Byggahus.se
 1. Byggahus.se är oberoende på konsumentens sida Regler

Hur stor tillbyggnad är tillåten och får man göra en tillbyggnad via "korridor/hall"

 1. G
  Medlem · 24 inlägg

  gunsven

  Medlem
  Hej,

  I ett avsnitt av Husdrömmar@SVT så byggde ett par (Emma och Lukas) ihop ett äldre hus med ett nytt hus via en typ av hall/korridor, se info här: länk Det gav oss en idé om tillbyggnad.

  Kort bakgrund: vi har en fastighet där det i nuläget finns ett äldre hus som vi skulle vilja riva för att istället bygga ett nytt hus på fastigheten. Eftersom det enbart får finnas en huvudbyggnad på fastigheten skulle vi behöva riva hus A) först innan vid kan bygga hus C)+D) enligt kommunen.

  Idén som vi fick var att istället för att riva hus A) så gör vi tekniskt sätt en tillbyggnad av hus A) genom att bygga ihop hus A)+B)+C). På så sätt kan vi bo kvar i hus A) under byggtiden, samt då låta husbygget av hus C) ta längre tid genom att göra många moment själva, då hus A) fungerar att leva och bo i.

  När hus C) sedan är klart så river vi då hus A) och bygger till hus D), och får då önskat slutläge med enbart hus C)+D) kvar.

  På bilden nedan är:

  A) nuvarande äldre hus (cirka 70m2)
  B) korridor/hall som skulle förbinda husen till en huskropp (6 x 2 m)
  C) nya tillbyggnad/hus (skulle bli cirka 120m2)
  D) framtida tillbyggnad till hus C)

  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  hus.jpg  Så summerat:

  alt1: Riva hus A först - Bygga hus C)+D) direkt
  alt2: Tillbyggnad hus C) med hus A) via korridor/hall B) - Riv sedan hus A)+B) - Bygg till hus D) till hus C).


  Fråga 1: finns det någon begränsning hur stor en tillbyggnad får vara (så länge totala byggnadsarea är inom godkänd detaljplan dvs)? I det här fallet är befintligt hus A) cirka 70m2 byggnadsarea, och tillbyggnad skulle blir cirka 120m2. Dvs, större än befintligt hus A).

  Fråga 2: finns det någon begränsning kring hur en korridor/hall måste vara utformat, längd/bredd?

  Fråga 3: om man gör en tillbyggnad där man mer eller mindre bygger två huskroppar, räknas det som en (1) huvudbyggnad då man förbinder dem via korridor/hall, enligt skissen? Mer eller mindre, är det bygglovmässigt ok att räkna detta om en (1) byggnad rent tekniskt?

  Fråga 4: som alternativ till att först riva hus A) sen bygga hus C)+D), är en tillbyggnad A)+B)+C) ett ok alternativ eller finns det någon stor nackdel som man bör känna till?

  Tacksamma för alla tips och råd vi kan få :)
   
 2. Jonatan79
  Hobbysnickare · Nacka · 14 355 inlägg

  Jonatan79Premiumikon: Hand

  Hobbysnickare
  Jag har hört och sett flera kommuner som tillåter ägarna att uppföra en ny huvudbyggnad genom att samtidigt söka rivningslov för den som ska rivas. Efter slutbesiktning och slutintyg för nya byggnaden får då ägarna X antal månader på sig att riva gamla huvudbyggnaden. Kolla detta en runda till med bygglovsenheten.
   
  • Laddar…
 3. R
  Medlem · Västernorrland · 1 815 inlägg

  Räknenisse

  Medlem
  Vad har då kommunen som medel att tvinga fram rivningen om den inte genomförs? Att nyttja ett beviljat bygg- eller rivningslov är väl alltid frivilligt?
  Däremot kan jag tänka mig att rivningen kan bakas in i samma lov, så att man på något vis villkorar slutbeskedet/ibruktagandet med att rivningen är genomförd. Då kan det aldrig finnas mer än ett hus som är godkänt för att användas som boende samtidigt.
   
  • Laddar…
 4. Jonatan79
  Hobbysnickare · Nacka · 14 355 inlägg

  Jonatan79Premiumikon: Hand

  Hobbysnickare
  Det måste vara ett vite inblandat eller som Räknenisse skriver, vet faktiskt inte.
   
 5. G
  Medlem · 24 inlägg

  gunsven

  Medlem
  Det skulle också vara ett bra alternativ om man fick startbesked för nybyggnation innan man river befintligt hus. Men att man sedan för att kunna få slutbesked genomför rivning enligt rivningslovet. Då kan man nyttja befintligt hus rätt lång in i processen och sedan ordna temporärt boende mellan rivning och slutbesked exempelvis.

  Tack för bra tips både Räknenisse och Jonatan79 (y) !
   
 6. Hemmakatten
  Medlem · 12 266 inlägg
  Om byggnad A B, C totalt sett håller sig inom den tillåtna byggnadsarean i detaljplanen gör att det teoretiskt är möjligt att få bygglov.

  Men det finns andra aspekter. Den ena aspekten är huruvida den sammanlagda byggnaden passar estetiskt på tomten, dvs uppfyller krav på att smälta in i området.

  En annan aspekt är om kommunen menar, trots att det är en korridor mellan husen, att det ändå rör sig om två bostadsfastigheter eftersom det kommer att vara två självförsörjande enheter med två kök osv. Vilket troligen inte är tillåtet i detaljplanen.

  Ännu en aspekt är om kommunen kommer att kräva att även den gamla bostadsdelen måste vara tillgänglighetsanpassad. Kanske inte.

  Kan kommunen kräva, om byggnaderna räknas som ett hus, att även gamla delen ska uppfylla dagens energikrav? Vet inte. Vid en liten tillbyggnad krävs det inte, men här blir tillbyggnaden större än den gamla delen.

  Många oklara frågor. En handläggare ska på bästa sätt hjälpa er att uppfylla era drömmar. Men självklart inom lagens gränser. Är det en, mycket, pragmatisk handläggare så kan ni kanske få behålla hus A att bo i under byggtiden för att sedan riva även fast det inte är helt korrekt.
   
 7. G
  Medlem · 24 inlägg

  gunsven

  Medlem
  Hej igen,

  Fick svar från kommunen som verkar väldigt lovande:

  "
  Vanligtvis hanteras bygglov och rivningslov i samma ärende och då finns självklart möjlighet att få nyttja den befintliga byggnaden till dess att den nya huvudbyggnaden är uppförd och som ni skriver att slutbesked kan inte utfärdas förrän rivningen är utförd och dokumentation är inlämnad till kommunen. Detta kan tas på det tekniska samrådet efter att bygglov har beviljats hur det rent praktiskt ska lösas.
  "
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.