Byggahus.se

Infästning och dimensionering av pulpettaks utbyggnad

116 läst  0 svar

 1. pelrik
  Självbyggare Nivå 6
  Hej!

  Ska bygga ett orangeri som tillbyggnad på vårt hus. Nu funderar jag på hur man fäster takbalkarna i huset på bästa sätt. Har funderat på antingen en regel (dimension?) som fästs i timmerväggen som sedan balkarna läggs ovanpå. Men eftersom jag vill spara på konstruktionens höjd funderar jag på att använda balkskor. Skulle det fungera? Då måste jag jacka ur takbjälkarna så att de hamnar kloss an mot balkskons botten.

  Se skisser.
  Spännvidden på takbjälkarna är 4,5 m.
  Bredden på byggnaden är 7,3 m.
  Takvinkeln blir ca 5 grader.
  Snözon: 2

  Taket ska vara ett sedumtak där lasten beräknas vara densamma som för ett betongtegeltak.
  Själva balkarna består av två stycken ihopspikade 35x195 som jag haft liggande och tänkte få användning för nu. Varje balk blir alltså 70x195. På dessa sätts råspont, takpapp osv. Dessa balkar skarvas även på mitten där det finns en bärlina med måtten 145x225, bärlinan skarvas mitt över pelaren med 50 cm skarv halvt i halvt. Denna bärlina stöttas på mitten av en pelare i from av en avbarkad granstock. Hammarbandet berstår av en 45x225, även den skarvas på mitten. Hörnpelare 120x120 och alla andra pelare 100x100 med c/c 1460 ca. Är inte helt klar över pelarnas placering då jag bygger med gamla fönster men ungefär så.
  Dimensionerna har räknats fram via träguiden.
  Allt virke är hemmasågat.

  Huvudfrågorna är egentligen:
  Är dimensioneringen tillräcklig på virket?
  Hur görs infästningen av takbalkarna bäst i timmerstommen?