Hur mycket törs man höja trycket i huset?

10k läst  98 svar

Nästa tråd i Ventilation
 1. O
  Medlem Nivå 2
  Jag bor i en 70-talsvilla med efterinstallerat FTX-system. Det är källare och boplan. Det förekommer förhöjda halter av radon i källaren. Hur mycket törs man egentligen höja trycket i huset med FTX-systemet?

  Hur högt tryck vågar man alltså ha i huset innan det börjar bli risk för att man trycker ut fukt i ytterskalet?
   
 2. E
  Medlem · Nivå 13
  Rent spontant skulle jag tro att du kan vrida på systemet till maxläge utan att det har någon påverkan på fuktnivåer i väggar. Utgår då från att du har normal fuktighet inomhus och att det ej dryper från från väggar och fönster.
   
 3. useless
  Självbyggare · Nivå 17
  Vad är det för typ av diffusionsspärr i väggar och tak?
   
 4. Jarlingar
  Allvetare · Nivå 11
  Ställ in balanserade flöden istället, alltså lika mycket till- och frånluft (y)
   
 5. O
  Medlem Nivå 2
  Diffusionsspärren är vanlig plast enligt vad som var normalt för den tidens byggande.

  Eftersom radonet kommer från marken så tänker jag mig att om jag höjer trycket genom att ställa upp tilluften och sänka frånluften så suger det inte in lika mycket radon. Detta har jag verifierat med mätningar av radonhalten. Om jag endast kör tilluftsfläkten så sjunker radonhalten i princip till 0. Men frågan är ju när man går över gränsen? När riskerar man att få fuktproblem i ytterskalet? Jag har kollat draget med tänksticka i nyckelhålen på ytterdörrarna. Jag kan fortfarande ha bra drag i nyckelhålet i källardörren medan draget avtar ju längre upp i huset jag kollar. Typisk kan vara bra drag i källardörrens nyckelhål. Lite mindre drag i våningsplanets ytterdörr. Och nästan inget drag alls i dörren upp till kallvinden.
   
 6. T
  Medlem Nivå 2
  Som jarlingar skriver, ställ till/frånluft i balans. Har du inte haft någon som injusterat anläggningen?
   
 7. B
  Medlem Nivå 1
  Du måste ha ett undertryck i huset för att inte riskera fukt ut i konstruktioner. Och det kan du bara göra med en in justering av fackman, inte med en tändsticka! Och hur vet du att radonhalten blir noll när du ökar trycket? Har du mätt i med puckar i 3/månader?
   
  • Laddar…
 8. O
  Medlem Nivå 2
  Jag har inte mätt med puckar. Men jag har tillgångn till bra mätutrustning för korttidsmättningar. Det är klart att inte radonhalten sjunker till 0. Men jag ser en tydlig korelation. När jag stänger av frånluften och endast pumpar in luft i huset. Dvs sätter övertryck i huset. Då sjunker radonhalten timme för timme. Men så kan man ju inte ha det. Nu när kylan kommer så har jag börjat fundera på hur högt man törs gå med trycket i kåken.

  Ni skriver att jag ska ställa in ventilationen i "balans". Syftar ni då på att jag ska tillföra lika mkt luft som jag suger ut? I så fall låter det som att trycket i huset blir för högt. Det känns ju som att man i alla fall ska suga ut lite mer än man tillför. Det är ju lurigt det där eftersom trycket varierar med höjden på huset.
   
 9. L
  Medlem Nivå 2
  Jag ställer mig frågande till att radonet kommer från marken? Hur vet du det?
  Vad hade du för för värden när du gjorde en långtidsmätning med puckar. Har du mätt strålning på annat sätt? Varför FTX?

  Jag bor själv i en 70-tals kåk med FTX-ventilation eftersom vi hade radon i källaren.
  Experten som var hos oss sa att är det markstrålning så brukar det vara på flera 1000 (jag har glömt vad enheterna heter) och då installerar man en radonbrunn istället.
  Vi har några innerväggar som är byggda med blåbetong därav det förhöjda värdet i vår källare. Och därför blev det FTX-system.

  Jag tycker du ska ta hem ngn som jobbar med FTX och få det justerat till lämpliga värden både på till och frånluft.
   
 10. O
  Medlem Nivå 2
  Det kan finnas många skäl till att installera FTX. I mitt fall ville jag helt enkelt få fräschare innomhusluft. Samt att jag på köpte hade tänkt mig att sänka de redan relativt låga halterna radon i källaren.

  Det var länge sedan det gjordes långtidsmätningar i den här kåken. Jag tror det var 10 år sedan. Dessa mätningar påvisade låga radonhalter. Men mina korttidsmätningar jag gjort under det senaste året tyder på att det numera finns en del radon i alla fall.
   
 11. Jarlingar
  Allvetare · Nivå 11
  Ställ in flödena med 5% mer på frånluften. (standard)
  Sen gör du en riktig långtidsmätning.

  Har du för höga värden så ställ in neutral balans.
   
 12. L
  Bannad · Nivå 20
  Var kommer radonet från
   
 13. O
  Medlem Nivå 2
  Jag är ganska övertygad om att radonet kommer från marken. Källarmurarna är murade i lättklinker. Enligt uppgift från min far som byggt kåken så ska det inte förekomma någon radon från byggmaterial. Men det vet man ju aldrig. Mig veteligen har det aldrig mätts på byggmaterialet. Fast och andra sidan borde tidigare långtidsmätningar avslöjat det i så fall.

  När jag mätt i sprickor och otäta skyddsrör vid tex inkommande vatten i källaren så uppmäter jag höga halter. Lika så i golvbrunnar i källaren och under uppreglade golv i källaren. Så jag är ganska övertygad om att det är markradon som det är frågan om.
   
  • Laddar…
 14. HasseTeknik
  Medlem · Nivå 13
  Kanske en god idé att täta alla genomföringar och sprickor först. Var en gång med om att mäta mycket mer än 10.000 Bq/ m3 vid en inkommande teleledning!
   
 15. useless
  Självbyggare · Nivå 17
  Kanske borra ett hål i plattan och sätta en radonsug?
   
  • Laddar…

Logga in för att se högupplösta bilder och få möjlighet att ställa frågor. :love: