Byggahus.se

Hur lång tid? - Anmält svartbygge

 1. M
  Medlem · 23 inlägg

  multimeter

  Medlem
  Vore det lagligt att gräva ett djupt hål på din egen mark så att garaget börjar luta/rasa ?
   
 2. B
  Medlem · 79 inlägg

  Bocca

  Medlem
  Tack snälla för många bra svar!

  Förvaltningslagen låter ju som ett hett tips, ska kolla om det är något vi kan använda oss av.

  Tycker det är så märkligt av kommunen att dom inte verkar ha något intresse. Det är prickad mark detta är byggt på, det utgör en trafikfara och har skapat en värdeminskning av min fastighet.

  Annars får det bli media samt uppdrag granskning. Är inte en rolig situation detta.

  Mycket tacksam för all er hjälp!
   
 3. W
  Medlem · Västra götaland · 181 inlägg

  Wagner

  Medlem
  Ja, han gör väl vad han vill på sin mark? Det var ju den byggande grannen som sa det, så han kan ju inte ha något att invända.;)
   
  • Laddar…
 4. R
  Medlem · Västernorrland · 1 599 inlägg

  Räknenisse

  Medlem
  Jag tror faktiskt inte att den nämnda paragrafen i FL är tillämplig på tillsynsverksamhet. Det är grannen och kommunen som är parter i tillsynsärendet. Inte den som anmäler.
  Följaktligen så är det inte "ett ärende som har inletts av en enskild part"

  Tror tanken med den regeln är att den ska täcka in när du själv ber myndigheten om olika beslut som gäller dig själv, vanligast i form av olika ansökningar.
   
  • Laddar…
 5. windestal
  Husägare · Västergötland · 329 inlägg

  windestal

  Husägare
  Detta tolkar jag som att den som anmäler är en sådan enskild part:
  (https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2019.8/324638.html)
   
 6. R
  Medlem · Västernorrland · 1 599 inlägg

  Räknenisse

  Medlem
  "Genom uttryckssättet ”sökande, klagande eller annan part” antyds att det inte räcker med att saken på ett eller annat sätt angår en person." "Utanför partsbegreppet faller som regel en anmälare" (från din SKV-länk)
  Kom nyligen ett JO-beslut där man godtar DOs rutiner som innebär att anmälningar inte ens leder till att ett ärende inleds. (Kan inte PBL tillräckligt för att veta om de "har uppgiften att behandla klagomål" i den meningen eller inte)

  Jag är ganska så säker på att rådande praxis är att anmälaren (i normalfallet) inte är en part i tillsynsärendet. Det jag lärt mig är att en part på något sätt ska träffas juridiskt av beslutet i ärendet. Att någon ska återställa olagliga ågärder har inte den inverkan på en granne. Att de får lov att göra förändringar har det, dvs. när man ändrar på vad som är det lagliga tillståndet. Ofta kan man avgöra det genom att titta på vem som har klagorätt på det beslut som fattas.
   
  • Laddar…
 7. windestal
  Husägare · Västergötland · 329 inlägg

  windestal

  Husägare
  Men klagande och berörd är man väl ändå som granne som påverkas av olovliga byggnader på tomtgränsen?
  Edit: Du är väl dessutom den sökande, då du ansöker om åtgärden tillsyn?
  "Med sökande menas den som hos en myndighet ansöker om en åtgärd som regleras i den offentligrättsliga lagstiftningen"
   
 8. R
  Medlem · Västernorrland · 1 599 inlägg

  Räknenisse

  Medlem
  Du måste skilja på berörd i meningen att du påverkas av det som i största allmänhet att du kommer i kontakt med fenomenet i ditt liv och berörd i en striktare juridisk mening.
  Det är inte som ifall du misshandlas att du är ett "brottsoffer". Det är bara den administrativa regeln att man inte får bygga saker som inte är tillåtna enligt PBL som det bryts mot. Så det är "samhället" som är brottsoffret.

  Frågan som ska beslutas om är inte ifall huset får stå där eller inte. (den skulle du som granne vara berörd av och därför är du part i ett bygglovärende) Det som ska prövas är om grannens åtgärd att uppföra huset var laglig eller ej. (om grannen straffas eller får ett föreläggande är du i snävare mening inte berörd av)

  Men det är just för att samhället i sin tur har ett ansvar mot alla sina medborgare att se till att alla följer de gemensamma reglerna som det blir illa när man inte sköter sin tillsynsuppgift.

  Nej, du ansöker inte om en tillsynsåtgärd när du gör anmälan. Du informerar myndigheten om att det finns något som kan vara aktuellt för dem att agera på. De beslutar inte att du ska få någon kontroll utförd för din räkning eller dina behov. De tittar på om det är något som de själva (hela samhället alt. något intresse som aktuell lagstiftning gett dem uppgiften att skydda) behöver att de agerar emot. Ifall de sedan hittar att det som anmälts verkligen är fel så fattar de ett beslut som riktar sig emot den anmälda, t.ex. föreläggande eller sanktionsavgift

  Det är en principiell skillnad mellan tillsyn, som är till för att kontrollera att regler följs, och annan myndighetsutövning, som är till för att besluta om vilka förmåner eller pålagor, tillstånd eller förbud som enskilda i samhället ska få. Därför blir det olika uppsättningar av roller.
   
  • Laddar…
 9. M
  Medlem · 26 inlägg

  Massood

  Medlem
  Det är ofta inte principen som det är fel på. Oftast är det kommunens vilja att följa lagen och principerna som det är fel på. I mitt fall så följde de verken PBL eller egna riktlinjer. Enligt båda är alla murar bygglovspliktiga. Men det struntade de i. Därför har mark- och miljödomstolen har slagit Huddinge kommun på fingrarna. En kommun kan ha riktlinjer som tillåter smärre avvikelser från bestämmelserna i PBL men bara där PBL ger möjlighet till det. Murar är ett sådant fall. Vissa kommuner medger avvikelse från PBL motsvarande 50 cm men då är det angivet i deras riktlinjer. I Huddinge kommuns riktlinjer står det att alla murar är bygglovspliktiga men ändå följde de inte sina egna riktlinjer. Rättsvidrigt blev det att på ena sidan om tomtgräns ( min sida) krävde de bygglov men på andra sidan ( grannens sida) skulle det råda bygglovsfrihet. Det ”komiska” i det hela var att grannen kunde inte se min mur från sin sida men deras mur som var på deras baksida bestod av betongmarkstenar och sprängsten från trädgården var i ögonhöjd och 6 meter från vår entré och gav ett mycket skräpigt intryck i ett så känsligt läge.
  Kompiskorruption eller bara täcka upp för en medarbetares bristfälliga kompetens? Inte vet jag men nu har de fått en läxa.
   
  • Laddar…
 10. U i CAR
  Renoveringsnovis · Västra Götaland · 35 inlägg

  U i CAR

  Renoveringsnovis
  Tyvärr är min upplevelse negativ. Bor i en kommun på 15000 invånare, fick vänta 7 år och blev då manipulerad, så det blev helt fel. Kontaktade en politiker i Miljö & Byggnadsnämnden år 2 men han tog tydligen inte upp eller visste inte hur han skulle ta upp det . Ditt ärende verkar vara allvarligt med utfarten. Kanske ska du ringa och/eller besök byggnadsförvaltningen varje vecka. Skriv direkt till Ordförande i Byggnadsnämnden, mitt ärende fastnade hos tjänstemännen. Kontakta lokalpressen eller skriv en insändare men den skall vara utformad som frågande inte hänga ut någon utan mer som Varning här är skymd sikt , det kan ta ett tag innan kommunen hinner åtgärda det. Jag skulle frågat trafikpolisen om vägledning också. Det kan få fart på förvaltnings chefen.
   
 11. R
  Medlem · Västernorrland · 1 599 inlägg

  Räknenisse

  Medlem
  Hur menar du att det var ett svar på vad jag skrev i mitt inlägg?
  Jag har ingen lust att gå in i en diskussion om vad som varit kommunens intentioner i ett enskilt ärende som det ges för lite information för att kunna bedöma.
   
 12. M
  Medlem · 26 inlägg

  Massood

  Medlem
  Svar så tillvida att det spelar ingen roll om vi håller oss till hur vi definierar saker och ting, sökande, berörd eller sakägare. När kommuner begår lagöverträdelser så man måste gå vidare till högre instans än länsstyrelsen för att få rätt så verkar allt du säger inte spela någon roll eller hur?
  Dessvärre är detta mycket vanligt har jag även fått höra från andra i kommunen och andra från andra bekanta som bor i andra kommuner.
  Det krävs folk med kompetens på bygglovsenheterna samt rakryggade kommunpolitiker i nämnderna. Tänk vad sådana ärenden kostar samhället när tillsynsmyndigheterna inte sköter sitt jobb. Det minsta man kan begära är att de följer lagar och egna riktlinjer.
   
 13. R
  Medlem · Västernorrland · 1 599 inlägg

  Räknenisse

  Medlem
  Tja, eftersom vi är i en juridisk diskussion och TS funderade på att använda sig av den aktuella paragrafen, så tycker jag det spelar roll om den är tillämplig eller inte.

  Men då tar jag det som att du har ett annat huvudsakligt intressefokus, inte som att det var en kommentar som sakinnehållet.
   
  • Laddar…
 14. M
  Medlem · 2 042 inlägg
  Det behöver inte vara så att kommunen inte har intresse, utan det som saknas är resurser. Finns det inga pengar så går det inte att anställa personal som utför arbetet helt enkelt. I min kommun handläggs tillsynsärende i mån av tid. Vi är en liten kommun som inte har någon egen avdelning som jobbar med tillsyn som en del större kommuner. I och med att PBL ändrade lagstiftningen gällande handläggningstiden för bygglov och därmed ökade kraven på kommunerna att hålla tiden har tillsynen blivit ännu mer eftersatt. Tillsynsärende hamnar på hög om det inte direkt rör sig om risk för liv och hälsa. Under den kategorin hamnar inte svartbygge av plank eller minskat marknadsvärde av fastighet, tyvärr. Jag vet inte vilken kommun TS bor i men det jag nämner kan vara en av anledningarna till att dennes ärende tar så lång tid. För handläggare är det stressande att se högen växa samtidigt som det kommer direktiv om vad som ska prioriteras.
  Jag skulle säga att de som ”håller i pengarna” som behöver påverkas, tjat på enskilda handläggare har tyvärr ingen större verkan. I TS ärende är jag dock förvånad över att Trafikverket inte återkopplat, min erfarenhet är att de brukar vara snabba i såna situationer.
   
  • Laddar…
 15. E
  Medlem · 558 inlägg

  eleson

  Medlem
  Samtidigt så konstaterade en lokal politiker att många kommuner har fler informatörer än det finns journalister i samma kommun.
  Man kan ju undra vad som är kommuners primära verksamhet.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.