Byggahus.se

Hur lång tid får bygglovet ta?

 1. L
  Medlem · 2 inlägg

  Laroush

  Medlem
  Hej!
  Jag undrar om det finns en maxtid för hur långt ett bygglov får ta (om allt är ok enligt kommunen)?

  Vår kommun säger att de har vissa bygglov som tagit 6-8 mån och att dessa var det inget fel på utan att ledtiden beror på hög arbetsbelastning.

  Vad har vi för rätt som konsumenter, som riskerar får högre priser från entreprenören pga att kommunen är långsamma...?

  Tacksam för svar...
   
 2. J
  Medlem · 395 inlägg

  jimata

  Medlem

  Re: Hur lång tid får bygglovet ta?

  Det handlar om att vara ute i god tid!!!! Framför allt på våren så vill _alla_ bygga till sommaren (=semestern). Det blir då ett oerhört tryck på byggnadsnämnden i kommunen. Dom gör så gott dom kan men det tar tid. Först in, först ut.

  Så var ute i god tid. Se till att alla handlingar är kompletta. Bygg enligt detaljplanen. Då har man en rimlig chans att få bygglov på kortare tid.

  Politikerna har ofta satt en tidsgräns som mål då bygglovssökanden åtminstonde ska ha fått ett svar från handläggaren. Kolla om det finns det i din kommun. Det är ju också så att politikerna bestämmer hur många som ska handlägga bygglov. Lite personal betyder lång tid. Klaga mao hos politikerna.

  Personligen tycker jag att 6-8 månader är orimligt lång tid. Men vad jag vet så står det inget om exakt hur lång tid det får ta. Däremot tror jag att det finns något i kommunallagen där det står att man "snarast" eller kanske "skyndsamt" ska svara på frågor från allmänheten. Om det omfattar bygglov vet jag dock inte. Kolla i kommunallagen.
   
 3. volvo
  Medlem · Södra sverige · 2 771 inlägg

  volvo

  Medlem

  Re: Hur lång tid får bygglovet ta?

  Mig veterligen finns inga uttalade tidsfrister inom vilka ett bygglov skall vara färdigt.
  Det är ju högst varierande beroende på ev. överklaganden, remisser och annat.
   
 4. saturnus
  Medlem · M · 3 679 inlägg

  saturnus

  Medlem

  Re: Hur lång tid får bygglovet ta?

  Tycker också att 6-8 mån. handläggningstid verkar orimligt, om det nu gäller ett vanligt bygglovsärende (villa , tillbyggnad) Kollade lite i Justitieombudsmännens (JO)ämbetsberättelse 1990-91, Dnr 2937-1989, där ett liknande ärende tog 14 månader, men det berodde bla på att den inlämnade situationsplanen var ofullständig, samt att viss fråga skulle gå ut på remiss. Kritik blev det, då JO ansåg att handläggaren inte behövde lägga ärendet åt sidan i väntan på en ny situationsplan m m. Men det är en föga tröst, att få JO:s medhåll i sin framställda klagan :-/ Därför gäller det att hålla kontakt med handläggaren, ringa och fråga om ärendet framåtskridande. Tycker också att man bör informera byggnadsnämndens ordförande, eller kanske någon ledamot man röstat på, om att man är missnöjd med handläggningen, om inte, så kommer det aldrig till stånd någon förändring. Vad gäller Elicas inlägg, så är det Förvaltningslagen som förklarar att myndigheterna skall skyndsamt besvara frågor från allmänheten, men det gäller inte handläggningen av ärendet.

  http://img.photobucket.com/albums/v388/Z-Jensen/civilministern3.jpg
   
 5. G
  Medlem · 174 inlägg

  grodis

  Medlem

  Re: Hur lång tid får bygglovet ta?

  Ta kontakt med politikerna som sitter i byggnadsnämnden, och klaga på handläggningstiden. Har ni tur så bestämmer sig nämnden att nyanställa handläggare... ::)
   
 6. W
  Medlem · 632 inlägg

  WeeBe

  Medlem

  Re: Hur lång tid får bygglovet ta?

  Det finns ingen gräns för hur lång tid ett bygglov får ta. Däremot är kommunerna givetvis angelägna att ha en skyndsam bygglovshantering.

  De saker man kan göra för att påskynda processen är (enligt min erfarenhet)
  - Ta en tidig kontakt med handläggaren om dina byggnationsplaner
  - Läs noga igenom planbestämmelserna
  - Om du vill frångå dessa planer förankra dina ideér och hör om de är genomförbara
  - Ordna dina handlingar och se till att de är korrekt ifyllda och innehåller allt
  - Behövs grannemedgivande se till att ha ordnat detta i förväg personligen, grannarna har mycket svårare att se dig i ögonen och säga nej, jämfört med om det kommer ett brev ifrån kommunen med dina önskemål
  - Lämna över dessa handlingar personligen till handläggaren och få denne att ögna igenom och se till att allt är i sin ordning
  - Meddela handläggaren om att du önskar detta bygglov beviljat inom viss tid och hör om det är en realistisk målsättning (1-2 mån)
  - Ring efter någon/några veckor för att lyssna av hur bygglovshanteringen fortlöper

  Med dessa små tips har man stora förutsätningar att få sitt bygglov hanterat på ett snabbt och positivt sätt. Skulle man ha stora problem och det visar sig att det drar ut våldsamt på tiden utan egentlig förklaring så kan man alltid vända sig till förvaltningschefen och i ett senare läge även de politiker som är ansvariga att sköta denna verksamhet. Min erfarenhet är dock att politikerna brukar vara angelägna om dessa delar då det ses mycket positivt att det byggs i kommunen.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.