Byggahus.se

Hur skriver man en fullmakt?

 1. J
  Medlem · 246 inlägg

  Jorg

  Medlem
  Vi har köpt en fastighet, men säljaren har inte möjlighet att närvara på banken för att underteckna köpebrevet. Efter kontakt med banken och dennes jurist fick vi veta att detta går att lösa genom att säljaren utfärdar en fullmakt. Bankens jurist erbjöd sig också att skriva en sådan, men så klart för ett saftigt pris...

  Min fråga är nu: man borde väl enkelt kunna skriva en fullmakt själv där i detta fall säljaren ger någon fullmakt att företräda denne i affären.

  Några råd och tips på hur man ska skriva eller vad man inte bör missa i "texten"?

   
 2. J
  Medlem · Stockholm · 343 inlägg

  John77

  Medlem

  Re: Hur skriver man en fullmakt?

  Om ni har en mäklare bör han kunna bistå med detta gratis, annars tror jag att det bör finnas färdiga mallar att köpa på bokhandel eller att ladda ner på internet
  /John
   
 3. J
  Medlem · 246 inlägg

  Jorg

  Medlem

  Re: Hur skriver man en fullmakt?

  Vi har ingen mäklare inblandad i affären.

  Någon som har någon bra länk där vi kan hitta en mall? Eller någon som har andra tips att komma med?
   
 4. Immobil
  Medlem · Blekinge · 10 052 inlägg

  Immobil

  Medlem

  Re: Hur skriver man en fullmakt?

  8) Såhär kan en fullmakt se ut:
  ------------------------------------------------------------------------


  Fullmakt

  Säljstad 9 juni 2005

  Fullmakt för: Kalle Kula 780312-7890
  Kulgatan 1
  123 45 Kulstad
  tel 0123-456 78

  Härmed ger jag angivet ombud fullmakt att på tillträdesdagen teckna mitt namn på de handlingar som erfordras för försäljningen av min fastighet: Säljstad Rucklet 7:8

  Sälle Säljare
  Säljgatan 1
  123 45 Säljstad
  tel 0123-456 78

  Sälle Säljares egenhändiga namnteckning bevittnas:

  Anders Myndig
  Bevittningsgatan 1
  123 45 Snårstad
  tel 0123-456 87

  Birgit Förståndig
  Klokgatan 2
  123 45 Klokstad
  tel 0123-465 87

  ------------------------------------------------------------------------

  Hur mycket ville juristen ha för detta dokument? ???
   
 5. J
  Medlem · 246 inlägg

  Jorg

  Medlem

  Re: Hur skriver man en fullmakt?

  Immobil: tack för hjälpen!

  Det var ungefär så jag själv hade skrivit. Och jag antar att det inte behöver vara mer än så. Men man blir ju samtidigt lite osäker på sin sak när jurist erbjuder sig att skriva det...då känner man att det kan ju inte vara så här enkelt.

  Juristen skulle ha 1500:- för att skriva detta.
   
 6. Immobil
  Medlem · Blekinge · 10 052 inlägg

  Immobil

  Medlem

  Re: Hur skriver man en fullmakt?

  ::) Jag nöjer mig med hälften. ;D
   
 7. J
  Medlem · 246 inlägg

  Jorg

  Medlem

  Re: Hur skriver man en fullmakt?

  Tackar ödmjukast...vilket kompispris! ;D
   
 8. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: Hur skriver man en fullmakt?

  Ja, man får det man betalar för !!!! ;)

  Lycka till! :) :) :)
   
 9. H
  Moderator · Stockholm · 43 004 inlägg

  hempularen

  Moderator

  Re: Hur skriver man en fullmakt?

  Jag tror att det kan vara bra om fullmakten också ger fullmaktshavaren rätt att ta emot köpeshillingen, eller definierar vilket konto den skall sättas in på (efter avdrag för ev. lösen av lån etc.).

  När jag köpte min första bostad för 20 år sedan så blev det strul eftersom säljarens fru inte kunde närvara, maken hade fullmakt. Min bank vägrade betala ut mitt lån om inte pengarna gick in på ett konto där båda säljarna behövde skriva på för att få ut pengarna. Banken menade att om maken tog emot hela beloppet själv så skulle hustrun kunna hävda att jag inte betalat hennes andel. Lösningen fick bli att han fick öppna ett nytt konto i "min" bank. Detta skulle tydligen ha löst sig smidigare om fullmakten även instruerat fullmaktshavaren hur pengarna skulle hanteras.

  Banken var inte nöjd med att fullmaktens ganska allmäna formulering (som ovan) gav honom rätt att kvittera köpeshillingen. Ett kvitto kan tydligen underkännas som bevisning om man inte kan påvisa att betalning faktiskt skett.
   
 10. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: Hur skriver man en fullmakt?

  Precis som hempularen anger finns det vissa svagheter i fullmaktsförslaget från Immobil; ...men som sagt man får det man betalar för.

  Lycka till! :) :) :)
   
 11. J
  Medlem · 246 inlägg

  Jorg

  Medlem

  Re: Hur skriver man en fullmakt?

  Här är mitt egenkonstruerade förslag till fullmakt:


  Undertecknad, AA, ger härmed min dotter, BB, fullmakt att företräda mig i allt som rör försäljningen av min fastighet i X med fastighetsbeteckning Huset 1:1.

  BB äger rätt att å mina vägnar underteckna samtliga erforderliga dokument och handlingar rörande försäljningen av Huset 1:1.

  Betalning för fastigheten skall ske via postväxel utställd på mig, AA.

  Det är min vilja att fastigheten skall överlåtas till CC, 700101-0101. Köpekontrakt är upprättat 2005-X-X.

  Denna fullmakt gäller t.o.m. 2005-07-01.

  [Undertecknande och bevittnande]


  Synpunkter, någon?

   
 12. Immobil
  Medlem · Blekinge · 10 052 inlägg

  Immobil

  Medlem

  Re: Hur skriver man en fullmakt?

  >:( Det var det dummaste jag har hört på länge. :p

  Banktjänstemannen har inte ett dugg med att göra vilket konto pengarna ska sättas in på. Säljaren hade ju fullmakt från frun att kvittera köpeskillingen på köpebrevet. Köpebrevet är ett kvitto på att betalning har skett. ;)

  Skulle säljaren sedan inte vilja dela stålarna med sin fru är varken ditt eller bankens problem.
  Misstänker att banken just då hade en intern kampanj att skaffa så många nya kontohavare som möjligt. Därav banktjänstemannens agerande. :p
   
 13. Immobil
  Medlem · Blekinge · 10 052 inlägg

  Immobil

  Medlem

  Re: Hur skriver man en fullmakt?


  8) Det ser OK ut. :D
  Fast stycket: "Det är min vilja att fastigheten skall överlåtas till CC, 700101-0101. Köpekontrakt är upprättat 2005-X-X."
  ...kan du slopa. Eftersom överlåtelseförklaringen redan finns i kontraktet. ;)

  Glöm inte att ange dotterns personnummer!
   
 14. H
  Moderator · Stockholm · 43 004 inlägg

  hempularen

  Moderator

  Re: Hur skriver man en fullmakt?

  Nja,

  Hade faktiskt ett liknande problem några år senare, när vi skulle sälja min frus lägenhet och köpa hus. Köparens bank vägrade betala ut lånet till mitt konto, där resten av pengarna vi skulle använda senare samma dag för husbetalningen stod. Då var det inga problem eftersom min fru ju var med på banken.

  Argumentet från banken var det samma, om det finns ett kvitto på att köparen betalat till min fru så skall det gå att spåra att betalning faktiskt skett (skall tilläggas att vi var inte gifta på den tiden).

  Och det var inte samma bank.

  Nu är det möjligt att det är lite hårdare vid lägenhetsaffärer än vid fastighetsaffärer. Anledningen är att en lägenhet är juridiskt sett lösöre, och eftersom det inte går att stoppa ner lägenheten i fickan så är ägandebegreppet lite svårare att greppa än om man köper ett hus.

  Edit: Banken intresse är ju att säkerställa att bostadsrätten faktiskt byter ägare annars är deras pant värdelös. Och om det finns någon som helst tveksamhet i affären som skulle kunna "ogiltigförklara" överlåtelsen så ligger det i bankens intresse att täppa till alla tveksamheter (för att inte tala om köparens intresse).
   
 15. S
  Medlem · 5 inlägg

  scrooge

  Medlem

  Re: Hur skriver man en fullmakt?

  Finns det fullmakt från frun/sambon ska det inte vara några problem för den ene parten att ta emot pengarna. Kan däremot förstå om banken vänder sig emot att det saknas samtycke från make/sambo, även om bostadsrätten/fastigheten ägs av endast den ene parten. Saknas detta så anses affären ogiltig.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.