Byggahus.se

Höjdskillnadmellan tankar.

 1. M
  Medlem Nivå 1
  Många kloka människor som huserar här. Ibland blir man nästan tveksam inför sina planeringar för vedvärme;)
  Ni som ev. läser detta kommer säkert att ha åsikter om mitt val av utrustning men för de pengar som jag har att använda/använt blir det inte bättre än så här. Jag ska även sätta radiatorer.
  Grejerna är begagnade men välhållna.
  Förutsättning:
  Jag har,
  Molle panna 25( 35kW max)
  1 tekniktank 500 l.,
  I den solslinga,f.beredare 200 l.Patron i topp av vvb och nere i tank.
  2x1000 l. enbart tomma tankar, ingen isolering.
  Laddomat 21
  Platsbyggt shuntpkt. med tryckreglerad pump(alpha), (känsliga barn för störande elementljud:) ).
  Kulvert lagd i mark in till bostad till den plats där den gamla elvvb:n stod(tvättstuga) ,ca. 14 m varav 8 i torpargrunden.
  Kulvert för värme lagd till strategisk plats under hus, ca.8 m.
  Värmekulvert är beräknad utifrån det behov som mitt hus har.
  Isolering utförd efter de n plats jag har i utrymmen för att inte sas. förstöra för annat nyttjande.
  Läge:
  De två stora tankarna tänker jag sammisolera och tekniktanken ska jag +isolera. Lösull( sidor 200mm./topp 400 mm.

  Panna och de två stora tankarna kommer att stå i ett utrymme och tekniktanken vägg i vägg i angränsande rum. Kruxet är att jag kommer att få en nivåskillnad på ca. 40 cm. mellan tekniktanks topp och övriga två.
  Jag tänker ansluta alla tankar på toppen och gå på med tilloppet för systemet i samma punkt.
  Rör mellan tankar blir 35 mm.koppar och 28 till shunt och systemet därefter.

  Det finns ju många varianter ser jag på hur att koppla in tankar. Returen från shunt vill jag ansluta till tekniktank till punkt som ligger högre (200 mm) än returanslutningen till de andra tankarna och panna.
  Hur stor betydelse har nivåskillnaden mellan tankarna ?
  Kan ni se att jag kommer att få en fungerande anläggning?
  Givetvis skall det till exp.kärl och övriga säk.anorndningar
  och jag vill att ni ser till de övriga förutsättningar som jag har.:D
  Lägg er i på ett ödmjukt vis:surprised:
   
 2. S
  Medlem Nivå 5
  Om tekniktankens topp är högre så borde det ju inte vara något problem.
   
 3. M
  Medlem Nivå 1
  Förhållandet mellan tankarna är ju att de stora är högre än tekniktanken.
  Jag tänkte att iom. tillopp för shunt ligger på "ladd"stammen så får höjdskillnaden bara betydelse när shunten stryper. Detta avser värme.
  När det gäller vv beredning kanske det blir ett större problem. En tanke jag har för att eliminera detta är att kanske ansluta laddningen till tekniktanken på sidan i toppen så som Borö tankar är konstruerade. Kanske göra en värme fälla på den anslutningen.

  Min avsikt med de komponenter jag har är att gå den sk. medelvägen för att komma ifrån elräkningarna för 24000 kWh om året.
  Jag jobbar själv inom kylbranchen så den tekniken behärskar jag och kommer att användas som komplement när vi inte är hemma. Jag ska återkomma med ritningar så kanske fler vill kommentera.
  Ha de