Byggahus.se

I väntan på förhandsbesked...

 1. S
  Medlem · 27 inlägg

  Subarumannen

  Medlem
  Hej!

  Skriver mitt första inlägg efter att ha tokläst en massa av trådarna här, kul att kunna få tips och råd! Vi hoppas på att komma igång (?) med vårt första husbygge på min svärfars mark så snart som möjligt, även om vi förstått att det mesta tar tid...

  I skrivande stund sitter jag och sambon och väntar på vår första prövning av kommunen, nämligen Byggnadsnämndens utslag gällande vårt förhandsbesked om avstyckning/nybyggnation av enplanshus. (Utanför detaljplan) Imorgon gäller det!

  Utöver karta och ansökningsblankett har vi bifogat medgivande utan erinran från samtliga kringboende, positivt förhandsbesked för anläggandet av enskilt avlopp från Miljöförvaltningen, samt en skrivelse där vi lägger fram våra planer och argument.

  Dessutom har Länsstyrelsen i dagarna fattat beslut om att inga fornminnen finns på den tänkta tomten, detta med anledning av att vår handläggare på Stadsbyggnadskontoret hänvisade till ett sådant som en av grunderna för avlag/bordläggning inför mötet i B-nämnden.

  Tyvärr har vår handläggare förslagit avslag, så vi räknar dessvärre med att överklaga om inget överraskande inträffar under mötet imorgon.. :-/ Denne hävdar att en nybyggnation ej passar in i landskapsbilden, samt att "då det är stor efterfrågan på tomter i området bör stor försiktighet iakttagas vid avstyckning av mark". I övrigt anser densamme att det är ont om allmänna kommunikationer i området och att det ju faktiskt är hela 700 meter till busshållplatsen... :-/ Till sist tycker handläggaren att husen (trots att det är ute på landet) skall ligga tätt på rad och inte på en mindre höjd med skog bakom och på sidorna av huset vilket vi har önskat.

  Våra chanser är väl om inte obefintliga så vädigt små, åtminstone som det känns nu...

  Återkommer med resultat, och säkerligen med frågor om tips inför en eventuell överklagandeprocess.
   
 2. S
  Medlem · 27 inlägg

  Subarumannen

  Medlem

  Re: I väntan på förhandsbesked...

  Då kom det deprimerande beskedet, avslag.... >:(

  Huvudskälet var tydligen att tomten ligger för långt ifrån övriga tomter, (trots endast 40 m från stamfastighet). Blev dock votering i Byggnadsnämnden, moderaterna ville bifalla oss medan sossarna var emot. Nu vet vi åtminstone hur vi skall rösta i år...

  Länsstyrelsen nästa, här skall kämpas!!
   
 3. lbg
  Medlem · 642 inlägg

  lbg

  Medlem

  Re: I väntan på förhandsbesked...

  Ja, men det visste man väl ändå, hur man ska rösta, menar jag...  ;)

  Skämt åsido, jag beklagar, hoppas verkligen det löser sig för er! Kämpa på!
   
 4. S
  Medlem · 27 inlägg

  Subarumannen

  Medlem

  Re: I väntan på förhandsbesked...

  Visst, fick bara ännu ett skäl inför valet... :-/

  Tack för supporten!!

  Vi kommer ev. att engagera en jurist i ärendet, lär väl inte skada iaf. Vi skriver vidare under processens gång.
   
 5. S
  Medlem · 27 inlägg

  Subarumannen

  Medlem

  Re: I väntan på förhandsbesked...

  I väntan på vårt protokoll från Byggnadsnämnden, försökte vi nå "vår" handläggare utan resultat. Vi har dock fått reda på att rösterna i BN var 5-4 till vår nackdel.
  (S + V röstade emot oss, medan M, Fp och Kd var på vår sida.) Dessutom uppmanas vi av tjänstemännen på Stadsbyggnadskontoret att försöka få med vår tänkta tomt i en kommande detaljplanering av intillligande bostadsområde, vilket ligger en bit från min svärfars mark. Verkar dock inte som vi har något att vinna på det i nuläget.

  Idag fick vi ett brev från vice ordförande (borgerlig) i BN där denne påpekade att vi fått avslag på vårt förhandsbesked p.g.a. mycket svaga argument. Vi uppmanas i brevet att överklaga och vi får gärna ringa om vi vill veta mer. Visst finns det politiker som bryr sig! (Även om det är valår.) Är det verkligen ett vanligt förfarande med ett sådant utskick?? Vi har nu pratat med nämnda kommunpolitiker och därmed blivit ännu mer "taggade" att fortsätta med vårt tomtprojekt.

  Tyvärr är ju handläggningstiden i Länsstyrelsen upp till ett år, men vad gör man... :-/
   
 6. S
  Medlem · 8 inlägg

  Splash

  Medlem

  Re: I väntan på förhandsbesked...

  Vi är i ungefär samma dilemma som ni är. Vi har inte sökt förhandsbesked ännu men kommer att lämna in ansökan inom de närmsta veckorna. Den tomt vi vill bebygga ligger inom riksintresse för naturvård vilket kommunens tjänsteman refererar till och säger att det antagligen kommer bli avslag. Blir ju inte lättare då samme tjänsteman är föredragande i BN. Svårt att få fram sina argument i BN då man inte få göra sin egen röst hörd. Har skrivit ihop ett brev som vi tänkte bifoga till ansökan med vår ambition och syn på de rekommendationer som finns för bebyggelse i detta område för riksintresse. Man måste bl.a. bebygga där det redan finns befintliga bebyggelsegrupper och vägar, inte skada de areella näringarnas bedrivande och bevara landskapsbilden. Får väl hoppas att man i varje fall läser upp våra synpunkter vid nämndemötet.

  Tror nog mest att kommunen är rädd för att om de ger förhandsbesked till en så måste de ge det till "alla". Kan det vara så i ert fall också? BN borde väl göra bedömning om det är lämpligt att bebygga i varje enskilt fall?

  Vet någon om det är förenat med avgifter/kostnader att överklaga ett beslut från Byggnadsnämnden till Länsstyrelsen eller vidare ytterligare ett steg till Länsrätten?

  Än har vi inte så många erfarenheter att komma med när det gäller överklagande och hoppas vi slipper dem också :)

  Lycka till med ert projekt och stå på er!
   
 7. S
  Medlem · 27 inlägg

  Subarumannen

  Medlem

  Re: I väntan på förhandsbesked...

  Vårt tomtläge ligger i anslutning till naturskyddat område, vi tänker dock bygga en bit därifrån. Vår handläggare var liksom i ert fall negativ från början, och då kunde vi ju ana utgången av BN:s möte. Vidare skrev vi också ett långt brev med allt vi kunde komma på gällande vårt tänkta nybygge, detta är nog vettigt att göra då man ju ändå inte får föra sin talan i BN.

  Visst kan det vara så att de har en generell restriktivitet gällande förhandsbesked, i synnerhet då det gäller nybyggnad utanför detaljplanelagt område. Inom kommunen där vi bor har man som mål att förtäta bebyggelsen istället för tvärtom, vilket knappast underlättar för oss. Man hoppas ju att juristerna på Länsstyrelsen är mindre bundna till de politiska ramarna som gäller för kommunen.

  Vår nota från BN efter avslaget hamnade på 4800:-. Överklagan till länsstyrelsen skall vara kostnadsfri, men vi får hoppas ni slipper denna tidsödande fortsättning...
  Vi kommer att lämna in vår överklagan nästa vecka, efter att en jurist (inom detta område) har sagt sitt.

  Lycka till ni oxå!!
   
 8. L
  Medlem · 48 inlägg

  Lowet

  Medlem

  Re: I väntan på förhandsbesked...

  Min rekommendation är att begära ett samanträde med någon som har något att säga till om, tex statsarkitekten. Sedan tar du med dig dina ritningar och sätter dig och förhandlar. Ha redan innan flera mindre, snällare varianter klara i huvudet. Sen gäller det bara att få honom att gå med på ditt förslag. Det kanske inte är så mycket som skiljer ett nej från ett ja.

  Uppfattade inte om du ägde tomten nu eller inte (edit: såg att det var din svärfars). Annars måste du ju göra något med den om du inte får bygga, ställa upp alla dina bilar. Eller varför inte husvagnsuppställning för en av våra minioriteter... Från kommens sida måste det ju vara trevligare med en skattebetalare extra än en massa bråk. Lycka till!
   
 9. saturnus
  Medlem · M · 3 679 inlägg

  saturnus

  Medlem

  Re: I väntan på förhandsbesked...

  I ärenden som går en emot, är det viktigt att man begär personlig inställelse vid t ex byggnadsnämnden sammanträde, då ens ärende skall avgöras/beslutas. På så sätt får man möjlighet att själv, inför nämndens ledamöter, framföra varför man anser det viktigt med t ex ett bygglov. Att som i ärendet, man vill bo nära föräldrarna p g a....osv

  Förvaltningslagen är den viktigaste lagen för medborgarna

  http://www.nassjo.se/content/view/full/2333

  Tack till Nässjö kommun för att man på hemsidan visar till Lagen

  http://img.photobucket.com/albums/v388/Z-Jensen/civilministern3.jpg
   
 10. S
  Medlem · 27 inlägg

  Subarumannen

  Medlem

  Re: I väntan på förhandsbesked...

  Tack för tipsen Lowet och saturnus2....

  Tyvärr hjälper det inte i alla kommuner att inställa sig personligen vid Byggnadsnämndens möte, åtminstone inte om de olika partitillhörigheterna har sin fastslagna linje i "vår" typ av ärende. Byggnadsnämnden blev informerad om våra skäl, men detta hjälpte inte oss. Hade det varit borgerlig majoritet hade vi fått bifall.

  Nu har vi i alla fall skickat in vår överklagan, och kommer under de närmsta veckorna att komplettera densamma efterhand med foton e.t.c. Vi hoppas att vårt relativt enkla ärende (inga trilskande grannar, fornminnen el. likn.) kan avgöras fortare än mer komplicerade ärenden, men vi får väl se....

  Ha det gott.
   
 11. saturnus
  Medlem · M · 3 679 inlägg

  saturnus

  Medlem

  Re: I väntan på förhandsbesked...

  Ja Ni får jobba på med att fota andra byggnader i området som gränsar till de de områden man vill skydda. Det handlar om att vinna eller förlora, och man står sig själv närmast, så då brukar man få ta till lite "tjuv och rackarspel".
  Personlig inställelse ger mer än en bunt A4:surprised:r med nedskrivna argument, som ingen av nämndens ledamöter läser, då de förutsätter att tjänstemannen läst dessa.
  Nej det kostar inget (mer än pappret) att överklaga i Förvaltningsdomstol= Länsrätt, kammarrätt och regeringsrätten. Om ärendet är viktigt, kan man anlita en advokat (om det går att hitta någon som är kompetent med frågorna) denne har möjlighet att enkelt kolla upp andra liknande ärende, och hur utfallet blivit i domstol för dessa.
  kämpa på.
  Lowets inlägg talar också för hur viktigt det är att kommunicera, för att få klarhet i vad myndigheten har emot ett hus i området, är det färgen, typen eller storleken o s v
   
 12. S
  Medlem · 27 inlägg

  Subarumannen

  Medlem

  Re: I väntan på förhandsbesked...

  Visst, det finns säkert kommuner där detta fungerar. I vårt fall var det dock som sagt politik som avgjorde.

  I området där vi vill bygga, har en annan familj fått positivt utfall från Länsrätten som möjliggjort avstyckning. Det största problemet för oss verkar inte vara de skyddade områdena, utan att vi inte vill bygga precis invid övriga hus. Vår advokat har just börjat "gräva" i ärendet.... :)
   
 13. saturnus
  Medlem · M · 3 679 inlägg

  saturnus

  Medlem

  Re: I väntan på förhandsbesked...

  Låter bra, få ut kopia av grannens dom, finns kanske något där Ni kan använda. Inte fel att använda domstolens formuleringar i egna besvärsinlagor ;)
   
 14. S
  Medlem · 8 inlägg

  Splash

  Medlem

  Re: I väntan på förhandsbesked...

  Hur har det gått för er Subarumannen? Har ni hört något från Länsstyrelsen ännu?
  Vi fick också, som väntat, avslag på vår ansökan och förbereder nu en överklagan till Länsstyrelsen.
   
 15. S
  Medlem · 27 inlägg

  Subarumannen

  Medlem

  Re: I väntan på förhandsbesked...

  Vi fick dessvärre avslag från Länsstyrelsen och i efterhand har vi förstått att i vår kommun så invänder LS inte gärna mot BN:s beslut.

  Istället har vi nu sökt förhandsbesked på en tomt alldeles i närheten av vårt första önskemål. I dagarna fick vi besked om att detta BEVILJADES!! Har skrivit avtal med husfirma och Lantmäteriet är någorlunda på G. Vi är tokglada och håller som bäst på med att fälla träd och elda ris.

  Med anledning av tomtens beskaffenhet så blir det nu ett sluttningshus. vilket vi absolut inte har något emot. Den "nya" tomten känns kanon, och man får väl erkänna att man ibland får "skygglappar" för tänkbara alternativ... :D

  Kämpa på, det händer ju trots allt att trägen vinner! Gärna med hjälp av lite ny taktik/nya infallsvinklar...
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.