Byggahus.se

Hur författa yttrande i ansökan om förhandsbesked / lokaliseringsprövning? Hjälp!!

 1. catherineb
  Husägare · Västerbottens län · 778 inlägg

  catherineb

  Husägare
  Vi har ansökt om lokaliseringsprövning på en bit mark men kommunen ställer sig negativa till detta.

  Den tilltänkta tomten
  ligger utanför detaljplan i Umeå kommun, på mina svärföräldrars mark, en familjeägd och nedärvd gård, på åkermark som ej brukas och har ej brukats på många år, och kommer inte brukas i framtiden heller eftersom något sådant intresse inte finns i familjen eller släkten.

  Innan vi skickade in papper om lokaliseringsprövning ringde jag och pratade med ansvarig handläggare på kommunen. Hon ställde sig negativ till lokalisering på vår tilltänkta plats eftersom den enligt henne låg på fel sida av vägen och vårt hus skulle då bli enda huset på den sidan av vägen just vid denna del av byn. Vi skickade ändå in papper och har nu fått möjlighet att lämna vårt yttrande där vi ska motivera varför vi anser denna plats vara lämpad för nybyggnation.

  Vi vet inte riktigt hur vi ska sammanfatta yttrandet, hur det ska skrivas eller vad vi kan belysa för punkter.

  Andra instanser, förutom kommunen, som fått lämna sitt yttrande har varit positiva eller har inte haft någon erinran emot lokaliseringen. Dessa instanser är Umeå Energi, Umeva (vatten/avlopp), Miljönämnden, Trafikverket och Länsstyrelsen och Lantbrukarnas Riks Förbund:s kommungrupp. Den sistnämnda skriver att de är av åsikten att man bör undvika att bygga på åkermark för att gynna byns överlevnad.

  Kommunen skriver däremot att byggnationen skulle gå emot deras "Strategiska överväganden för Umeås tillväxt" och att "i stort sett all nuvarande jordbruksmark skall reserveras för livsmedel och jordbruksproduktion.

  Vad kan vi egentligen sätta emot här? Det som är konstigt är att andra i intilliggande byar har fått bygga på åkermark, och det finns bönder omkring stan som sålt mindre tomter av åkermark för många miljoner kronor och då har det ju gått bra?

  Samtidigt säger yttrandet ifrån Länsstyrelsen (dit man sedan överklagar ett negativt förhandsbesked) såhär angående byggnation på åkermark: Länsstyrelsens yttrande begränsas till denna frågeställning och har ingen erinran angående lokalisering på jordbruksmark.

  Ska vi kanske bara skriva ner våra tankar kring detta och vänta på ett negativt besked och sedan överklaga beslutet? Länsstyrelsen har ju som sagt ingen erinran...

  Kan man läsa andras yttranden någonstans?
   
 2. H
  Moderator · Stockholm · 44 027 inlägg

  hempularen

  Moderator
  Andras yttranden är offentlig handling. De kanske finns tillsammans med bygglovshandlingar för resp. fastighet.
   
 3. Freco
  Medlem · Västerbotten · 217 inlägg

  Freco

  Medlem
  Kontrollera översiktsplanen. Vill minnas att dom skriver att ny bebyggelse ska förläggas i gränszonen mellan skog och mark.

  Vidare bör du påpeka att öp endast tar hänsyn till allmänna avväganden. Du kan ha personliga skäl som väger tyngre än de allmänna.

  Förslagsvis anlitar du en jurist som får titta på ärendet.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.