Byggahus.se

Hur hantera avslag på bygglov när flera grannar fått igenom samma bygglov ?

 1. Juliecorn
  Medlem · 90 inlägg

  Juliecorn

  Medlem
  Jag vet inte hur vi ska hantera det avslag vi fick på vårt bygglov idag. I bygglovet ingick en överbyggnad av ett rum på entréplan, överbyggnaden ska ha brutet tak som resten av våning 1,5. Handläggaren upplyste mig om att vår inredda vind indag räknas som en våning och därmed får vi inte bygga ut på samma plan, för det räknas som en 2:a våning, trots att det står i DP från 1940-talet att man får inreda vindsvåning till bostadsutrymme. Jag blir inte klok på detta. handläggare refererar till ny lag från 2011 och jag är med på det, samtidigt har minst 5 andra hus med samma grundhuskropp som vi, i samma planområde gjort en sådan tillbyggnad sedan 2011. De senaste utfärdade byggloven med den tillbyggnaden är från 2017 och 2018.

  Min fråga är egentligen, ska vi återta vår ansökan för att sedan skicka in igenom och hoppas på en annan handläggare eller är det kört? Finns alternativet att vi skickar fastighetsbeteckningarna på de hus som gjort dessa förändringar och hon ändrar sitt beslut?

  Jag känner mig ytterst villrådig och känner mig inte helt bevandrad i allt detta med bygglov och regler...
   
  Redigerat 30 mar 2019 00:17
 2. H
  Moderator · Stockholm · 43 257 inlägg

  hempularen

  Moderator
 3. Juliecorn
  Medlem · 90 inlägg

  Juliecorn

  Medlem

  Mmmm men jag tror hon gick på att 85% i vårt DP-område har gjort den typen av utbyggnad, varav minst 5 st hus sedan 2011 och nya PBL. Jag har inte heller fått någon rätsidan på det där med 70 cm, är det från vindsbjälken i tillbyggnaden upp till nock eller från vindsbjälken ner till golvet?
   
 4. R
  Självbyggare · Stockholm · 7 457 inlägg

  Robert-san01

  Självbyggare
  Handläggaren måste meddela avslag om det inte följer PBL och DP. Nämnden avgör om det kan beviljas ändå.

  Begär ut handlingarna för de fall du anser vara prejudicerande för er ansökan och begär att det skall tas upp av nämnden. Du får du möjlighet att komplettera ditt ärende innan det skall upp och då får ni motivera varför ni bör få igenom avvikelsen.

  Glöm inte att fråga vad det kostar att skicka det till nämnden så du vet vad det kostar. Många kommuner tar full avgift även vid avslag.
   
  • Laddar…
 5. B
  Medlem · 1 inlägg

  Bygglovsbob

  Medlem
  Hej, det är väldigt svårt att hjälpa dig utan ritningar. Bifoga fasadritningar så kan jag hjälpa dig hitta en lösning om det är möjligt.
   
 6. Juliecorn
  Medlem · 90 inlägg

  Juliecorn

  Medlem
  Hej! Låter ju underbart. Värt att notera att husen i området är av särskilt historisk intresse och därmed är skyddsklassade.
   
 7. Juliecorn
  Medlem · 90 inlägg

  Juliecorn

  Medlem
  Nedanstående är saxad från " Din ansökan behöver revideras / kompletteras"

  från det senast utfärdade bygglovet (juli 2018)

  "Utgångsläge

   För fastigheten gäller detaljplan xxx från 1927 enligt vilken endast en våning samt vindsvåning tillåts.

   En stor byggrätt finns att utnyttja eftersom tomten är 629,9

  kvm stor, varvid 126 kvm (1/5) får bebyggas. Befintligt hus

  har byggnadsytan 49,1 kvm.

   Området är klassat som synnerligen värdefullt och av

  riksintresse.


  Insänt förslag

   Föreslagen placering av tillbyggnader är planenlig.

   Förslaget visar en byggnadsyta om totalt 86,9 kvm.

   Brutet tak innebär enligt dagens regler att övervåningen

  utgör en egen våning, men eftersom planen här anger

  ”vindsvåning” bedöms här möjligt att också göra en sådan

  tillbyggnad i enlighet med befintlig huskropp men, se nedan.

   Tillbyggnader bör underordnas befintlig byggnad varför

  - ny taknock bör vara tydligt lägre än befintlig

  - tillbyggnad bör dras in från hörn ca en halv meter

  - ny tvärställd tillbyggnad bör inte ha större bredd än

  befintlig huskropp.

   Takkupa bredare än ca 1,4 m är våningsskapande (medför

  att huset blir två våningar). Kupan ska vara indragen från

  fasadliv och proportionerlig i höjd.

   För bostadsanvändning (rum att vistas i mer än tillfälligt)

  krävs i småhus en rumshöjd om minst 2,3 m i källare och

  övervåning enligt BBR (Boverkets byggregler) 3:311. I

  begränsade delar av rum får dessa höjder underskridas.


  Har också samma resonemang från ett bygglov utfärdat 2016, men där tar de endast upp att takkuporna inte för vara bredare än 1,4 m då de blir våningsskapande.

  Varför har alla andra fått chans att svara på handläggarens synpunkter? Vi har bara fått "kontorets bedömning" inget om komplettering/revidering. Jag känner mig jäkligt villrådig och livrädd att det ska komma nya riktlinjer och regler för byggande som påverkar beslutet negativt.
   
 8. E
  Medlem · Västra Götaland · 105 inlägg

  eemeliie

  Medlem
  Hoppas du har kommit framåt i din ansökan, men kan ändå flika in några tips.

  Att hoppas på en annan handläggare tror jag är vanskligt, vi tenderar att prata med varandra på kontoren, speciellt om det är knepiga ärenden med tuffa bedömningar. Så klart kan du bemöta handläggarens skrivelse, det har du rätt till. Och det borde stått ett datum för när du senast ska återkoppla.

  Även om du får inreda vinden får du inte göra den till en våning, så du kan absolut göra sovrum eller vad du nu vill där uppe så länge du inte påverkar våningsantalet.

  Här ser du hur du mäter höjden, det är från ovansida bjälklaget till utsidan tak som gäller.
  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  Våning-03_633.jpg
   
 9. Juliecorn
  Medlem · 90 inlägg

  Juliecorn

  Medlem
  Tack! Vi har brutet tak så det var annorlunda. Vi fick bygglov två dagar innan vi skulle skicka in underlag till nämnd. Vår handläggare hade då kollat med lite fler på kontoret och då upptäckt att Skarpnäck och andra områden med liknande 1920-tals bebyggelse har samma typ av skrivelser i sina detaljplaner och då sa hon att de fattade beslut om att se det som en avvikelse förenlig med detaljplanens syfte, vilket jag försökt hävda hela tiden.
   
  • Laddar…
 10. N
  Tillbyggare · 273 inlägg

  Nylenskavillan

  Tillbyggare
  Hej,
  Är du klar med ärendet redan? Har du provat att göra en attefalltillbyggnad? Nu är 19.72 m2 för mycket för en sådan men då prövas det inte enligt Pbl och de lagar du stöter på är reglerade enligt den lagen. Låter du det prövas enligt BBR i en anmälan och justerar måtten kanske utfallet blir annorlunda.
   
 11. E
  Medlem · Västra Götaland · 105 inlägg

  eemeliie

  Medlem
  Attefallstillbyggnader prövas enligt PBL 9 kap 4§. Det som inte prövas jämfört med ett bygglov är huruvida det stämmer överens med detaljplanen samt om man klarar bullernivåerna, allt annat prövas enligt PBL 2 kap 6§.
  Det är alltså inte samma sak som en anmälningspliktig åtgärd som oftast handlar om tekniska saker såsom ändringar i brandskydd, vatten och avlopp och liknande. Sådana åtgärder prövas utifrån BBR som du skriver.
   
 12. N
  Tillbyggare · 273 inlägg

  Nylenskavillan

  Tillbyggare
  Hej
  Jag har aldrig handlagt ett ärende enligt Attefall och utifrån arkitektens kanske ringa erfarenhet bland andra kunniga på forumet, vet jag att det brukar gå att hitta en lösning och att Attefall inte kräver bygglov. Men om du arbetar med sådant vill vardags så lämnar jag gärna diskussionen till dig, kanske kan jag lära mer av dig men då vill jag veta att du arbetar med sådant.

  ( Till T.s) Kontorets bedömning, det låter som att de är välvilligt inställda och ger dig goda råd på vägen. Du har möjligheten att ta till dig deras råd och göra en design på huset som stämmer överens med dessa regler och få igenom ditt bygglov. Om du känner att det inte går att klara ett bygglov kanske du har möjligheten att dra tillbaka ditt bygglov utan kostnad - det sker ibland. De väljer att göra en bedömning i ord istället för att kosta på ett möte eftersom ett möte tar längre tid i anspråk för dem och med Covid vill de inte. Någon på forumet har redan åtagit sig att titta efter en lösning åt dig och det räcker med att en person gör det. Kommer du ingen vart med den personen kan jag titta på det åt dig och fundera på vilken väg för lov som de ser för dig. Bara säg till i så fall.
   
  Redigerat 27 maj 2020 19:59
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.