Hur kan man hjälpa någon som befinner sig långt bort att få köpekontrakt på en villa?
Personerna kommer hem till Sverige innan tillträdesdagen.

Kan köpekontrakt för fastighetsköp undertecknas digitalt?

Kan jag köpa och sedan sälja vidare utan att behöva ha lagfarten däremellan? (det är dyrt att få lagfart)

Några andra möjligheter på distans?
 
Det går inte att få till ett giltigt köpeavtal med digital underskrift.

Det vanligaste är den frånvarande parten skriver en fullmakt, ex. åt dig. mäklaren får inte agera fullmaktshavare).

Låt mäklaren skriva fullmaktstexten.
 
 • Gilla
TRJBerg och 4 till
 • Laddar…
H hempularen skrev:
Det går inte att få till ett giltigt köpeavtal med digital underskrift.

Det vanligaste är den frånvarande parten skriver en fullmakt, ex. åt dig. mäklaren får inte agera fullmaktshavare).

Låt mäklaren skriva fullmaktstexten.
Personerna befinner sig redan långt bort, så kan fullmakten undertecknas digitalt?
 
B b_hasse skrev:
Personerna befinner sig redan långt bort, så kan fullmakten undertecknas digitalt?
Man kan skicka papper express över hela jorden med leverans på max två tre dagar.
 
 • Gilla
JockeÅgren och 5 till
 • Laddar…
H hempularen skrev:
mäklaren får inte agera fullmaktshavare).
Gäller det specifikt för fastigheter? När vi köpte en bostadsrätts-villa i våras hade mäklaren fullmakt från både köpare och säljare och bägge bankerna accepterade detta utan problem. Därefter cirkulerades orginalhandlingar för underskrift.
 
E esortho skrev:
Gäller det specifikt för fastigheter? När vi köpte en bostadsrätts-villa i våras hade mäklaren fullmakt från både köpare och säljare och bägge bankerna accepterade detta utan problem. Därefter cirkulerades orginalhandlingar för underskrift.
Bostadsrätt är lös egendom inte fastighet.

Lös egendom är egendom som inte är jord.

Bil, båt,hus på ofri grund, tavlor,en limpa...ALLT som inte är jord.
 
D Dilato skrev:
Bostadsrätt är lös egendom inte fastighet.
Ja exakt, så det är därför det skiljer. Tack!
 
När vi köpte vårt hus så jobbade jag i Japan, det blev en faxad fullmakt till mäklaren. Det räckte.

Edit: Fullmakten hängde sedan i många år på väggen hos mäklaren, vittnena skrev ju sina namn och adresser på japanska...
 
 • Haha
 • Gilla
SusoDus och 1 till
 • Laddar…
K
pacman42 pacman42 skrev:
Fullmakten hängde sedan i många år på väggen hos mäklaren, vittnena skrev ju sina namn och adresser på japanska...
☺️
 
pacman42 pacman42 skrev:
När vi köpte vårt hus så jobbade jag i Japan, det blev en faxad fullmakt till mäklaren. Det räckte.

Edit: Fullmakten hängde sedan i många år på väggen hos mäklaren, vittnena skrev ju sina namn och adresser på japanska...
I första hand bör man utreda om den säljare som inte kan infinna sig i stället kan lämna fullmakt till någon. Observera att fastighetsmäklaren aldrig får vara ombud vid kontraktsskrivningen. Däremot går det i regel bra vid tillträdet (förutsätter alltid en skriftlig fullmakt i original).

Vid en försäljning av en fastighet ska fullmakten alltid vara skriftlig och den bör uppvisas i original vid kontraktsskrivning. En fullmakt i original är en förutsättning för att lagfart ska beviljas.

https://www.husmanhagberg.se/fragor-och-svar/att-salja-pa-distans/

Lantmäteriet:
Vad gäller för fullmakter?
Alla fullmakter som gäller överlåtelse av fast egendom ska vara skriftliga, 2kap. 27 § 2 stycket Avtalslagen (AvtL).
Det framgår inte uttryckligen av lag att dessa fullmakter ska vara undertecknade, men lagen är utformad på ett sådant sätt som innebär att vi i praktiken måste se fullmakten undertecknad och i original.
Detta beror på att skriftliga fullmakter återkallas genom att handlingen återtas eller förstörs, 2 kap. 16 § AvtL.
Eftersom det inte är möjligt att återta eller förstöra en digital handling måste skriftliga fullmakter i praktiken vara fysiska.
Lantmäteriet har inte någon möjlighet att kontrollera underskriften på en fysisk handling som undertecknats digitalt, och har inte möjlighet att avgöra om det handlar om en kopia, därför måste fullmakter ges in undertecknade och i original.
 
 • Gilla
esortho
 • Laddar…
B b_hasse skrev:
Hur kan man hjälpa någon som befinner sig långt bort att få köpekontrakt på en villa?
Personerna kommer hem till Sverige innan tillträdesdagen.

Kan köpekontrakt för fastighetsköp undertecknas digitalt?

Kan jag köpa och sedan sälja vidare utan att behöva ha lagfarten däremellan? (det är dyrt att få lagfart)

Några andra möjligheter på distans?
Du kan be köparen att fråga mäklaren om ett bankid signerat avtal gäller?
Nu är jag själv osäker och frågade om det här för något år sedan och mäklaren svarade att det inte gick pga regelverket att det ska vara en papperssignering, men det kanske har ändrats?

Exempel på en större aktör, Scrive
https://www.scrive.com/sv/bankid-signera-avtal-digitalt-med-bankid
 
D Dilato skrev:
I första hand bör man utreda om den säljare som inte kan infinna sig i stället kan lämna fullmakt till någon. Observera att fastighetsmäklaren aldrig får vara ombud vid kontraktsskrivningen. Däremot går det i regel bra vid tillträdet (förutsätter alltid en skriftlig fullmakt i original).

Vid en försäljning av en fastighet ska fullmakten alltid vara skriftlig och den bör uppvisas i original vid kontraktsskrivning. En fullmakt i original är en förutsättning för att lagfart ska beviljas.

[länk]

Lantmäteriet:
Vad gäller för fullmakter?
Alla fullmakter som gäller överlåtelse av fast egendom ska vara skriftliga, 2kap. 27 § 2 stycket Avtalslagen (AvtL).
Det framgår inte uttryckligen av lag att dessa fullmakter ska vara undertecknade, men lagen är utformad på ett sådant sätt som innebär att vi i praktiken måste se fullmakten undertecknad och i original.
Detta beror på att skriftliga fullmakter återkallas genom att handlingen återtas eller förstörs, 2 kap. 16 § AvtL.
Eftersom det inte är möjligt att återta eller förstöra en digital handling måste skriftliga fullmakter i praktiken vara fysiska.
Lantmäteriet har inte någon möjlighet att kontrollera underskriften på en fysisk handling som undertecknats digitalt, och har inte möjlighet att avgöra om det handlar om en kopia, därför måste fullmakter ges in undertecknade och i original.
I mitt fall så var jag hemma i Sverige när överlämnandet av fastigheten gjordes, men fullmakten behövdes för att vi skulle kunna genomföra de delar av köpet som gjordes innan själva överlämnandet.
 
 • Gilla
Dilato
 • Laddar…
P paralun skrev:
Du kan be köparen att fråga mäklaren om ett bankid signerat avtal gäller?
Nu är jag själv osäker och frågade om det här för något år sedan och mäklaren svarade att det inte gick pga regelverket att det ska vara en papperssignering, men det kanske har ändrats?

Exempel på en större aktör, Scrive
[länk]
Nej det är inte tillåtet (Lantmäteriet har begärt en lagändring men den har inte tagits upp ännu).
 
 • Gilla
paralun
 • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.