Byggahus.se

Inmätning när huset är klart?

 1. Goblinn
  Lösvirkesbyggare · Jämtland · 150 inlägg

  Goblinn

  Lösvirkesbyggare
  Hej!

  Vår handläggare på kommunen tycker att vi ska göra en inmätning/lägeskontroll innan vi kan få definitivt slutbesked på vårt nybyggda hus.

  Huset står redan på plats.
  Det fanns inga krav på inmätning när man satte ut grunden. I ursprungliga bygglovet står att byggherren får mäta ut placering av grund själv.
  Vi har en 9ha gård på en udde, det är alltså utanför detaljplanbelagt område. Inga grannar.

  Men det är HON på kommunen som vill ha en inmätning med GPS-koordinater.
  Vi har alltså ifrågasatt detta både en och två gånger. Men vi kommer inte vidare.
  Känslan är att vi är tvingade till att göra detta bara för att vår handläggare kommit på det.
  Så jag funderar på om vi ska behöva gå ännu högre upp igen bara för att de verkar kunna göra och bestämma som de vill.
  Det är sådan skillnad beroende på vilken byggnadsinspektör man får.

  Sist kunde vi vinna en tvist som gällde bygglovet tack vare er medlemmar här på forumet!
  Så jag försöker igen.
  Är de någon som varit med om att kommunen kräver att man gör en inmätning efter det att huset står på plats?

  Det är ju inte direkt så att vi kan flytta på det.
  Det kan inte byggas för nära grannar eller andra gränser.

  Kan vi slippa detta trpr ni

  Tack på förhand!
   
 2. S
  Medlem · Dalarnas · 151 inlägg

  swedjeep

  Medlem
 3. A
  Medlem · Västra Götaland · 1 370 inlägg

  Autodidak1

  Medlem
  I erat startbesked och bygglov står vilka handlingar som krävs för slutbesked. Skicka in dessa handlingar och begäran om slutbevis.

  Ni kanske redan gjort det, men hänvisa till att ni uppfyllt alla villkor enligt besluten och har därför rätt att få slutbevis.

  Om det inte biter så kontakta chefen för plan och bygg, alternativt byggnadsnämndens ordförande.
   
  • Laddar…
 4. A
  Medlem · Västra Götaland · 1 370 inlägg

  Autodidak1

  Medlem
  Kolla i länken som @swedjeep hänvisar till, lagtexten är tydlig:

  För att få slutbesked ska dock byggherren visa att alla krav som gäller för åtgärderna enligt lov, startbesked, kontrollplan eller kompletterande villkor i särskilda beslut är uppfyllda och nämnden inte har funnit skäl att ingripa. För att göra prövningen om slutbesked kan ges måste byggnadsnämnden få eller skaffa sig det underlag som behövs. I startbeskedet ska bestämmas vilka handlingar som byggherren och kontrollansvarige ska lämna till byggnadsnämnden inför beslut om slutbesked. Intyg om utförd lägeskontroll eller kontrollbevis är exempel på sådana handlingar.

  Om det inte är begärt lägeskontroll, kan inte det krävas i efterskott för slutbesked (om du inte byggt på uppenbart fel ställe så kommunen vill ingripa).
   
  • Laddar…
 5. B
  Allvetare · Stockholm · 7 095 inlägg

  b8q

  Allvetare
  Troligen ett fall av att kommunen glömt att ta med krav på lägeskontrolli sitt startbesked, och nu försöker spara pengar åt alla sina skattebetalare (vilket i sig är rätt tänkt, tanken är ju att den som vill bygga något står för alla kostnader det medför). Kommunen har ju krav på sig att redovisa läget av alla byggnader till Lantmäteriet, så om inte ni låter mäta in huset, så måste kommunen göra det och ta kostnaden.
   
  • Laddar…
 6. Laszlo Toth
  Bannad · 62 inlägg

  Laszlo Toth

  Bannad
  Idag kostar det inte mer än någon tusenlapp att beställa en inmätning antingen från kommunen själva eller via en markentreprenör. Är det värt det jämfört med all den tid som ni verkar lägga ner för att motbevisa handläggaren?

  I alla våra projekt som KA så har vi inmätning med som en punkt, då missas det inte och blir inga diskussioner senare.
   
 7. R
  Medlem · VG · 63 inlägg

  Rolle314

  Medlem
  Det kostar lite mer än en tusenlapp.
  Kommunen kom ut och gjorde en lägeskontroll i november innan vi gjöt plattan.
  Det kostade 4750 kr.
   
  • Laddar…
 8. Goblinn
  Lösvirkesbyggare · Jämtland · 150 inlägg

  Goblinn

  Lösvirkesbyggare
  Nu hittar inte jag dokumentet för vårt startbesked, men har starkt minne av att det inte står som punkt där.
  Punkten med inmätning kom på tekniska samrådet och både vi och KA:n ifrågasätte det kravet.
  På interimistiska slutbeskedet nu finns den punkten med, tillsammans med radon och energimätning.

  Vi hade fixat en nybyggnadskarta över fastigheten där byggnaden är utritad. Men hon vill ha kordinaterna. På vart huset exakt står. Mitt ute i skogen.

  Jag ska lusläsa PBL.

  Denna textdel var ju extra intressant;

  "Utstakning behöver alltså inte göras i alla byggprojekt, utan ska bara göras där det verkligen fyller en funktion, det vill säga när placeringen har stor betydelse. Det är byggnadsnämnden som avgör om det finns behov av utstakning. Byggnadsnämnden bör inte kräva utstakning om det inte behövs eftersom det fördyrar projektet för den enskilde."

  Nybyggnadskarta med husets placering har de fått, så det borde inte vara något som drabbar skattebetalarna.
  Hade vi bara fått en annan handläggare på kommunen hade denna punkt inte ens funnits med...
  Så tror inte att det är så vanligt med lägeskontroll förutom i tätbebyggda områden - där det krävs.

  Vilket gör det hela extra retsamt.
   
  Redigerat 3 feb 2020 08:35
 9. B
  Allvetare · Stockholm · 7 095 inlägg

  b8q

  Allvetare
  Ja, man kan tycka att det känns onödigt att stat och kommun vet exakt på centimetern var alla byggnader i Sverige finns, speciellt ute i skogen. Men tänker man en vända till så kanske man förstår nyttan. Endera dagen inträffar något där det är viktigt att veta var huset finns. Man kanske vill bygga ut, och hur vet man då ifall en utbyggnad inte hamnar för nära fastighetsgränsen? Man kanske vill stycka av mark? Ett kraftledningsbolag kanske vill dra fram en ny kraftledning och behöver ett servitut?

  Hellre än att behöva bedöma vartenda fall för sig, så är tanken att alla nya byggnader SKA mätas in. "Lika för alla"-principen helt enkelt.

  Och jag förstår att kommunen inte accepterar måtten ni angivit i nybyggnadskartan. Den ska ju bara visa VAD ni tänkt bygga, den ligger till grund ifall ni får lov eller ej. Sedan måste ni förstås redovisa och bevisa att ni byggt precis enligt det ni fått lov till, dvs göra en lägeskontroll som visar hur det verkligen blev. Det man tänkt och det man faktiskt gjort är inte alltid samma sak, tyvärr.
   
 10. A
  Medlem · Halland · 506 inlägg

  Alias_Olle

  Medlem
  Vad står i protokollet från tekniskt samråd? Står det där att det krävs utstakning bör detta vara utfört innan ni göt plattan, eller så står det att lägesverifikat ska redovisas inför slutbesked och då kan ni göra det även efter att plattan är gjuten.

  Hittar ni inte protokollet kan ni få en kopia från kommunen.

  Oavsett bör någon lägeskontroll utförts av den som göt, och då kan ni be den personen fixa ett protokoll utifrån hur de gjorde, redovisa ev inmätningspunkter i förhållande till tomtgränser som det är redovisat i bygglovet.

  Står det inte i samrådsprotokollet kan de inte komma i efterhand och ställa kravet.

  Enligt min erfarenhet ska det ske utstakning vid all nybyggnad, oavsett storlek på tomt osv som ett intyg på att det är platsen som prövats för bygglov som faktiskt blivit bebyggd.
   
 11. Goblinn
  Lösvirkesbyggare · Jämtland · 150 inlägg

  Goblinn

  Lösvirkesbyggare
  Vi tog över det här projektet, så grunden fanns redan på plats när vi hade tekniskt samråd. Vi ändrade lite i bygglovet bara som krävde nytt samråd.
  Det är en krypgrund med isolerblock.
  I bygglovet som säljaren till denna fastighet fick står det att han fick själv sätta ut grunden utan sakkunnig.
   
 12. B
  Allvetare · Stockholm · 7 095 inlägg

  b8q

  Allvetare
  Jo, men utsättning (utstakning) och lägeskontroll är två helt skilda saker. Utsättning gör du för att du ska kunna placera gjutformar etc. på rätt plats. Den är alltså endast en hjälp till dig själv. Kommunen är sällan intresserad av den, eftersom inget hindrar en filur från att sedan bygga lite extra utöver det man satt ut, eller maka på gjutformen lite för att man tyckte att det "blev bättre så". Lägeskontrollen är det som bevisar var du har byggt någonstans.
   
 13. A
  Medlem · Halland · 506 inlägg

  Alias_Olle

  Medlem
  Står detta bara som ett villkor i det interimistiska slutbeskedet och inte nämnt i något samrådsprotokoll skulle jag överklaga slutbeskedet och specificera att det är villkoret med utstakning ni vill överklaga om ni vill driva ärendet.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.