  b) Drag in plastfolien minst två meter under vindsgolvet (rekommenderades i en gammal gullfiberbroschyr). Känns dumt att bryta upp det fina golvet för en sådan sak. (se även (c))
  c) Kläm/limma fuktspärren mot golvet. Detta skulle väl gå bra, men jag har lite farhågor för fukten som kommer genom snedtaket i våningen nedanför. Denna fukt går då rakt upp i den nya isoleringen, kondenserar där och kan ställa till skada. (Som sagt är det ett brant tak, så våningen under är nästan vind den också; de nedersta två meterna på yttertaket går ovanför nedervåningen men utanför vindsgolvet.)
  d) Drag ut plastfolien och fäst den vid träfiberskivan mellan isoleringen och luftspalten. Detta är en originell lösning men jag ser inga problem med det.
   
 4. N
  Medlem · 294 inlägg

  Norre

  Medlem

  Re: Inreda vind i gammalt stenhus

  Grabbar, hjälp mig nu med att hjälpa Esiwyl :surprised:

  Jag är också lite nyfiken på en bra lösning men kan tyvär inte alla svar.
  Men ang luftspalter på båda sidor i takfoten, kan jag påstå är tillräckligt. Om det inte är special ritat av någon tokig arkitekt en gång i tiden, föga troligt.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.