Stadsbyggnadskontoret har förhandshintat om att vi har en våning för mycket i ritningen. Max 2 är tillåtet och byggnadshöjd 6m.
Det gäller vår planerade källare som är helt under mark men på kortsidan av huset har vi fönster och dörr i ett schakt. Källartrappa/schakt ska ju vara ok om det är längs fasaden.

Men... var går gränsen för storlek på schaktet så inte källaren räknas som våning eller ska inkluderas i byggnadshöjden? Var finns det angivet mer exakt? Hittar bara "vid beräkning av medelmarknivå undantas schakt i form av källartrappor, ljusschakt eller ventilationsschakt"
 
 • Översikt över husritning som visar källarens fönster och dörr i schaktet längs husets kortsida.
  Inloggade ser högupplösta bilder
  Skapa konto
  Gratis och tar endast 30 sekunder
 • Sektionsritning som visar husets sidoprofil med angiven max byggnadshöjd och mått på schaktet.
  Inloggade ser högupplösta bilder
  Skapa konto
  Gratis och tar endast 30 sekunder
N
Inlägg från december 2019 - så alla vet.

Sidan 44 i rapporten står det att det inte skall räknas som våning om större delen av byggnaden är under mark. Hur har det gått? Redan löst? Mer info kring schakt se nedan inklusive länk.


5. Våningen är i sin helhet belägen under mark. Undantaget kan tillämpas för en byggnads nedersta våningar som i sin helhet är belägna under markytan. Exempel på sådana våningar är källare som inte till någon del sticker upp över markytan.
Sidan 19-25 i boverkets rapport fann jag en del om schakt och det handlar om var man beräknar markplanet.

Undantag för små schakt, uppfyllnader och uppbyggnader När markplanet ska fastställas gäller vissa undantag, som kan tillämpas om det finns enstaka mindre schakt, uppfyllnader eller uppbyggnader invid byggnaden. Dessa får undantas om de är förhållandevis små och för sin funktion behöver vara placerade invid byggnaden. Mätpunkterna sätts då längs med en fiktiv marklinje invid byggnaden som ansluter till marknivån på ömse sidor om schaktet eller uppbyggnaden.
Exempel på reglering av byggnadsverks höjder och våningsantal 25
Boverket
Exempel kan vara:
• Schakt i form av garageramper, källartrappor, ljusschakt eller ventilationsschakt.
• Uppfyllnader i form av ramper vid entré.
• Uppbyggnader, till exempel trappa vid entré. Figur 19. Princip för källartrappa.
En källartrappa får bortses från. En fiktiv marklinje dras mellan marknivåerna på ömse sidor om trappan.
Figur 20. Princip för uppfyllnad i form av ramp.
En entréramp får bortses från. En fiktiv marklinje dras mellan marknivåerna på ömse sidor om rampen.
26 Exempel på reglering av byggnadsverks höjder och våningsantal
Boverket
Figur 21. Princip för uppfyllnad i form av ramp (alternativ utformning).
En entréramp får bortses från. En fiktiv marklinje dras mellan marknivåerna på ömse sidor om rampen.
Figur 22. Princip för uppbyggnad i form av trappa.
En entrétrappa får bortses från. En fiktiv marklinje dras mellan marknivåerna på ömse sidor om trappan.

Här är länken till dokumentet jag läser i: https://www.boverket.se/contentasse...-av-byggnadsverks-hojder-och-vaningsantal.pdf

Men jag tror det handlar höjden på källaren.
 
N
N Nylenskavillan skrev:
Inlägg från december 2019 - så alla vet.

Sidan 44 i rapporten står det att det inte skall räknas som våning om större delen av byggnaden är under mark. Hur har det gått? Redan löst? Mer info kring schakt se nedan inklusive länk.

Hej
Jag har skrivit "större delen av byggnaden" jag menar givetvis om större delen av våningen ligger under mark så räknas den inte som våning.

5. Våningen är i sin helhet belägen under mark. Undantaget kan tillämpas för en byggnads nedersta våningar som i sin helhet är belägna under markytan. Exempel på sådana våningar är källare som inte till någon del sticker upp över markytan.
Sidan 19-25 i boverkets rapport fann jag en del om schakt och det handlar om var man beräknar markplanet.


Undantag för små schakt, uppfyllnader och uppbyggnader När markplanet ska fastställas gäller vissa undantag, som kan tillämpas om det finns enstaka mindre schakt, uppfyllnader eller uppbyggnader invid byggnaden. Dessa får undantas om de är förhållandevis små och för sin funktion behöver vara placerade invid byggnaden. Mätpunkterna sätts då längs med en fiktiv marklinje invid byggnaden som ansluter till marknivån på ömse sidor om schaktet eller uppbyggnaden.
Exempel på reglering av byggnadsverks höjder och våningsantal 25
Boverket
Exempel kan vara:
• Schakt i form av garageramper, källartrappor, ljusschakt eller ventilationsschakt.
• Uppfyllnader i form av ramper vid entré.
• Uppbyggnader, till exempel trappa vid entré. Figur 19. Princip för källartrappa.
En källartrappa får bortses från. En fiktiv marklinje dras mellan marknivåerna på ömse sidor om trappan.
Figur 20. Princip för uppfyllnad i form av ramp.
En entréramp får bortses från. En fiktiv marklinje dras mellan marknivåerna på ömse sidor om rampen.
26 Exempel på reglering av byggnadsverks höjder och våningsantal
Boverket
Figur 21. Princip för uppfyllnad i form av ramp (alternativ utformning).
En entréramp får bortses från. En fiktiv marklinje dras mellan marknivåerna på ömse sidor om rampen.
Figur 22. Princip för uppbyggnad i form av trappa.
En entrétrappa får bortses från. En fiktiv marklinje dras mellan marknivåerna på ömse sidor om trappan.

Här är länken till dokumentet jag läser i: [länk]

Men jag tror det handlar höjden på källaren.
 
Nej , inte löst ännu. Ärendet ligger inne hos stadsbyggnadskontoret. Denna ritning skickade vi in men fick direkt motstånd på att den tolkades som sutterängvåning.
Hittade sedan lite skrivningar (oklart vad detta är för dokument) om att det endast får vara max 2kvm fönsteryta i ett schakt.
Vi reviderade lite sorgset till endast en fönsterdörr 10x21. Får se hur det går. Hade ju varit trevligt med något mer fönster.
 
 • Arkitektonisk ritning av en husfasad med en dörr och begränsat med fönster enligt reglering.
  Inloggade ser högupplösta bilder
  Skapa konto
  Gratis och tar endast 30 sekunder
 • Utdrag ur regeltext om sluttningvåning med krav på fönsteryta och marknivå i förhållande till golvet.
 • Dokument med text som definierar begreppen våning och källare enligt byggnadsförordningen, relaterat till diskussion om byggprojekt.
N
Hej
För det första är det en sutterängvåning? Ligger den i sluttande terräng?
 
N
Definition från sidan 55 enligt länken:

https://www.boverket.se/contentasse...-av-byggnadsverks-hojder-och-vaningsantal.pdf

Ett suterrängutrymme i en byggnad är beläget delvis under mark i en sluttning. Med mark avses den faktiska markytan. Gränsen mellan källare och suterrängutrymme kan ibland vara svår att dra, men det kan åtminstone konstateras att utrymmet inte kan vara beläget helt under mark, och bara kan finnas i en byggnad som står på sluttande mark.
Källare En källare är ett utrymme i en byggnad som är beläget helt eller delvis under mark. Med mark avses den faktiska markytan
 
Nej, helt under mark förutom schaktet.
 
N
Det du förhandlar om är inte själva utrymmet, tror jag, utan hur ingången till utrymmet skall se ut eller om det skall finnas eller rent av måste finnas. Ger de dig hjälp när de kallar utrymmet för sutteräng? De tillåter en dörr. Skulle de tillåta en källardörr om utrymmet räknades som helt under mark och därför blir undantaget våningsregeln. Kanske måste du då ta bort både dörr och fönster.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.