Byggahus.se

Inga svar från Kommun/Miljö/Brand/Bygg.

217 läst  2 svar

 1. T
  Medlem Nivå 1
  Hej!
  Min grannfastighet har bytt ägare,är en industrifastighet som ligger utanför detaljplanen (märkligt nog eftersom det ligger fler bostäder än industri på denna gata). Industrifastighet är enl skatteverket taxerad som Livsmedelsindustri men är idag ombyggd med den nya ägaren till träindustri,det gamla lagret har blivit ombyggt till tillverkningslokal av träpallar. Hela gården är fylld med EU pallar m.m. Bullret med maskiner,tryckluft,lastbilar,truckar m.m. har ökat markant,porten vetter mot min fastighet så när tryckluftpistol är i gång så får vi gå in. Har påtalat detta för grannen men det varar inte så länge innan port öppnas igen. Högtryckstvätt av pallar sker i garage med golvbrunn direkt ut i avlopp,miljömässigt OK?? .Placering av upplag med pallar är ca 0,5m från min fastighet, vid brand så åker min fastighet med . Mina frågor är : 1: Bygglov behövs för ändrad verksamhet?. 2 Godkända avlopp (miljögifter från pallar). 3: Brandrisk från upplag av pallar? 4: Bygglov för upplag på gårdsplan?.5: fastigheten är inte inhägnad vem som helst kan ta sig in där, risk för människor/barn skadas samt upphov till brand .6: Upplag har hamnat på utanför hans tomtgräns (vändplats) . Det märkliga är att dessa frågor är lämnade till Kommun men ingen där bryr sig eller hör av sig ang mina/grannens skyldigheter/rättigheter.Det enda svar jag får är : Det är ju en industrifastighet!!! Punkt. Finns en hel del till att skriva men bifogar lite bilder. OBS!! Den gula byggnaden har inte med detta att göra. Mvh Mats.
   
 2. K
  Lägenhetsfixare · Nivå 8
  Du kan be att få ut de underlag som gäller beträffande grannfastigheten som bygglov och liknande. Då ser du vad som gäller. Det kan vara så att de bygglov som finns täcker ändring av verksamhet. Brandsyn bör ske med vissa mellanrum. Om det är kraftigt buller bör kommunen undersöka om de följer gällande regler. Om ni framför synpunkter, gör det skriftligt, ställ tydliga frågor som ni vill ha svar på. Samtidigt är det väl så att ni visste att det var en industrifastighet som granne när ni köpte er fastighet.
   
 3. R
  Medlem · Nivå 7
  När det gäller brandrisken är det Räddningstjänsten som är tillsynsmyndighet. De brukar vara på tå, och svarar inte för kommunen. De kommer självklart påpeka miljömässiga brister om de ser några och kan bedöma dessa, inte formellt dock men i sådana fall brukar de samarbeta med kommunen.

  Övriga frågor är det kommunen som har tillsyn.

  Vill inte kommunen svara är det lägw att diskutera med grannarna och öka pressen.

  Det spelar ingen roll att det är en industrifastighet, kommunen har planansvar och skall beakta att industriell verksamhet kan ge upphov till buller och kan störa boende och därmed ställa upp villkor för verksamheten.

  Det sagt kan man inte förvänta sig knäpptyst, och ofta är tillåten bullerstörning mer än vad villaägare vill ha i sin lugna trädgård. Ialla fall dagtid.

  När det gäller uppslagen krävs bygglov och i det tittar man även på brandrisken osv. Du får nog räkna med att det står en del pallar, men inte 5 m staplat intill din tomt.
   
Bevaka ämnet och häng med när det uppdateras.
Bevaka