Byggahus.se

Hyresregleringen behöver förändras!

  1. Ola Johansson
    Riksdagsledamot Centerpartiet Nivå 2
    Centerpartiet vill införa en möjlighet för hyresvärdar och hyresgäster att göra egna överenskommelser om hyrorna, förutsatt att båda är överens.

    Normalfallet är förhandlade hyror och ett bruksvärdessystem som är transparent och medger hyror som på ett bättre sätt speglar efterfrågan och värde.

    Presumtionshyrorna har varit värdefulla för att få fram fler nya hyresrätter. Vi att presumtionshyror ska fortsätta gälla på obegränsad tid.