Byggahus.se

Hur tolka "Entrén skall placeras mot gården" i detaljplan?

 1. U
  Medlem Nivå 4
  Vi har i princip beslutat oss för att acceptera ett erbjudande om en tomt, men det finns , som alltid, ett aber.

  I detaljplanen så finns det inskrivet följande lydelse: "Entrén skall placeras mot gården".

  Vid ett initialt informationsmöte med kommunen frågade jag bla, stadsarkitekt och planansvarig om en definition på begreppet "mot gården" vilket dom egentligen inte kunde svara på. Deras åsikt var att husen skulle placeras med "baksidan" mot lokalgatan så att ett "gårdstun" skulle skapas.

  Till råga på detta så skickades det ut tillsammans med tomterbjudandet en illustration där huset var placerad nära tomtgräns i norr med entrén åt söder. Detta tyckte de dock var fel, men kunde ändå inte utifrån formuleringen motivera denna åsikt. Stadsarkitekten menade, med viss skämtsamhet, att de hade tolkningsföreträde men att om det skulle hålla vid ev. överklagan visste han inte.

  Tomten är på drygt 900 kvm vilket inte medger så stora möjligheter till placering av hus och garage, därtill ligger tomten på ytterslinga med lokalgatan i söder och en annan mindre gata i norr. Vi vill ställa huset med baksidan så nära tomtgränsen i norr med entrén i söder och jag anser att entrén är därmed är placerad "mot gården".

  Hur anser ni att man ska se på detta krav i detaljplanen, vem har tolkningsföreträde vid oklarheter om formuleringar? Någon som har en vedertagen definition på "gård" i dessa sammanhang? Vilken frihet har länstyrelse/länsrätt att tolka detta?

  Slutligen, vilka möjligheter har kommunen att styra placering och övrigt med krav utöver det som står specificerat i detaljplan?

  Många frågor detta, vi ska givetvis prata med kommunen igen men vi vill inte sätta oss i en def. situation förrän detta är uppklarat. Att vända huset andra vägen är uteslutet.

  /Uffe
   
 2. volvo
  Medlem Nivå 10
  "Gårdsfasaden" är den fasad som ligger motsatt "gatufasaden".
  Tolkningsrätt för begreppet har bygglovsavdelningen på kommunen.
  Sedan kan man ju alltid överklaga, men det är inte säkert att man får rätt, däremot förhalas byggstarten betydligt.
   
 3. Kalleman
  Medlem Nivå 7
  Ännu ett exempel på varför inte arkitekter borde syssla med att formulera juridiska texter.
   
 4. U
  Medlem Nivå 4
  Nu är ju detta inte längre aktuellt för mig iom att vi har bytt tomt så att vi kan placera huset enligt stadsarkitektens tolkning. Däremot finns ju ett flertal tomter som kommer att få det lite knepigt om det inte går att bända på detta en aning.

  Som jag har fattat det så är ju en detaljplan ett juridiskt bindande dokument och håller man sig inom de ramarna så får man göra lite som man vill. Därför borde det vara rätt viktigt att de formuleringar som finns mer där är kompletta och entydiga.

  Det finns ju exempel där folk har byggt mer eller mindre tvåplans hus där detaljplanen föreskriver enplanshus då dom gömt det andra planet inom den 45-gradiga lutningen. Det verkar ju som ett solklart sätt att bända på reglerna utan att bygglovsavdelningen har något att sätta emot. På samma sätt borde begreppet ovan vara tänjbart eftersom det är så otydligt och kan betyda lite vad som helst. Tittar man på den gamla bebyggelsen så står ju husen olika placerade i relation till gata och väg så man borde ha goda chanser att få igenom alt. placering om nu inte bygglovsavdelningen har befogenheter som går över detaljplan.
   
 5. Kalleman
  Medlem Nivå 7
  Just därför borde detaljplanebestämmelser inte kunna ge upphov till godtycke från tolkarens sida. De borde skrivas och utformas av jurister och inte arkitekter.

  Ett exempel jag hörde för några dagar sen: "Garage får byggas endast i undantagsfall". Vad är ett undantagsfall? Och på vilka grunder bedömer man det? Inte konstigt att handläggare dömer olika...