Byggahus.se

huset hinner ej bli putsat till slutbesiktningen

 1. A
  Medlem · 82 inlägg

  Anders1010

  Medlem
  hej vi har ett litet problem, vårt hus ska slutbesiktigas den 28 november och än har inte muraren börjat laga alla håligheter i utsidan av vårt hus. Sedan ska han på med väv och sto puts.
  På grund av att takstolarna har ramlat ( inkompetenta snickare )har vi lite bortslagna delar i lättbetongen på flera ställen. ( springorna på insidan är fixade, så vi ser inte längre rätt ut)

  Nu till frågan, kan huset bli godkänt i en slutbesikning om inte putsen är på?

   
 2. volvo
  Medlem · Södra sverige · 2 771 inlägg

  volvo

  Medlem

  Re: huset hinner ej bli putsat till slutbesiktning

  Det är möjligt att ebsiktningsmannen, med tanke på årstiden, kan godkänna entreprenaden med förbehållet att putsen skall göras inom en viss tid. (troligen till våren)
  Om jag hade varit er så hade jag inte velat ha färdigputsat vid otjänlig väderlek. Bättre att vänta. Dock bör håligheter och liknande kunna lagas omgående.

  Självklart skall ni då hålla inne ett betryggande belopp för putsningen tills arbetet är utfört.l
   
 3. A
  Medlem · 82 inlägg

  Anders1010

  Medlem

  Re: huset hinner ej bli putsat till slutbesiktning

  Tack för svaret, du skrivet eventuellt kan besiktningsmannen godkänna det.
  Det finns alltså en möjlighet att det inte blir godkänt. Påverkar saker som att det finns en fransk balkong som inte är uppsatt pga att fasaden inte är putsad?


  Vår byggfirma Roxistenhus( vi bygger med totalentreprenad ) hävdar att slutbesiktningen kommer att ske den 28 november och att muraren ska hinna. Vi är väl lite tveksamma, men kan inte påverka något och idag spöregnar det. Huset har stått så här sedan i slutet av juli och ännu har det inte blivit putsat. Vi är inte
  intresserade av att det ska bli halvdant, utan kan vänta, men vill flytta in fastän putsen inte är där. Idagsläget är husbygget redan 4 veckor försenat. Naturligtvis kommer vi att hålla inne med pengar tills putsningen är klar.

  Min fråga är, vågar man boka flyttfirma till den 28 fast putsen ev inte är ditsatt...
   
 4. B
  Medlem · 5 826 inlägg

  Re: huset hinner ej bli putsat till slutbesiktning

  Vad säger er KA?

  Själv har jag svårt att tro (och tycka) att ni ska genomföra slutbesiktning innan huset står fullt färdigt. Däremot finns väl inget som hindrar att ni redan bor inne i huset medan man slår på puts utvändigt.
   
 5. A
  Medlem · 82 inlägg

  Anders1010

  Medlem

  Re: huset hinner ej bli putsat till slutbesiktning

  Vår KA tror att det är lika stor chans att besiktningsmannen godkänner med anmärkning som att han vänder och inte vill besiktiga alls. I och med att vi bygger i Skåne är det alltså inte för sent att sätta puts idag, men man vet ju inte hur vädret är om några dagar.

  "Själv har jag svårt att tro (och tycka) att ni ska genomföra slutbesiktning innan huset står fullt färdigt.  Däremot finns väl inget som hindrar att ni redan bor inne i huset medan man slår på puts utvändigt citat billy bäver" Detta förstår jag inte riktigt, man kan väl inte flytta in i ett hus utan att det först är slutbesiktigat?

  Vår projektledare är optimistisk och säger att huset kommer att godkännas med anmärkning även om inte putsen är där. Samma person hävdade dock i det längsta att huset inte heller skulle bli något försenat fastän bygget stod stilla i 11 veckor ( idag är huset försenat 4 veckor). Han sa också att muraren skulle börja putsarbetet den 12 okt, han började denna vecka... Jag vet inte om jag vågar lita på projektledaren i detta fall, men man kan ju hoppas, vi vill ju så gärna flytta in i huset.

  margareta sjödin
   
 6. B
  Medlem · 5 826 inlägg

  Re: huset hinner ej bli putsat till slutbesiktning

  Visst kan man flytta in i huset innan slutbesiktning! Givet att byggnaden är brukbar och uppenbart felfri invändigt finns i praktiken inga hinder.

  Men dubbelkolla också detta med KA.
   
 7. C
  Medlem · 611 inlägg

  carlssoni

  Medlem

  Re: huset hinner ej bli putsat till slutbesiktning

  Jag vill bestämt avråda från att flytta in före godkänd slutbesiktning. Så länge en sådan inte föreligger är det entreprenören som har ansvaret för entreprenaden och de skador som uppstår. Måste nu en inflyttning absolut ske bör en statusbesiktning ske vid inflyttningen så det vid slutbesiktningen kan fastställas vilka ev. skador som skett mellan inflyttningen och slutbesiktningen och som således beställaren förosakat. Som gjort för diskussioner....

  Enklast är att det före inflyttningen görs en invändig slutbesiktning, som förhoppningsvis kan godkännas samt att man avvaktar med det utvändiga arbetet till våren och då detta är klart gör en kompletterande slutbesiktning.

  Det måste dock tillses att anslutningar m.m. utvändigt görs så att vatten och snö inte träner in i väggen eller mellan vägg och snickerier under vintern.
  Sedan skall naturligtvis beställaren hålla inne det belopp som det kostar att göra färdigt utvändigt tills detta arbete är slutbesiktat och godkänt.
   
 8. B
  Medlem · 5 826 inlägg

  Re: huset hinner ej bli putsat till slutbesiktning

  "Statusbesiktning" låter ju vettigt, även om jag fortfarande får intrycket att bristerna utanpå huset inte påverkas av att man bor inne i det.

  Har "carlssoni" något tips till "Anders1010" och oss andra hur man - juridiskt hållbart - dokumenterar en sådan besiktning?
   
 9. O
  Medlem · Västmanlands län · 1 756 inlägg

  ordain

  Medlem

  Re: huset hinner ej bli putsat till slutbesiktning

  Jag tycker att ni ska försöka få det putsat nu och sedan slutbesiktning direkt efter det.

  Eftersom ni har totalentreprenad med fast pris och ett inflyttningsdatum (om jag förstår det hela rätt), så tycker jag ni ska kräva att det putsas nu och att huset täcks in och värms upp, för att garantera gott putsklimat oavsett om vädret blir sämre.

  Vi valde att täcka in vårt hus och värma upp, inför putsning som just nu pågår för fullt (imorgon ska första delen avtäckas):

  http://holmdalen.servehttp.com/site/gallery/download?id=2267
   
 10. A
  Medlem · 82 inlägg

  Anders1010

  Medlem

  Re: huset hinner ej bli putsat till slutbesiktning

  tack för svaren.

  Att flytta in före godkänd slutbesiktning har aldrig varit ett alternativ, vi är helt medvetna om vilka diskussioner som kan uppkomma.

  Som det ser ut i dagsläget kommer inte putsaren att hinna putsa innan tisdag fastän han plastar in hela huset. Att flytta slutbesiktningsdagen några dagar vill inte Roxistenhus och jag vet inte heller hur lätt det är att få en besiktning flyttad. Besiktningsmännen lär vara mycket bokade.

  Idagsläget har muraren faktiskt hunnit laga de värsta hålen i huset, och lagt en grundputs på delarna under carporten.
  Det finns hopp att även vårt hus blir klart någon gång. ( fast inte helt färdigt innan slutbesiktningen)

  Vi får se vad besiktningsmannen säger på tisdag, antingen får vi flytta in med anmärkningar eller så blir det ett nytt besiktningsdatum när bygget är helt färdigt.

   
 11. yonna
  Medlem · Österlen · 6 818 inlägg

  yonna

  Medlem

  Re: huset hinner ej bli putsat till slutbesiktning

  Jag flyttade in efter en "halv" slutbesiktning dvs hela inanmätet var klart. Detta för att byggaren skulle kunna hålla tidsaspekten (rejäl bot/vecka skulle annars utgå) och för att klimatet var olämpligt för fasadskiktet. Men nu hade KA, byggare, arkitekt och jag ett mycket gott samarbete och den fullständiga slutbesiktningen gjordes 6 veckor senare. Inget jag rekommenderar allmänt sett - men jag hade stort förtroende för byggaren efter att ha följt hans gedigna jobb under byggnationen.
   
 12. C
  Medlem · 611 inlägg

  carlssoni

  Medlem

  Re: huset hinner ej bli putsat till slutbesiktning

  Denna statusbesiktnings ändamål är att beställaren och entreprenören skall dokumentera och vara överens om hur huset ser ut vid inflyttningen d.v.s. vilka skador och dylikt som finns när beställaren flyttar in för att inte beställaren skall få skulden att åstadkommit skadorna vid inflyttningen och boendet. Parterna kan gemensamt gå igenom hela huset och notera vilka skador och andra anmärkningar som finns, anteckna detta i någon form av protokoll samt sedan skriva under protokollet. Tror man sig inte kunna komma överens själva kan man ju anlita en opartisk besiktningsman. Det hela kan förslagsvis kompletteras med foton.
  Före den slutbesiktning som senare sker åtgärdar entreprenören de skador och fel som noterades vid statusbesiktningen. Konstaterar slutbesiktningsförrättaren andra fel som omöjligtvis kunnat åstadkommits av beställaren under boendet skall naturligtvis dessa noteras och åtgärdas av entreprenören.

  Man skall vara medveten om att entreprenören har ansvaret för byggnaden och eventuella utifrån kommande skador, t.ex. av brand, inbrott m.m. fram till godkänd slutbesiktning varför beställaren måste förvissa sig om att entreprenören har sin entreprenad försäkrad för detta genom att begära att få ta del av försäkringsintyg.
  Kommer partena överens om att detta inte skall gälla utan beställaren skall svara för försäkringen går detta bra och beställaren har då att se till att hans villförsäkring träder i kraft i samband med inflyttningen.
   
 13. A
  Medlem · 82 inlägg

  Anders1010

  Medlem

  Re: huset hinner ej bli putsat till slutbesiktning

  Idag hade vi slutbesiktning på huset. Besiktningsmannen kom och frågade om detta var ett skämt?!!! Som det såg ut i dagsläget kunde han alltså inte godkänna huset, inte ens med anmärkningar.
  Vi diskuterade om man kunde göra någon slags statusbesiktning, så att vi kunde flytta in ändå fast utsidan inte var klar. Statusbesiktning hade denna besiktningsman aldrig hört talas om, men efter lite förklarande var inte ens det ett alternativ pga att ventilationen var inte besiktigad. Om det skulle hända något och ventilationen inte är kollad gäller inga försäkringar. Alltså kan vi inte ännu flytta in på några veckor...

  Är det fler än vi som har råkat ut för att besiktningsmannen vänt och inte velat besiktiga.?
   
 14. C
  Medlem · 611 inlägg

  carlssoni

  Medlem

  Re: huset hinner ej bli putsat till slutbesiktning

  Om besiktningsmannen anser att entreprenaden är så ofullständig att den inte kan besiktas kan han naturligtvis avstå från detta. Detta förekommer då och då.
  Den statusbesiktning som jag nämnt kan göras utan medverkan från en besiktningsman, bara parterna är överens. Men i detta fall verkar entreprenaden så ofullständig att inflyttning inte kan ske och då är det inte lämpligt ens med statusbesiktning.

  Att den inte besiktade ventilationen skulle vara avgörande för försäkringens giltighet låter konstigt. Att däremot bo i ett hus utan alls fungerande ventilation under en längre tid är olämpligt. Både för hälsan och för byggnadens goda bestånd.

  Den försening som nu uppstår innebär att entreprenaden är i dröjsmål och att du har rätt till ersättning för de direkta relevanta kostnader du drabbas av p.g.a. detta. Eller att vite, om sådant avtalats, börjar löpa.
   
 15. A
  Medlem · 82 inlägg

  Anders1010

  Medlem

  Re: huset hinner ej bli putsat till slutbesiktning

  Redan för 4 veckor sedan började vitet ticka... Huset skulle nämligen vara klart enligt kontraktet den 29 oktober... :'(

  Ett litet förtydligande, det var imkanalerna som inte hade besiktigas och det hade inte gjorts pga att det fattades delar till skorstenen och därför hade inte sotarn varit där.

  I alla fall är det inte kul när man förväntar sig att få flytta in. Att sedan projektledaren hela tiden är för optimistisk och tror att huset hinner bli klart fast det fattas massor av saker, gör inte saken bättre.

  Vi hoppas få flytta in innan jul, ett nytt datum för besikningen är inte spikat, utan besiktningemannen sa att "vi tar det när allt är färdigt denna gång"
  margareta sjödin

   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.