Hej!

Jag håller på och bygger om ett garage till en spa&relax-yta och det kommer duschas ganska flitigt vid en del tillfällen. Vi har inget kommunalt vatten eller avlopp. De dagar då belastningen är som högst lär det bli 10-15 duschar.

Har någon idé kring en prisvärd lösning för hantering av vattnet. Antar att någon form av stenkista kan vara en lösning. Jag är helt novis inom allt som rör bygg & hantverk.

Vattnet kommer att vara väldigt rent då det enbart kommer att användas naturligt schampo osv - så jag vet inte hur vital själva reningsaspekten behöver vara. Det jag primärt vill säkerställa är att vattnet flyter ner där det ska så att det ej blir "stopp" - samt att marken vid stenkistan(eller vad det nu blir för lösning) inte ska bli sank.

Golvbrunnar och vattenrör är på plats men nu har jag fastnat i tankarna kring ett bra nästa steg.
 
Här går det att läsa en del.
https://avloppsguiden.se/
Ligger garaget fristående eller finns det ett hus i anslutning? Det kanske i så fall går att ansluta till husets avlopp.
 
Det är ett fristående garage. Huvudbyggnaden och septiktanken som tillhör den är flera meter högre belägen så det hade blivit en ganska omständig lösning med pump osv. Sedan hade jag föredragit att inte belasta septiktanken med stora mängder relativt rent vatten.
 
Går allt avlopp från huvudbyggnaden till en septitank? Det är vanligt att det finns en infiltrationsanläggning för gråvatten och en tank för toaletten. Av just den orsak du beskriver. Att inte fylla tanken för fort med relativt rent vatten.
 
Claes Sörmland
Den minimala lagliga lösningen är troligen en slamavskiljare för BDT-avlopp och en infiltration eller en liten markbädd (eller motsvarande plastburk). Men det beror lite på vilka krav din kommun ställer när du gör en anmälan om att installera ett nytt BDT-avlopp.

Rent tekniskt så räcker det troligen med en stenkista om du har genomsläpplig mark. Eller en liten markbädd (eller liten plastlåda) med utsläpp till dike om det är lera eller silt i marken. Men domstolsväsendets tolkning av miljöbalken har vanligtvis satt stopp för dessa enkla lösningar.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.