Jag har en komplicerad fråga som jag sökt svar på nätet och skattemyndigheten kring, men inte fått eller hittat något som gör mig klokare på.

Jag äger en fastighet på ca 1500 kvm med ett småhus. På tomten finns också en ett komplementhus som är två förråd och en carport. De har ett gemensamt tak och gemensam vind (tänk förråd, carport, förråd med gemensam bottenplatta och takkonstruktion). Väggkonstruktion är i sten och taket är i betongtegel. Det är inte inrett som bostad, men det finns toalett/dusch i det ena förrådet. Byggnaden har funnits i ca 15 år. Den sitter inte ihop med småhuset utan står ca 5-8 meter ifrån, och saknar idag taxering. Taxeringsvärdet på fastigheten och småhuset är tillsammans 6-7 mkr.

Om jag bygger igen carporten, renoverar interiören och installerar kök så är detta plötsligt ett väldigt användbart gästhus (komplementbostadshus) om ca 60 kvm. Då blir det en ny, egen, taxeringsenhet med ett taxeringsvärde som ger mig max fastighetsavgift. Nu min fråga: Är detta en nybyggnad (och då skattebefriad under 15 år) eller en ombyggnad (med full fastighetsavgift om 9 tkr/år redan från första året)? Hur görs bedömningen kring vad som är en skattebefriad nybyggnad och direkt skattepliktig ombyggnad? Personen på Skatteverkets telefonupplysning kunde inte svara på frågan och svarade typ att det får bedömas när det blir aktuellt.

Min plan är att skapa ett gästhus, där jag slipper en extra fastighetsavgift på 150 tkr under 15 år, och någon gång under denna tid bygga samman de två byggnaderna så att de blir en enda större byggnad (med en fastighetsavgift).
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.