Byggahus.se
Ja som GK100 har skrivit i den andra tråden så är detta trivialt inte sant, men det tål ju att fyllas i. Så om man lyfter blicken lite ser man att det tvärtom är ovanligt "over there". Om man bara tillät en rent elektromekanisk JFB så skulle de ha svårt att möta mera komplexa krav som de i USA t ex med olika utlösningstider för olika felströmmar.

Här är exv. teardown för en ett ytterst modest specat vägguttag med inbyggd JFB (vanligt i USA) som använder chip av Fairchild. Här är databladet för en krets från Texas instrument.

Notera att chipet från TI inte direkt löser JFBn när man trycker på testknappen (som alltså är en "soft" funktion) utan först genomför ett självtest av kretsen för att först därefter dra solenoiden. Det som löser ut solenoiden är att en utgång från chipet påverkar en SCR som i sin tur sluter kretsen för spolen. Det finns ingen direkt elektrisk koppling mellan summatransformatorerna och spolen. Det sköts helt elektroniskt. (Se blockschemat nedanför).

Visa bilaga 690500

Sedan är jag inte rätt person att uttala mig om precis hur UL-943 skiljer sig från våra specifikationer, men det är säkert någon som kan fylla i?
USA är helt annorlunda än Europa när det gäller grundläggande tankesätt och säkerhet. Jag är inte förvånad att de har striktare krav på vad jordfelsbrytarna skall göra (t.ex. övervakning av ström i jordledaren, inte bara balansen i noll och fasledare, lägre felströmsnivåer för högre sannolikhet att man överlever etc.) men en mindre gammaldags syn på hur den är uppbyggd där elektronik är tillåten.
Ett annat exempel är att i USA kan på många ställen en vanlig husägare som inte är elektriker utföra installationsarbetet och sen be en inspektör komma och kolla att det är rätt gjort. Igen, tonvikt på att det är rätt gjort och att det är säkert, istället för som i Europa att det utförs av rätt person som tillhör den utvalda exklusiva skaran elektriker.

Man kan faktiskt spåra den här skillnaden bakåt i historien och se att det i Europa har sitt idémässiga ursprung eller rötter i medeltiden då katolska kyrkan, som var en extremt elitistisk organisation som inte ens tillät vanliga människor att läsa Bibeln utan endast prästerna fick göra det - att inneha en egen Bibel var straffbart - och skråväsendet som hängde ihop med det.
USA å andra sidan grundades av människor som var protestanter och flydde katolska kyrkans förföljelse av dem som ville läsa Bibeln själva och själva bestämma över vad de trodde och hur de levde. Där har man därför ett arv av att inte vara fäst vid en liten elit av människor, vare sig det är präster eller elektriker, utan det är resultatet som räknas oavsett vem som utfört det.
 
Redigerat:
Hur hänger detta med att en JFB ska vara elektromekanisk ihop med AFDD? Då de säljs i Sverige så har en del leverantörer bevisat att de är lika säkra som den klassiska mekaniska lösningen.

Baserat på funktionerna tolkar jag det som att AFDD löser ut elektroniskt och inte elektromekaniskt, eller är det en hybrid med klassisk jfb och elektronisk utlösning när en ljusbåge detekterats?

https://tidningenelektrikern.se/2019/03/05/afdd-nytt-kombiskydd-mot-ljusbagar/
 
Måste JFBer enligt 61008 vara elektromekaniska då? Jag finner inget sådant krav. Detta är allt jag hittar, men notera kapitelnamnet som texten finns under.

8 Requirements for construction and operation
8.1 8.1.1 Mechanical designGeneral
The residual current detection and the residual current release shall be located between the incoming and outgoing terminals of the RCCB.


Finns det en hund begraven här?
 
Jag har inte djupläst alls här, men vad är det som gör att det blivit så märkvärdigt? Jag har snappat upp att Easee menar att man gjort en "egen lösning" som bryter med en-poliga reläer, egen "digital jordfelsbrytare" och så vidare. Och de menar att det är "säkrare" för att de "motioneras" av sig själv.

Säkert mycket mer komplext än så.

Men det finns ju färdiga självtestande (med bypass under testet) & självåterställande jordfelsbrytare. Inom min bransch där vi gör apparatskåp till hissar så använder vi det rätt frekvent till applikationer exempelvis utomlands där vi inte vill att en sjukhus hiss för akuttransport ska bli stående för "fel på vissa av kretsarna" utan "snabbast möjligt komma igång igen". Finns även olika tröskelvärden och larmutgångar så man kan få ut "för-larm" på vissa modeller. Finns inte detta reglerat i standarder som "borde gå använda i dessa billaddarsammanhang" så det blev reglerat och enkelt? Borde inte det komma så folk här i Europa slipper "gissa" och "chansa"? (om det inte finns...)

Då använder vi ju "färdiga lösningar" framtagna av de "stora" i enlighet med upphandling. Dessa modeller är ju i sin tur "EU Declaration of conforimity" deklarare av dessa bolagen, där man rätt enkelt kan se "vilka standarder" de intygar gentemot för själva jordfelsbrytaren. Och hur de gör ev. avsteg eller intyganden i övrigt.

Förstår att det finns mängder av standarder och säkert massor av olika jordfelsbrytarstandarder, och sedan ska man gå vidare i träsket vad standarden för elbilsladdare säger. Men om man gör en "helt egen lösning" med en-poliga reläer och fastnar i korrespondensen / svaren på det här tidiga stadiet så känns det ju rätt underligt. (känns från mitt håll som man har rätt långt till målsnöret). Att inte kunna svara djupare på frågorna som ställs från ESV och mer elaborerande känns ju mer "som man gått på känsla" än att rimligt försökt följa en standard, eller på annat sätt bevisat sig "uppfylla alla alternativa felkällor" och kunna presentera / bevisa ett fullgott alternativ / avsteg ifrån vedertagen standard.

Känns som man fastnat rätt "tidigt" i processen för att gjort så "mycket egna lösningar" och inte kan motivera tyngre än man verkar sig ha gjort.

Känns ju som det finns mer kunskap i bolaget, eller så har det slutat mycket "tekniskt kunnigt folk". Men de borde ju släppa fram de "kunniga" istället för de mindre tekniskt kunniga i media.

Hoppas det löser sig bra för alla.... Intressant tråd i alla fall! Kul följa. Uppskattar Bo.Sillbergs tråd och saklighet "att försöka gå till botten" ur den aspekt som den här tråden håller! Imponerad av kunskapen som finns hos många här!
 
En sak jag funderade på... Det är vad för dokument visade easee esv den där månaden mellan. februari och mars? Är det att de inte kunde visa rätt dokument. För att det helt enkelt inte finns. Eller är det så att esv vägrar utan anledning en elektronisk lösning? Eller är det easee som inte begriper vilken makt esv har och trablar runt?
Eller har de ingen koll på dokumentationen?

Många frågor, ännu inga svar.
Jag misstänker att oavsett så är Easee plats o Sverige avslutat. Dels så tror jag inte att finns så mycket pengar i bolaget att kan överleva Dessa månader även om de. Jag är övertygad om att alla återförsäljare kommer och skicka tillbaka.. De vill inte sitta med ett gäng laddare som de inte kan sälja.
Nu får andra laddare chansen att dyka upp.
Försäljningen av laddstationer fortsätter. Andra kliver snabbt upp och tar upp platsen Easee hade.
 
En sak jag funderade på... Det är vad för dokument visade easee esv den där månaden mellan. februari och mars? Är det att de inte kunde visa rätt dokument. För att det helt enkelt inte finns. Eller är det så att esv vägrar utan anledning en elektronisk lösning? Eller är det easee som inte begriper vilken makt esv har och trablar runt?
Eller har de ingen koll på dokumentationen?

Många frågor, ännu inga svar.
Jag misstänker att oavsett så är Easee plats o Sverige avslutat. Dels så tror jag inte att finns så mycket pengar i bolaget att kan överleva Dessa månader även om de. Jag är övertygad om att alla återförsäljare kommer och skicka tillbaka.. De vill inte sitta med ett gäng laddare som de inte kan sälja.
Nu får andra laddare chansen att dyka upp.
Försäljningen av laddstationer fortsätter. Andra kliver snabbt upp och tar upp platsen Easee hade.
Zaptec sägs ha gått +40% sedan det var klart med förbudet.
 
Baserat på funktionerna tolkar jag det som att AFDD löser ut elektroniskt och inte elektromekaniskt, eller är det en hybrid med klassisk jfb och elektronisk utlösning när en ljusbåge detekterats?
Jag fann svaret på min fråga. Det är en hybrid, endast detektorn för ljusbågen är elektronisk, de övriga delarna är elektromekaniska.

Därmed verkar alla jfb:er vara elektromekaniska. Eller har någon hittat en som är elektronisk?

Här öppnar man en AFDD, det roliga börjar 07.00..

 
Redigerat:
Därmed verkar alla jfb:er vara elektromekaniska. Eller har någon hittat en som är elektronisk?
Ja om du menar "Europeiska" (kanske?). I USA så är det som sagt mer regel än undantag att de är "elektroniska".

Jag undrar även hur de mer avancerade typerna (B & F) fungerar internt. Hittar inget när jag söker i hastigheten.
 
Ja om du menar "Europeiska" (kanske?). I USA så är det som sagt mer regel än undantag att de är "elektroniska".

Jag undrar även hur de mer avancerade typerna (B & F) fungerar internt. Hittar inget när jag söker i hastigheten.
Europeisk standard, det finns nog mycket skumt i världen.

Kan det vara samma med dem, en hybrid som säkrar grundskyddet och den nya funktionen mer obeprövad och kanske mer känslig.
 
Jag fann svaret på min fråga. Det är en hybrid, endast detektorn för ljusbågen är elektronisk, de övriga delarna är elektromekaniska.

Därmed verkar alla jfb:er vara elektromekaniska. Eller har någon hittat en som är elektronisk?

Här öppnar man en AFDD, det roliga börjar 07.00..

Den där videon ger inte ett definitivt svar på huruvida jordfelssensorn direkt utlöser spolen som är kopplad med de vita ledarna till kretskortet, men det lutar åt att jordfelssensorn är kopplad via kretskortet om man tittar på bilderna. Alltså mera i stil med den amerikanska GFCI-lösningen som redan nämnts ovan med länk till Texas Instruments datablad.
Det som däremot är tydligt, är att utlösningsmekanismen är av den fjäderförspända typen med elektromagneterna och bimetallen som var för sig kan lösa ut. Så överströmsskyddet med bimetallen är thermomekaniskt, kortslutningsskyddet med den spolen som har några få varv jättetjock koppartråd är elektromekaniskt, ljusbågsskyddet är entydigt elektroniskt styrt och jordfelsfunktionen är oklart.
 
Nej, det är kanske inte lätt att fatta. Det jag gör i mitt inlägg är att reflektera kring det som med ett mycket starkt patos skrivits i de trådar som diskuterat den aktuella laddboxens utformning och kritiken från ESV, som påstår att bara elektromekaniska jordfelsbrytare kan vara säkra enligt standarden. Dvs. en där differensströmsensorns spole direkt driver elektromagneten som löser ut de fjäderförspända kontakterna, och att elektronik eller mjukvara inte kan vara säkra nog.
Ingen av oss som faktiskt begriper vad frågan handlar om har påstått något ens i närheten av detta. Står HMK för nåt med halmgubbe möjligen?
 
Den där videon ger inte ett definitivt svar på huruvida jordfelssensorn direkt utlöser spolen som är kopplad med de vita ledarna till kretskortet, men det lutar åt att jordfelssensorn är kopplad via kretskortet om man tittar på bilderna. Alltså mera i stil med den amerikanska GFCI-lösningen som redan nämnts ovan med länk till Texas Instruments datablad.
Det som däremot är tydligt, är att utlösningsmekanismen är av den fjäderförspända typen med elektromagneterna och bimetallen som var för sig kan lösa ut. Så överströmsskyddet med bimetallen är thermomekaniskt, kortslutningsskyddet med den spolen som har några få varv jättetjock koppartråd är elektromekaniskt, ljusbågsskyddet är entydigt elektroniskt styrt och jordfelsfunktionen är oklart.
Kan stämma, därmed är frågan fortfarande öppen.
 
Ingen av oss som faktiskt begriper vad frågan handlar om har påstått något ens i närheten av detta. Står HMK för nåt med halmgubbe möjligen?
Ok, jag utgår grundat på ditt uttalande från att du anser att det bara är du som begriper något.
Så kan du då vänligen visa ett exempel på en elektronisk typ A jordfelsbryare uppfyllande 61008-1, så vi får den frågan löst en gång för alla?