Jag har en Whirlpool tvättmaskin med något fel på styrningen, antingen fel på programuret (elektromekaniskt) eller vätskenivågivaren. Mekaniskt fungerar resten utmärkt och den är gammal nog (köpt begagnad för drygt 15 år sen) att verka vara såpass robust byggd att den är värd att få ett fortsatt liv.

Jag leker med tanken att bygga ersättande styrning. Elektronikbiten i sig är inget problem för min del.

Men hur sjutton tar jag reda på hur lång tid de olika momenten i tvättprogrammet ska köras?

Vad är korrekt ordning?
Är ett normalt tvättprogram ungefär såhär:
1) starta fyllning, släpp in tvättmedel
2) när rätt vätskenivå nåtts, slå av fyllning samt starta uppvärmning och börja rotera trumman
3) när rätt temperatur nåtts, låt termostat fortsatt hålla rätt temperatur. Stäng av värmen om vätskenivågivaren signalerar för låg nivå.
4) fortsätt under X minuter
5) stäng av värmen, starta tömning av vattnet
6) när vattnet är tömt, fyll på vatten igen, släpp in sköljmedel
7) fortsätt under X minuter
8) töm vattnet, låt tömningen slås av/på styrt av nivåbrytarens lägsta nivåläge. kör trumman snabbt = centrifugeringshastighet
9) fortsätt under X minuter, alternativ fortsätt X minuter efter att nivåbrytaren senast indikerat över lägsta nivåläget
10) stäng av allt, vänta några sekunder, lås upp luckan, signallera att programmet är klart

Eller?
Inser att det finns program med förtvätt där första delen i princip upprepas.

Men i övrigt verkar det väl mest vara dessa för mig okända tider som skiljer. Totaltiden för allt sammanlagt är ju rätt välkänt, det anges ju i bruksanvisningen till olika maskiner. Men det hjälper ju inte för att veta hur lång tid de olika delmomenten ska ta.

Det verkar finnas en youtubevideo där nån fyllt en tvättmaskin med golfbollar - i princip kan jag ju titta på den videon och kolla vid vilka tidpunkter de olika momenten verkar köras, men det känns som VM i ovetenskaplighet :)

P.S. jag inser att en tvättmaskin är konstruerad för mer eller mindre en given vätskemängd, men det vore önskvärt att få förslag på hur ett tvättprogram kan se ut för att spara vatten.
 
BirgitS
Gamla tvättmaskiner brukar nog starta uppvärmningen på en gång dvs. när de släpper på vattnet.
Det är väl normalt att skölja åtminstone 3 gånger, varav den sista med sköljmedel.
Vid fintvätt är vattennivån högre (typ halva trumman) än vid kulör- och vittvätt.
Tvättiden är minst lika lång som alla sköljningarna och centrifugeringen tillsammans.

Det är i alla fall vad jag minns från de äldre tvättmaskiner jag har haft.
 
  • Gilla
yxis
  • Laddar…
A
Du glömde den första punkten - lås luckan
1b kolla att luckan gick i lås.
1c kolla motorns kontinuitet.
Mm.
Andra punkten töm maskinen.

5 punkten byt rotation med jämna mellanrum
Kolla motorvarvtalet

Vattennivån är fast mha pressostaten
Men du måste lägga in torrkokningsskyddet och överfyllnadsdsskyddet.
Samt vilken tid i början på alla tvättfaserna den skall kolla nivån.

Värmens till och frånslag (temperaturer)
Koll att det värmer
Koll på ntc
Koll på avbrott eller jordfel

Detta får bli de första raderna i programmet.
När du kommit så här lång kan du lägga upp det så kollar jag och kompletterar med övriga 700 rader
 
  • Haha
  • Gilla
Immobil och 3 till
  • Laddar…
Tänker att torkningsskyddet sköts i hårdvaran så att pressostat för tillräcklig vattennivå måste vara tillslagen för att värmen ska kunna gå igång.

Tänkte inte på att börja med tömning. Man kanske istället skulle göra mjukvaran så att man kan välja var man vill börja i programmet, baserat på vad pressostatnivåerna säger. Det är ju lätt att se vad som finns i facken för tvätt/sköljmedel och starta på önskat steg baserat på det. Visst, ytterst ovanligt att det blir strömavbrott men onödigt att köra om en hel tvättmaskin pga det.

Luckans lås är redan trasigt på maskinen sen över femton år. Den har å andra sidan dubbla luckor, dels en klassisk yttre lucka (toppmatat maskin) men innanför den sitter en till lucka som också är fack för tvätt/sköljmedel. Det gör att man måste avsiktligt öppna två luckor för att kunna komma åt någon verkligt rörlig del. (Den inre luckan gungar ihop med hela "tvättmekanismen", men det är ju såpass stillsamma rörelser att ingen kan skada sig på det). Enbart vuxna personer kommer finnas inom fastigheten som maskinen kommer stå i. När maskinen fungerade som den skulle så var det ju enkelt att bara slå av strömbrytaren om man ville öppna trumman mitt i ett program. Tänker att med elektronisk styrning så kan man ha två strömbrytare, en till allt befintligt i maskinen och en för själva elektroniken. På så sätt kan man fortfarande stänga av motor/värme/pump osv mitt i och därmed pausa ett program på ett helt säkert sätt.

Maskinen har för övrigt elektrisk avkänning för att luckan gått i lås så om luckan nånsin skulle bli lagad så är det lätt att ordna så att strömmen bryts när den öppnas.

Undrar om det verkligen rör sig om 700 rader till? :)
 
A
Y yxis skrev:
Tänker att torkningsskyddet sköts i hårdvaran så att pressostat för tillräcklig vattennivå måste vara tillslagen för att värmen ska kunna gå igång.

Tänkte inte på att börja med tömning. Man kanske istället skulle göra mjukvaran så att man kan välja var man vill börja i programmet, baserat på vad pressostatnivåerna säger. Det är ju lätt att se vad som finns i facken för tvätt/sköljmedel och starta på önskat steg baserat på det. Visst, ytterst ovanligt att det blir strömavbrott men onödigt att köra om en hel tvättmaskin pga det.

Luckans lås är redan trasigt på maskinen sen över femton år. Den har å andra sidan dubbla luckor, dels en klassisk yttre lucka (toppmatat maskin) men innanför den sitter en till lucka som också är fack för tvätt/sköljmedel. Det gör att man måste avsiktligt öppna två luckor för att kunna komma åt någon verkligt rörlig del. (Den inre luckan gungar ihop med hela "tvättmekanismen", men det är ju såpass stillsamma rörelser att ingen kan skada sig på det). Enbart vuxna personer kommer finnas inom fastigheten som maskinen kommer stå i. När maskinen fungerade som den skulle så var det ju enkelt att bara slå av strömbrytaren om man ville öppna trumman mitt i ett program. Tänker att med elektronisk styrning så kan man ha två strömbrytare, en till allt befintligt i maskinen och en för själva elektroniken. På så sätt kan man fortfarande stänga av motor/värme/pump osv mitt i och därmed pausa ett program på ett helt säkert sätt.

Maskinen har för övrigt elektrisk avkänning för att luckan gått i lås så om luckan nånsin skulle bli lagad så är det lätt att ordna så att strömmen bryts när den öppnas.

Undrar om det verkligen rör sig om 700 rader till? :)
nä skiter du i säkerheten så har du redan för många...
 
electroluxaren skrev:
nä skiter du i säkerheten så har du redan för många...
Alltså det var praxis förr att luckan enbart bryter strömmen men att det inte finns något lås på luckan. Verkar onödigt att bygga om något som ansågs vara okej när maskinen var ny.

Säkerhet bör för övrigt inte vara gjord i mjukvara, det ställer alldeles för höga krav på både mjukvaran och mikrokontrollern i sig. Hårdkodad i elektronikhårdvaran helt oberoende av mjukvara och mikrokontroller är det enda som är bra nog.
 
Tvättiden kan väl vara lite vad som helst, längre tvättid ger renare tvätt med lägre temperatur. Alla nya maskiner tar ju dubbelt så lång tid på sig idag än för 15 år sedan?
 
A
Y yxis skrev:
Alltså det var praxis förr att luckan enbart bryter strömmen men att det inte finns något lås på luckan. Verkar onödigt att bygga om något som ansågs vara okej när maskinen var ny.

Säkerhet bör för övrigt inte vara gjord i mjukvara, det ställer alldeles för höga krav på både mjukvaran och mikrokontrollern i sig. Hårdkodad i elektronikhårdvaran helt oberoende av mjukvara och mikrokontroller är det enda som är bra nog.
Men så är det i det verkliga livet som tvättmaskinsprogramerare
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.